Užimtumo didinimo programa

Roberta Samuolytė-Kisielienė

vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 56 661, mob. tel. 8 673 49 698
El. paštas: roberta.kisieliene@alytus.lt
Kabinetas: 5

Kuo naudinga miestui 2018 metų užimtumo didinimo programa?

 Sausio 4 d. Alytaus miesto bendruomenės centre vyko Socialinės paramos skyriaus inicijuotas susitikimas Užimtumo didinimo programos 2018 m. įgyvendinimui aptarti. Susitikime dalyvavo daugelis programos įgyvendinime dalyvavusių darbdavių :VšĮ „Parama šeimai Dzūkijoje", VšĮ „Gerumo skraistė", VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras, BĮ Alytaus nakvynės namai, MB „Žemelda" VšĮ Alytaus poliklinika, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centras, Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas,  MB „Deiritos medis", BĮ Alytaus miesto paslaugų centras UAB „Alytaus butų ūkis" atstovai, Užimtumo tarnybos Kauno KAD Alytaus skyriaus atstovė Virginija Urbonienė.

 Susitikimo dalyviams buvo pristatyta bendra Užimtumo didinimo 2018 m. programos pasiektų rezultatų informacija, pasidžiaugta pasiektais rezultatais: viso programos įgyvendinime dalyvavo 114 asmenų, kurie buvo įdarbinti ir galėjo padidinti gaunamas šeimos pajamas, integruoti save į darbo rinką, atkurti turimus ar įgyti naujus darbinius įgūdžius.

 Darbdaviai aktyviai dalyvavo diskusijoje ir dalijosi savo patirtimi įgyvendinant programą. 2018 m. programoje buvo vykdomos dvi bandomosios priemonės skirtos neįgaliųjų asmenų, įgijusių amatininko specialybę, įdarbinimui  ir asmeninio asistento paslaugos teikimui. Šių priemonių vykdytojai aptarė ir pristatė priemonių įgyvendinimą: tiek vienos, tiek kitos priemonės įgyvendinimas buvo sėkmingas, negalieji noriai dirbo, realizavo savo įgūdžius. Vykdant asmeninio asistento įdarbinimo priemonę, darbdaviai sulaukė didelio susidomėjimo bei visi gavėjai buvo patenkinti sudarytomis galimybėmis tokią paslaugą gauti.

  Darbdaviai vieni kitiems pritarė, kad ši programa yra didelė parama jiems vykdant savo veiklą. Taip pat, susitikimo dalyviai sutiko, kad Užimtumo programa yra veiksminga pagalbos priemonė Alytaus miesto gyventojams.

 

2019 m. Užimtumo didinimo programos dokumentai :

Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. Užimtumo didinimo programa.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-02-08 įsakymas Nr. DV-111 „Dėl Užimtumo didinimo programos darbdaviams atrinkti organizavimo tvarkos aprašo ir Užimtumo didinimo  programos vykdymo paraiškos formos tvirtinimo"

Kontaktinis asmuo – Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Roberta Samuolytė-Kisielienė, tel. (8 315) 56 661, mob. tel. 8 673 49 698.