Užimtumo didinimo programa

Roberta Samuolytė-Kisielienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 56 661, mob. tel. 8 673 49 698
El. paštas: roberta.kisieliene@alytus.lt
Kabinetas: 5

Užimtumo didinimo programa 2019 m.

Užimtumo didinimo programa – valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis remiama ir įgyvendinama programa, skirta padėti asmenims, registruotiems Užimtumo tarnyboje, atkurti darbinius įgūdžius, tapti aktyvios darbo rinkos dalimi bei mažinti socialinę atskirtį ar gerinti socialinę padėtį didinant jų užimtumą per darbo priemones. Įgyvendinant programą dalyvauja Alytaus miesto savivaldybės administracija, Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Alytaus miesto verslo organizacijos, nevyriausybinės organizacijos ir kiti socialiniai partneriai.

Programos tikslai:

 - palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje;

- suderinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų bei piniginės socialinės paramos teikimą, integruojant ilgą laiką nedirbusius asmenis į darbo rinką;

- užtikrinti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, teikiančių užimtumo skatinimo, motyvavimo paslaugas ir piniginę socialinę paramą nedirbantiems asmenims, veiklos koordinavimą ir skatinti jų bendradarbiavimą;

- skatinti neįgaliųjų integraciją į darbo rinką;

- didinti moksleivių / studentų užimtumą.

2019 m. Užimtumo programos įgyvendinime dalyvauja 22 atrinkti darbdaviai, kurie planuoja įdarbinti:

- 38 asmenis pagal 1 priemonę;

 - 1 asmenį pagal 2 priemonę;

 - 19 negalią turinčių asmenų pagal 4 priemonę;

- 22 moksleivius/studentus  pagal 5 priemonę;

- 1 asmeninį asistentą pagal 6 priemonę.

2019 m. Užimtumo didinimo programos dokumentai :

Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. Užimtumo didinimo programa.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-08 įsakymas Nr. DV-111 „Dėl Užimtumo didinimo programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašo ir Užimtumo didinimo  programos vykdymo paraiškos formos tvirtinimo"

2019 m. socialinės apsaugos programos 23.01.02.01 priemonės lėšų, skirtų Užimtumo didinimo programai įgyvendinti, paskirsta

Kontaktinis asmuo – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Roberta Samuolytė-Kisielienė, tel. (8 315) 56 661, mob. tel. 8 673 49 698.