Užimtumo didinimo programa

Roberta Samuolytė-Kisielienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 56 661, mob. tel. 8 673 49 698
El. paštas: roberta.kisieliene@alytus.lt
Kabinetas: 5

Užimtumo didinimo programa 2018 metams

 

2017 m. liepos 1 d. startavusi ir sėkmingai 2017 m. įgyvendinta Užimtumo didinimo programa (toliau – programa) tęsiama ir 2018 m. Įgyvendinant 2017 m. programą, 18 atrinktų darbdavių džiaugėsi galimybe gauti finansinę paramą įdarbinant tikslinės grupės asmenis, taip pat 77 piniginės socialinės paramos gavėjai turėjo galimybę padidinti savo gaunamas pajams ir būti integruoti į darbo rinką. 14 absolventų įgijo naują darbo patirtį – ji, tikimasi, padės toliau ieškant darbo.

2018 m. vasario mėnesį, pasibaigus Užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos konkursui, buvo atrinkti 22 darbdaviai 2018 m. programai įgyvendinti. Šios programos įgyvendinimui skirta  231,3 tūkst. Eur. valstybės biudžeto lėšų ir 20,0 tūkst. savivaldybės biudžeto lėšų. Skirtos lėšos naudojamos įdarbintų darbuotojų darbo užmokesčiui kompensuoti. Planuojama, kad bus įdarbinta ir  gaunamas pajamas padidins bei gyvenimo kokybę pagerins 84 asmenys.

 

Nuorodos į dokumentus:

 

Alytaus miesto savivaldybės  2018 m. užimtumo didinimo programa.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-26 įsakymas Nr. DV-254 „ Dėl 2018 m. socialinės apsaugos programos 23.01.02.01 priemonės lėšų, skirtų Užimtumo didinimo programai įgyvendinti, paskirstos tvirtinimo".

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-05 įsakymas Nr. DV-147 „Dėl Užimtumo didinimo programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašo ir Užimtumo didinimo  programos vykdymo paraiškos formos tvirtinimo".

Kontaktinis asmuo – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Roberta Samuolytė-Kisielienė, tel. (8 315) 56 661, mob. tel. 8 673 49 698.

 

Socialinės paramos skyriaus informacija