Paslauga VAS4

Prašymų priėmimas, dėl archyvinių dokumentų kopijų, išrašų iš likviduotų įmonių archyvo išdavimo, jų nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas

Atnaujinta 2014-07-23