Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

« Atgal

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas“ (adresas Daugų g. 8, LT-62172, Alytus, kodas 1191055484) skelbia atranką laisvai mokytojo padėjėjo pareigybei užimti

Alytaus lopšelis-darželis „Girinukas" (adresas Daugų g. 8, LT-62172, Alytus, kodas 1191055484) skelbia atranką laisvai mokytojo padėjėjo pareigybei užimti

Pareigybės paskirtis: padėti ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdyme turintiems labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.

Darbo krūvis –  1 etatas (40 val. per savaitę)

Darbo sutarties rūšis – terminuota (iki 2019-08-30)

Pareigybės lygis – C

Darbo pradžia – 2019 m. sausio 2 d.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

  • ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas;
  • turi gebėti:

bendrauti su mokiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką;

dirbti su mokiniais: padėti jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;

bendradarbiauti su pedagogu, logopedu ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Privalumai:  panaši darbo patirtis, pedagoginis, socialinis ar psichologinis išsilavinimas.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku  (Daugų g. 8, LT-62172, Alytus) arba elektroniniu paštu direktore@girinukas.alytus.lm.lt  Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Telefonas pasiteirauti (8 315) 76 560. Atrankos pokalbis vyks 2018 m. gruodžio 28 d. 9.00 val.  Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas" direktoriaus pavaduotojo ugdymui kabinete. 

 


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...