Paslauga SPS37

Vienkartinės socialinės paramos teikimas

 • Paslaugos rezultatas

  Paskirta paslauga. Neigiamu atveju – motyvuotas atsakymas raštu

 • Apibūdinimas

  Vienkartinė pašalpa, atsižvelgiant į asmenų gaunamas pajamas, gali būti teikiama:

  1. Asmenims, sulaukusiems 100 metų jubiliejaus- neviršijant 1 VRP dydžio;

  2. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui sunkios ligos atvejais – neviršijant 2 VRP dydžio;

  3. Onkologiniams ligoniams, kuriems per praėjusius 6 mėnesius buvo taikytas spindulinis ar cheminis gydymas – neviršijant 2 VRP;

  4. Bendrai gyvenantiems asmenims, auginantiems onkologine liga sergančius vaikus arba vaikus, kuriems reikalingi klausos aparatai ar insulino pompos – neviršijant 2,5 VRP dydžio;

  5.Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui – mirusiojo (žuvusiojo) artimiesiems – užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms dalinai kompensuoti, atsižvelgiant į šeimos materialinę padėtį ir dokumentais pagrįstą išlaidų dydį- neviršijant 10 VRP dydžio

  6. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vieniems gyvenantiems asmenims, skurdo, benamystės, asmens dokumentų tvarkymui, nekompensuojamų vaistų receptų apmokėjimui ir kitais nenumatytais atvejais, kai asmenų pajamos yra mažesnės nei valstybės remiamos pajamos ir jie negauna kitos piniginės socialinės paramos – neviršijant 2 VRP.

  7. Asmenys (šeimos) nelaimės atveju (gaisras, stichinė nelaimė ir kita) atsižvelgiant į įvykio priežastis ir pasekmes (kai asmuo deklaruotas Alytaus mieste ir suniokotas statinys, esantis Alytaus mieste yra jų gyvenamoji vieta) neviršijant 10 VRP dydžio.

  Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

 • Teisės aktai
 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas.

  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiamasi asmeniškai). Jei prašymas teikiamas el. būdu, asmuo identifikuojamas el. bankininkystės priemonėmis.

  3. Gydytojų konsultacinės komisijos ar gydymo įstaigos pažyma apie sveikatos būklę ar atliktą operaciją.

  4. Pažymos ar aktai iš kompetentingos įstaigos (iš draudimo įstaigos ar priešgaisrinės tarnybos), patvirtinantys įvykusį faktą, nuostolius, išlaidas.

  Specialistas turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  1. SODRA – dėl asmens gaunamų pajamų ir išmokų (www.sodra.lt).

  2. Gyventojų registras – dėl deklaruotos gyvenamosios vietos, šeimyninės padėties (www.gyvreg.lt).

  3. Darbo birža – dėl duomenų apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamos nedarbo draudimo išmokos dydžio (www.ldb.lt).

 • Paslaugos teikėjas

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Rima Ničajienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. rima.nicajiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Lisauskienė

  Tel. (8 315) 56 668

  El. p. vida.lisauskiene@aalytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Virginija Kazlauskienė

  Tel. (8 315) 56 667

  El. p. virginija.kazlauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Gutauskienė Tel. (8 315) 56 667

  El. p. danute.gutauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Bujakauskienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. danute.bujakauskiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Elena Rudnickienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. elena.rudnickiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Aušra Vansauskienė

  Tel. (8 315) 56 668

  El. p. ausra.vansauskiene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Lina Petrauskienė

  Tel. (8 315) 56 665

  El. p. lina.petrauskiene@alytus.lt 

   

  Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Gražina Kiguolienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. grazina.kiguoliene@alytus.lt

   

  Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Daiva Sredzinskienė

  Tel. (8 315) 56 665

  El. p. daiva.sredzinskiene@alytus.lt 

 • Paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

  Tel. (8 315) 56 662, mob. tel.+370 688 80649

  El. p. sonata.dumbliauskiene@alytus.lt

 • Trukmė

  Per 30 dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

 • Kaina

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

 • Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  4 sąveikos lygis (asmuo prašymą gali pateikti ir atsakymą gauti el. būdu www.spis.lt arba interneto portale www.alytus.lt gali gauti paraiškos formą – ją atsisiųsti).

 • Teikimo ypatumai

  Vienkartinė pašalpa teikiama vieną kartą per kalendorinius metus.

 • Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Šis aprašymas registruojamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų registre TPA ir saugomas byloje  Nr. 6.47 „Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų aprašymai". Paslaugos teikimo dokumentai saugomi byloje Nr. 14.48.

 • Veiksmų sekos schema

Atnaujinta 2018-04-05

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.