Teritorijų planavimo dokumentai

 

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas

Parengiamojo etapo dokumentai

Rengimo etapo dokumentai

Baigiamojo etapo dokumentai

 

Žemės sklypo, esančio Naujojoje g. 118 A Alytuje, padalijimo į du atskirus žemės sklypus, vieno iš jų praplėtimo laisvos valstybinės žemės sąskaita ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano korektūra (TPD reg. Nr. 000113000968 korektūra)

 

 

Rengimo pradžios data:

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre Nr.

 

  • Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
  • SPAV reikalingumas: neatliekamas.
 

Žemės sklypo Pramonės g. 31 ribų formavimo esamo pastato eksploatacijai ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano korektūra

 

Rengimo pradžios data: 2015-04-01

TPD rūšis:

Būsena:

Registracijos TPD registre Nr.

  • Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
  • SPAV reikalingumas: neatliekamas.

Viešinimo pranešimas          (Viešinimo data portale 2016-01-12)

 

Viešinimo pranešimas

Aiškinamasis raštas

Brėžinys

2016-03-03

Teritorijos Pramonės g. 4, Alytuje, detaliojo plano korektūra

 

Rengimo pradžios data: 2015-03-20

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre Nr.

  • Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
  • SPAV reikalingumas: neatliekamas.
 

Teritorijos tarp Raudonkalnio, Pabalių g. ir Sveikatos tako detalusis planas

 

Rengimo pradžios data: 2015-02-25

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Registracijos TPD registre Nr.

  • Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
  • SPAV reikalingumas: neatliekamas.

Viešinimo pranešimas          (Viešinimo data portale 2015-03-31)

Aiškinamasis raštas (Viešinimo data portale 2015-04-17)

Brėžinys (Viešinimo data portale 2015-04-17)

Detaliojo plano viešo svarstymo protokolas ir dalyvių sąrašas

Pakartotinis viešinimo pranešimas (Viešinimo data portale 2016-02-10)

Aiškinamasis raštas (Viešinimo data 2016-02-10)

Brėžinys (Viešinimo data 2016-02-10)

Pakartotinio detaliojo plano viešo svarstymo protokolas ir dalyvių sąrašas