Paslauga SPS6

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

 • Paslaugos rezultatas

  Paskirta išmoka. Neigiamu atveju – motyvuotas atsakymas raštu

 • Apibūdinimas

  Vienkartinė išmoka skiriama asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo.

  Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu, per įgaliotą asmenį arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

 • Teisės aktai
 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas.

  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiamasi asmeniškai). Jei prašymas teikiamas el. būdu, asmuo identifikuojamas el. bankininkystės priemonėmis.

  3. Dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą.

  4. Teismo sprendimas dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas.

  5. Asmeninės sąskaitos banke rekvizitai.

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Gyventojų registras – dėl deklaruotos gyvenamosios vietos (Awww.gyvreg.lt).

 • Paslaugos teikėjas

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Rima Ničajienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. rima.nicajiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Lisauskienė

  Tel. (8 315) 56 668

  El. p. vida.lisauskiene@aalytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Kazlauskienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. virginija.kazlauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Gutauskienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. danute.gutauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Bujakauskienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. danute.bujakauskiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Elena Rudnickienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. elena.rudnickiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Aušra Vansauskienė

  Tel. (8 315) 56 668

  El. p. ausra.vansauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Lina Petrauskienė

  Tel. (8 315) 56 665

  El. p. lina.petrauskiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Gražina Kiguolienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. grazina.kiguoliene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Daiva Sredzinskienė

  Tel. (8 315) 56 665

  El. p. daiva.sredzinskiene@alytus.lt

 • Paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

  Tel. (8 315) 56 662, mob. tel.+370 688 80649

  El. p. sonata.dumbliauskiene@alytus.lt

 • Trukmė

  30 kalendorinių dienų.

 • Kaina

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

 • Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  4 sąveikos lygis (asmuo prašymą gali pateikti ir atsakymą gauti el. būdu www.spis.lt arba interneto portale www.alytus.lt gali gauti paraiškos formą – ją atsisiųsti).

 • Teikimo ypatumai

  1. Vienkartinė išmoka gali būti panaudota: būstui pirkti, sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti, būsto nuomai, mokesčiams už būsto komunalines paslaugas, būstui remontuoti arba rekonstruoti, baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti, studijų kainai padengti, žemės sklypui įsigyti, mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti, mokymosi priemonėms įsigyti.

  2. Vienkartinė išmoka įsikurti lygi 75 bazinių socialinių išmokų dydžio (BSI)

  3. Prašymą asmuo turi pateikti iki jam sukanka  25 metai.

  4. Vienkartinė išmoka įsikurti turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos.

 • Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Šis aprašymas registruojamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų registre TPA ir saugomas byloje  Nr. 6.47 „Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų aprašymai". Paslaugos teikimo dokumentai saugomi byloje Nr. 14.48

 • Veiksmų sekos schema

Atnaujinta 2017-09-13

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.