Priėmimas į darbą

« Atgal

Skelbiama atranka laisvai ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo auklėtojo darbo vietai užimti Alytaus lopšelyje-darželyje ,,Šaltinėlis“

Mokyklos pavadinimas: Alytaus lopšelis-darželis ,,Šaltinėlis"

Pareigybės pavadinimas: ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo auklėtojas.

Darbo krūvis: 1 etatas

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota. Nustatomas bandomasis laikotarpis (trys mėnesiai)

Kvalifikaciniai reikalavimai ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo auklėtojui:

  • Aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų).
  • Baigta ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo programa arba baigta ikimokyklinio ir (ar) pradinio ugdymo mokytojų rengimo programa ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka išklausyti 40 valandų darbo priešmokyklinėje grupėje kursai arba studijų metu išklausyti atitinkami dalykai.
  • Gebėjimas naudotis IKT ir jas valdyti (technologinis raštingumas).

Privalumas – pedagoginio darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.

 

Dokumentai, kuriuos būtina pateikti pretendentams:

  • prašymas leisti dalyvauti atrankoje (laisva forma);
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  • gyvenimo aprašymas;
  • pretendentai atrankai gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus darbo patirtį įrodančius dokumentus.

 

Dokumentus galima pateikti asmeniškai, registruotu laišku arba elektroniniu paštu (ld@saltinelis.alytus.lm.lt).

 

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

      Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.

      Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2018 m. gegužės 17 d. (14 kalendorinių dienų nuo atrankos  paskelbimo dienos, įskaitant atrankos paskelbimo dieną) šiuo adresu:

Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis", Šaltinių g. 26, 62341 Alytus.

Telefonas pasiteirauti (8 315) 72 941.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuoti asmeniškai ir 2018 m. gegužės 21 d. kviečiami į pokalbį  Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis" direktoriaus kabinete.

  

Už pateiktą informaciją atsakinga Virginija Auruškevičienė, tel. (8 315) 55 142.