Paslauga SPS5

Socialinės pašalpos skyrimas

 • Elektroninė paslauga

 • Paslaugos rezultatas

  Paskirta išmoka. Neigiamu atveju – motyvuotas atsakymas raštu

 • Apibūdinimas

  Pašalpa skiriama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, įvertinus turtą ir pajamas.

  Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu, per įgaliotą asmenį arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

 • Teisės aktai
 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti.

  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiamasi asmeniškai). Jei prašymas teikiamas el. būdu, asmuo identifikuojamas el. bankininkystės priemonėmis.

  3. Dokumentas, suteikiantis ES valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumentas, suteikiantis užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

  4. Vaiko gimimo faktą patvirtinantį dokumentą, jei duomenų apie vaiko gimimą nėra LR gyventojų registre.

  5. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo.

  6. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar antstolio išduota pažyma apie vaiko(ų) išlaikymą.

  7. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra vyresnių nei 16 metų besimokančių vaikų.

  8. Pažymos apie bendrai gyvenančių asmenų arba  gyvenančio asmens pajamas.

  9. Asmeninės sąskaitos banke rekvizitai.

  Darbuotojai turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  1. SODRA – dėl asmens gaunamų pajamų ir išmokų (www.sodra.lt).

  2. Gyventojų registras – dėl deklaruotos gyvenamosios vietos, šeimyninės padėties (www.gyvreg.lt).

  3. Nacionalinė mokėjimo agentūra – dėl asmens gautų išmokų žemės ūkiui remti dydžio (www.nma.lt).

  4. Registrų centras – dėl asmeniui priklausančio nekilnojamojo turto vertės (www.registrucentras.lt).

  5. Darbo birža – dėl duomenų apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamos nedarbo draudimo išmokos dydžio (www.ldb.lt).

  6. „Regitra" – dėl asmens disponuojamų transporto priemonių (www.regitra.lt).

  7. NDNT- dėl duomenų apie asmens neįgalumo lygio nustatymą (www.ndnt.lt).

  8. Studentų registras - dėl duomenų apie studentų mokymąsi aukštosiose mokyklose (www.studentai.emokykla.lt).

  9. Mokinių registras – dėl duomenų apie mokinių mokymsi mokymo įstaigose (www.mokiniai.emokykla.lt).

 • Paslaugos teikėjas

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Rima Ničajienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. rima.nicajiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Lisauskienė

  Tel. (8 315) 56 668

  El. p. vida.lisauskiene@aalytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Kazlauskienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. virginija.kazlauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Gutauskienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. danute.gutauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Bujakauskienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. danute.bujakauskiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Elena Rudnickienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. elena.rudnickiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Aušra Vansauskienė

  Tel. (8 315) 56 668

  El. p. ausra.vansauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Lina Petrauskienė

  Tel. (8 315) 56 665

  El. p. lina.petrauskiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Gražina Kiguolienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. grazina.kiguoliene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Daiva Sredzinskienė

  Tel. (8 315) 56 665

  El. p. daiva.sredzinskiene@alytus.lt

 • Paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

  Tel. (8 315) 56 662, mob. tel.+370 688 80649

  El. p. sonata.dumbliauskiene@alytus.lt

 • Trukmė

  30 kalendorinių dienų.

 • Kaina

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

 • Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  4 sąveikos lygis (asmuo prašymą gali pateikti ir atsakymą gauti el. būdu www.spis.lt arba interneto portale www.alytus.lt gali gauti paraiškos formą – ją atsisiųsti).

 • Teikimo ypatumai

  Pašalpos teikimo atvejai:

  1. Socialinė pašalpa skiriama, kai bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens turimas turtas neviršija nustatyto turto vertės normatyvo,  pajamos per mėnesį neviršija valstybės nustatyto remiamų pajamų dydžio (šiuo metu valstybės remiamos pajamos vienam asmeniui 122 EUR) bei atitinka įstatymo nustatytas sąlygas.

  2. Socialinės pašalpos dydis: pirmam asmeniui – 100 % , antram asmeniui – 80 % , trečiam ir paskesniems asmenims – 70 % skirtumo tarp VRP dydžio ir vidutinių pajamų per mėnesį.

  3. Praėjus 3 mėnesiams nuo sprendimo priėmimo asmuo turi pakartotinai kreiptis į instituciją dėl socialinės pašalpos skyrimo.

 • Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Šis aprašymas registruojamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų registre TPA ir saugomas byloje  Nr. 6.47 „Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų aprašymai". Paslaugos teikimo dokumentai saugomi byloje Nr. 14.48

 • Veiksmų sekos schema

Atnaujinta 2018-01-24

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.