Visos veiklos sritys  >

 

SKELBIMAI

Alytaus „Volungės“ progimnazija (Volungės g. 2, 63181 Alytus, kodas: 191056629) skelbia atranką laisvai dorinio ugdymo (etikos) mokytojo pareigybei užimti.

Alytaus „Volungės" progimnazija (Volungės g. 2, 63181 Alytus, kodas: 191056629) skelbia atranką laisvai dorinio ugdymo (etikos) mokytojo pareigybei užimti.

Darbo pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

Darbo sutarties rūšis – terminuota

Darbo pobūdis – dorinio ugdymo (etikos) mokytojas pagal pareigybės aprašymą

Darbo krūvis – 8 kontaktinės valandos

Darbo užmokestis: vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2017-01-17 Nr. XIII-198 5 priedu (su vėlesniais pakeitimais) ir kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

1.  Aukštasis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacija.

2. Geri  komunikaciniai  įgūdžiai, gebėjimas bendrauti,  bendradarbiauti  ir konstruktyviai spręsti problemas.

3. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas bendrauti su mokiniais.

4. Išmanyti mokyklos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokyklos tikslus ir uždavinius, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles.

5. Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines technologijas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Mokytojai, pretenduojantys į šią pareigybę, pateikia šiuos dokumentus:

1.  Prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas).

2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Pretendentai gali pateikti asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.       

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Dokumentai dalyvauti atrankoje pateikiami iki 2019 m. balandžio 30 d. (t. y. per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos) Alytaus „Volungės" progimnazijos raštinėje (Volungės g. 2). Telefonas pasiteirauti apie skelbiamą dorinio ugdymo (etikos)  mokytojo atranką  (8 315) 71  817;

el. p. mokykla@volunge.alytus.lm.lt

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...