Vidaus administravimas

VAS2 - Dokumentų priėmimas iš asmenų, pretenduojančių dalyvauti savivaldybės administracijos organizuojamose atrankose
VAS4 - Prašymų priėmimas, dėl archyvinių dokumentų kopijų, išrašų iš likviduotų įmonių archyvo išdavimo, jų nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma išduoti dokumentų kopijas iš likviduotų įmonių archyvo pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF),

fizinių/juridinių asmenų prašymo forma išduoti dokumentų kopijas, išrašus iš likviduotų įmonių archyvo – 3 priede ( DOC PDF).

 

VAS5 - Prašymų priėmimas, dėl archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų iš dokumentų, esančių savivaldybės archyve išdavimo, jų nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas.

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma išduoti dokumentų kopijas iš savivaldybių archyvo pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede, ( DOC PDF),

fizinių/juridinių asmenų  prašymo forma išduoti dokumentų kopijas, išrašus iš savivaldybės įmonių archyvo – 3 priede. ( DOC,  PDF),

 

VAS7 - Metodinės ir tarnybinės pagalbos juridiniams asmenims, likviduojantiems Alytaus miesto savivaldybėje registruotą įmonę, suteikimas ir likviduojamos įmonės dokumentų priėmimas
VAS8 - Pažymos, kad likviduotos (likviduojamos) įmonės dokumentai yra priduoti miesto savivaldybei, išdavimas

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas (prašymo forma išduoti pažymą dėl dokumentų neperdavimo pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), prašymo forma išduoti pažymą dėl dokumentų perdavimo – 3 priede ( DOC PDF)).

VAS9 - Informacijos teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo 1939–1990 metų okupacijų ir likviduojant Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinius bei statant Slavutičiaus miestą Ukrainoje, dokumentų išsiuntimas į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą ir nukentėjusio asmens pažymėjimų parvežimas
VAS10 - Asmenų skundų ir prašymų priėmimas ir nagrinėjimas