Transportas

ŽS2 - Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą

Fizinio ir juridinio asmens prašymas ,;

Prašymas atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninę apžiūrą ,;

Pranešimas apie parduotą traktorių ar perleistas daiktines teises į jį , ;

Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos pirkimo–pardavimo sutartis ,;

Prašymas pakeisti transporto priemonės registro duomenis ,.

   

ŽS4 - Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų duomenų keitimas Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre
ŽS5 - Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninės apžiūros atlikimas
KŪS2 - Licencijos išdavimas / licencijos galiojimo pratęsimas, licencijos kopijos išdavimas / licencijos kopijos galiojimo laiko pratęsimas vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje

Pateikiamas nustatytos formos prašymas.

- KŪS2 juridinio asmens prašymo forma    ( DOC PDF),

- KŪS2 juridinio asmens prašymo forma 1 ( DOC PDF),

- KŪS2 juridinio asmens prašymo forma 2 ( DOC PDF),

- KŪS2 juridinio asmens prašymo forma 3 ( DOC PDF),

 

KŪS3 - Leidimų vežti vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas
KŪS4 - Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas

Pateikiamas rekomenduojamos formos prašymas:

- fiziniam asmeniui ( DOC PDF),

- juridiniam asmeniui ( DOC PDF).

KŪS10 - Leidimų didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais savivaldybės keliais išdavimas

Pateikiamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytos formos prašymas:

- fiziniam asmeniui ( DOC PDF),

- juridiniam asmeniui ( DOC PDF).

KŪS11 - Leidimų stovėti kelio ženklo „P" (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas
KŪS15 - Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, patikslinto naujo leidimo išdavimas, dublikato išdavimas

Pateikiamas nustatytos formos prašymas.

 

- KŪS15 fizinio asmens prašymo forma      ( DOC  PDF),

- KŪS15 fizinio asmens prašymo forma 1   ( DOC  PDF),

- KŪS15 fizinio asmens prašymo forma 2   ( DOC  PDF),

- KŪS15 juridinio asmens prašymo forma   ( DOC  PDF),

- KŪS15 juridinio asmens prašymo forma 1 ( DOC  PDF),

- KŪS15 juridinio asmens prašymo forma 2 ( DOC  PDF).