Priėmimas į darbą

« Atgal

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis (Volungės g. 28, LT-63182 Alytus) skelbia atranką laisvai maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialisto pareigybei užimti

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo krūvis – 0,75 etato.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų);

2. Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūrą ir vaikų maitinimo organizavimą, ugdymo įstaigoje išmanymas;

3. gebėjimas dirbti „Microsoft Office" programiniais paketais ir „Internet Explorer" kompiuterine programa.

Asmenys, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4. gyvenimo aprašymą (laisva forma).

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai Volungės g. 28, Alytaus „Vilties" mokyklos-darželio direktoriui, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu vildm@viltis.alytus.lm.lt

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Dokumentai priimami šiuo adresu: Alytaus „Vilties" mokykla-darželis, Volungės g. 28, LT-63182 Alytus. Telefonas pasiteirauti (8 315) 75 580.Turinio atsakuingas asmuo galiojimo laikas yra pasibaigęs.