Paslauga SPS41

Prašymų išmokėti slaugos ar priežiūros (pagalbos) tikslinę kompensaciją ir/ar šalpos išmoką jų gavėjus laidojantiems asmenims priėmimas

Atnaujinta 2017-03-02