Priėmimas į darbą

« Atgal

ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO VYRIAUSIOJO FINANSININKO PAREIGŲ KONKURSAS

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras (kodas 300510369, Pramonės g. 1B, LT-62175 Alytus, tel. (8 315) 77 480, faks. (8 315) 77 147, el. p. info@akkc.lt) skelbia vyriausiojo finansininko pareigų konkursą.

 1. Kvalifikaciniai reikalavimai:
  • Aukštasis buhalterijos, finansų arba ekonomikos sričių išsilavinimas.
  • Ne mažesnė kaip 3 metų panašaus darbo patirtis.
  • Apskaitą bei mokesčius reglamentuojančių teisės aktų išmanymas.
  • Buhalterinės apskaitos programos NEVDA išmanymas.
  • Puikūs „MS Office" programų įgūdžiai.
  • Anglų k. išmanymas (žodžiu ir raštu).
  • Analitinis mąstymas, atsakingumas, nuoseklumas, kruopštumas, organizuotumas, komandinis požiūris į darbą.
  • Mokestinių ir finansinių ataskaitų rengimo patirtis.
  • LR teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą išmanymas.
  • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais, Vietos savivaldos įstatymu, Biudžetinių įstaigų įstatymu, Viešųjų įstaigų įstatymu, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, kitais su Kultūros ir komunikacijos centro administravimu ir kultūros politika susijusiais teisės aktais ir sugebėti juos taikyti praktiškai.
  • Išmanyti Centro įstatus, darbo tvarkos taisykles, pareigybės aprašymą ir kitus lokalinius teisės aktus, reglamentuojančius centro veiklą.
  • Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimus.
 1. Darbo pobūdis:
  • Viešojo subjekto buhalterinės apskaitos tvarkymas (nuo pirminių dokumentų suvedimo iki finansinių ataskaitų sudarymo).
  • Mokestinių, statistinių ir kitų ataskaitų rengimas.
  • Įstaigos darbo užmokesčio apskaita.
  • Ūkinių ir finansinių operacijų apskaitos teisėtumo užtikrinimas.
  • Pilnos buhalterinės apskaitos vykdymo užtikrinimas, buhalterinių duomenų analizė ir kontrolė.
  • Finansinės atskaitomybės įstaigos steigėjui ir vadovui rengimas bei teikimas.
  • Piniginių srautų valdymas, mokesčių apskaičiavimas bei mokėjimų kontrolė.
  • Buhalterinės apskaitos tvarkymas vadovaujantis LR įstatymais ir finansinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
  • Finansinių ir veiklos duomenų rinkimas, sisteminimas, analizė, pateikimas įstaigos vadovybei.
  • Kitos su buhalterine apskaita ir įstaigos finansais susijusios užduotys.
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos norminių teisės aktų ir darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos vietinių teisės aktų, su kuriais jis supažindintas ir apmokytas juos vykdyti, reikalavimų vykdymas.
  • Kitų, direktoriaus įsakymuose nustatytų funkcijų vykdymas.
  • Kitų, funkcijomis susijusių, nenuolatinio pobūdžio pavedimų vykdymas tam, kad būtų pasiekti kultūros centro strateginiai tikslai.
 1. Pretendentams būtinai pateikti:
  • Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  • Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  • Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
  • Kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas.
  • Gyvenimo aprašymą (CV).
 1. Pretendento atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
 2. Pretendentai dokumentus gali pateikti 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.  

 

 Turinio atsakuingas asmuo galiojimo laikas yra pasibaigęs.