Paslauga SPS9

Teisės į būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijų nustatymas

 • Paslaugos rezultatas

  Paskirta išmoka. Neigiamu atveju – motyvuotas atsakymas raštu

 • Apibūdinimas

  Kompensacijos teisę turi gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jei kreipimosi metu jų turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo bei atitinka Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams  įstatymo nustatytus reikalavimus.

  Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

 • Teisės aktai
 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti.

  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiamasi asmeniškai). Jei prašymas teikiamas el. būdu, asmuo identifikuojamas el. bankininkystės priemonėmis.

  3. Dokumentas, suteikiantis ES valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

  4. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo.

  5. Įmonės, įstaigos organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaiko(ų) išlaikymą.

  6. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų.

  7. Atsiskaitymo už komunalines paslaugas sąskaitos.

  8. Pažymos apie bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens  pajamas.

  Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  1. SODRA – dėl asmens gaunamų pajamų ir išmokų (www.sodra.lt).

  2. Gyventojų registras – dėl deklaruotos gyvenamosios vietos, šeimyninės padėties (www.gyvreg.lt).

  3. Nacionalinė mokėjimo agentūra – dėl asmens gautų išmokų žemės ūkiui remti dydžio (www.nma.lt).

  4. Registrų centras – dėl asmeniui priklausančio nekilnojamojo turto vertės (www.registrucentras.lt).

  5. „Regitra" – dėl asmens disponuojamų transporto priemonių www.regitra.lt).

  6. Kiti valstybės ir žinybiniai registrai bei valstybės informacinės sistemos.

 • Paslaugos teikėjas

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Rima Ničajienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. rima.nicajiene@alytuslt 

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Lisauskienė

  Tel. (8 315) 56 668

  El. p. vida.lisauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Kazlauskienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. virginija.kazlauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Gutauskienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. danute.gutauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Daina Sviderskienė

  Tel. (8 315) 56 665

  El. p. daina.sviderskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Bujakauskienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. danute.bujakauskiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Elena Rudnickienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. elena.rudnickiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Aušra Vansauskienė

  Tel. (8 315) 56 668

  El. p. ausra.vansauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Lina Petrauskienė

  Tel. (8 315) 56 665

  El. p. lina.petrauskiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Gražina Kiguolienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. grazina.kiguoliene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Daiva Sredzinskienė

  Tel. (8 315) 56 665

  El. p. daiva.sredzinskiene@alytus.lt 

 • Paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

  Tel. (8 315) 56 662, mob. tel.+370 688 80649

  El. p. sonata.dumbliauskiene@alytus.lt

 • Trukmė

  30 kalendorinių dienų.

 • Kaina

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

 • Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  4 sąveikos lygis (asmuo prašymą gali pateikti ir atsakymą gauti el. būdu www.spis.lt arba interneto portale www.alytus.lt gali gauti paraiškos formą – ją atsisiųsti).

 • Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Šis aprašymas registruojamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų registre TPA ir saugomas byloje  Nr. 6.47 „Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų aprašymai". Paslaugos teikimo dokumentai saugomi byloje Nr. 14.48

 • Veiksmų sekos schema

Atnaujinta 2017-09-13

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.