Vaikų teisių apsauga

VTAS1 - Konsultacijos ir informacijos apie vaikų teisių apsaugą teikimas
VTAS2 - Prašymų dėl laikinosios globos (rūpybos) skyrimo nagrinėjimas

Pateikiamas rekomenduojamos formos:

- Prašymas paskirti vaiko globėju (rūpintoju)  ( DOC PDF),

-Prašymas nustatyti vaiko laikiną globą (rūpybą) ( DOC   PDF).

VTAS3 - Prašymų įvaikinti vaiką nagrinėjimas
VTAS4 - Rekomendacijų dėl atleidimo nuo mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir darželiuose-mokyklose teikimas
VTAS5 - Rekomendacijų dėl atleidimo nuo mokesčio už popamokinę mokinių priežiūrą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų pailgintos darbo dienos grupėse teikimas
VTAS6 - Rašto dėl nekilnojamojo ar kitokio turto įkeitimo, pardavimo, dovanojimo išdavimas
VTAS7 - Tarpininkavimo dokumentų dėl prašymo išduoti (pakeisti) asmens tapatybės kortelę Lietuvos Respublikos piliečiui iki 16 metų arba pasą Lietuvos Respublikos piliečiui iki 18 metų išdavimas