Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė" skelbia atranką laisvai specialiojo pedagogo pareigybei užimti

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė" skelbia atranką laisvai specialiojo pedagogo  pareigybei užimti

1. Pareigybė – specialusis pedagogas. Pareigybės lygis – A2.

2. Išsilavinimas – ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas ir specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija.

3. Darbo sutarties rūšis – neterminuota su trijų mėnesių bandomuoju laikotarpiu.

4. Darbo krūvis – 0,5 etato.

5. Darbo laikas –  2,7 val. per dieną.

6. Darbo užmokesčio pareiginės algos pastovioji dalies koeficientas ir darbo krūvio sandara  nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017-01-17 įstatymo Nr. XIII-198   5 priedo IV skyriumi atsižvelgiant į pedagoginio darbo stažą, kvalifikacinę kategoriją.

7. Pretendentų  atrankos būdas – pokalbis.

8. Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

8.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);

8.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

8.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

8.4. gyvenimo aprašymą;

8.5. pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumentų kopijas;

8.6. gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

9. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku (Naujoji  g. 32, LT-63254 Alytus) arba elektroniniu paštu ld@saulute.alytus.lm.lt  su nuoroda „dėl laisvos logopedo darbo vietos". Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

10. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus,  bus informuojami asmeniškai prašyme nurodytu el. paštu ar telefonu. Atranka vyks 2019 m. rugsėjo 10 d. 10.00 val. lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinete.

11. Tel. pasiteirauti (8 315) 22 570, 72 960; el. paštas ld@saulute.alytus.lm.lt

 

 


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...