Visos veiklos sritys  >

 

Tarnybiniai nusižengimai

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-14 įsakymu Nr. DP-442-(4.26) sudaryta komisija priėmė sprendimą, kuriame konstatuota, kad Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje nustatytais terminais nepateikęs privačių interesų deklaracijos, pažeidė šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatas. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija savo 2018 m. sausio 10 d. posėdyje pripažino, kad komisijos pateiktame sprendime Mindaugo Matažinsko veiklos įvertinimas atitinka minėto įstatymo nuostatas.


Už pateiktą informaciją atsakinga Virginija Auruškevičienė, tel. (8 315) 55 142.

 

Atnaujinta 2018-01-29