Paslauga VAS5

Prašymų priėmimas, dėl archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų iš dokumentų, esančių savivaldybės archyve išdavimo, jų nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas.

Atnaujinta 2014-07-23