Paslauga SPS33

Būsto (aplinkos) pritaikymas žmonėms su negalia

 • Paslaugos rezultatas

  Paskirta paslauga. Neigiamu atveju – motyvuotas atsakymas raštu

 • Apibūdinimas

  Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatyti specialieji poreikiai dėl judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų:

  • labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
  • ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
  • vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

  Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

 • Teisės aktai
 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas.

  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiamasi asmeniškai). Jei prašymas teikiamas el. būdu, asmuo identifikuojamas el. bankininkystės priemonėmis.

  3. Neįgaliojo pažymėjimo kopija.

  4. Išrašas ar jo kopija iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros.

  5. Mokinio ar studento pažymėjimo kopija (teikia besimokantys asmenys).

  6. Būsto savininko rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra šio būsto savininkas, arba daugumos savininkų sutikimą, kai prašoma pritaikyti bendro naudojimo patalpas.

  Specialistas turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  1. Gyventojų registras – dėl deklaruotos gyvenamosios vietos, šeimyninės padėties (www.gyvreg.lt).

  2. Registrų centras – dėl asmeniui priklausančio nekilnojamojo turto vertės (www.registrucentras.lt).

  3. SODRA – dėl asmens darbinio užimtumo (www.sodra.lt).

  4. NDNT – dėl asmeniui nustatyto neįgalumo ar darbingumo lygio, ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio (www.ndnt.lt).

 • Paslaugos teikėjas

  Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Akvilė Voverienė

  Tel. (8 315) 56 663

  El. p. akvile.voveriene@alytus.lt

 • Paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

  Tel. (8 315) 56 662, mob. tel.+370 688 80649

  El. p. sonata.dumbliauskiene@alytus.lt

 • Kaina

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

 • Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  4 sąveikos lygis (asmuo prašymą gali pateikti ir atsakymą gauti el. būdu www.spis.lt arba interneto portale www.alytus.lt gali gauti paraiškos formą – ją atsisiųsti).

 • Teikimo ypatumai

  Pritaikant būstą gali būti perkama įranga ir atliekami šie darbai:

  1. Įvairaus tipo perkėlimo įranga (mobilūs keltuvai, perkėlimo sistemos)asmeniui pakelti ir jos montavimas.

  2. Sanitariniai įrenginiai ir jų įrengimas, perstatymas, pritaikymas ir kiti dėl būsto pritaikymo atsiradę būtini smulkūs apdailos ir remonto darbai.3. Mobilūs techninės pagalbos įrenginiai.

  4. Buitiniai biologiniai valymo įrenginiai, vandentieko įrenginiai ir jų montavimas.

  5. Elektrinio vandens šildytuvo (ne daugiau kaip 50 litrų, jeigu netiekiamas šiltasvanduo) pastatymas.

  6. Įėjimo į būstą pritaikymas (išorės laiptų pritaikymas, nuovažų įrengimas, turėklų, įvairių atramų pastatymas ir t. t.).

  7. Durų praplatinimas ir įrengimas, papildomų durų angų įrengimas ir t. t.

  8. Kiti įstatyme numatyti darbai.

  Suaugusiam neįgaliam asmeniui būstas gali būti naujai pritaikomas ne anksčiau kaip po 10 metų nuo paskutiniojo sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, išskyrus atvejus, kai asmeniui nustatomas didesnis negu turėtas judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimas.

 • Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Šis aprašymas registruojamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų registre TPA ir saugomas byloje  Nr. 6.47 „Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų aprašymai". Paslaugos teikimo dokumentai saugomi byloje Nr. 14.48.

 • Veiksmų sekos schema

Atnaujinta 2018-07-09

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.