Paslauga SPS3

Valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940 –1990 metais okupacijos dalyvių šeimoms teikimas

 • Paslaugos rezultatas

  Paskirta išmoka. Neigiamu atveju – motyvuotas atsakymas raštu

 • Apibūdinimas

  Vienkartinė pašalpa teikiama:

  1. Žuvusiųjų tėvams (įtėviams).

  2. Kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudariusiems sutuoktiniams.

  3. Vaikams (įvaikiams).

  4. Broliams ir seserims, jeigu jie pasipriešinimo okupacijoms dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę).

  Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu arba atvykus į Socialinės paramos skyrių).

 • Teisės aktai
 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas (prašyme privalu nurodyti ir visus žinomus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę pašalpą arba pažymėti, kad tokių asmenų nėra).

  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiamasi asmeniškai). Jei prašymas teikiamas el. būdu, asmuo identifikuojamas el. bankininkystės priemonėmis.

  3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro išduota pažyma ar  pažymėjimas, patvirtinantis žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, arba šio dokumento kopija.

  4. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimas dėl ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, arba šio dokumento kopija.

  5. Giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviu patvirtinantys dokumentai – santuokos, gimimo liudijimas, kiti giminystės ryšį įrodantys dokumentai arba šių dokumentų kopijos.6. Žuvusio (mirusio) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo (rezistencijos)dalyvių žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę), dokumentus, patvirtinančius tėvų mirties faktą, arba šių dokumentų kopijas.

  7. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai.

  Specialistas turi teisę pareikalauti ir kitų papildomų dokumentų.

 • Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Gyventojų registras – dėl deklaruotos gyvenamosios vietos, šeimyninės padėties ( www.gyvreg.lt).

 • Paslaugos teikėjas

  Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Daina Sviderskienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. daina.sviderskiene@alytuslt

   

  Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Bujakauskienė

  Tel. (8 315) 56 660

  El. p. danite.bujakauskiene@alytus.lt

 • Paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė

  Tel. (8 315) 56 662, mob. tel.+370 688 80649

  El. p. sonata.dumbliauskiene@alytus.lt

 • Trukmė

  Per 20 dienų patikrinamas pateiktų duomenų tikrumas.

 • Kaina

  Paslauga teikiama neatlygintinai.

 • Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys
 • Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  4 sąveikos lygis (asmuo prašymą gali pateikti ir atsakymą gauti el. būdu www.spis.lt arba interneto portale www.alytus.lt gali gauti paraiškos formą – ją atsisiųsti).

 • Teikimo ypatumai

  Pašalpa išmokama lygiomis dalimis:

  1. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG‘o politinių kalinių sukilimų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta šeimos nariams – 8 524 eurai..

  2. Ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG‘o politinių kalinių streikų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba kurie nuteisti mirties bausme ir bausmė įvykdyta, šeimos nariams – 6 392 eurai..

  3. Neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, nužudytų ar mirusių įkalinimo metu po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, šeimos nariams – 5 115 eurai.

  4. Pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių, žuvusių ar mirusių tremties pasibaigus įkalinimui metu, šeimos nariams – 3 264 eurai.

 • Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Šis aprašymas registruojamas Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų registre TPA ir saugomas byloje  Nr. 6.47 „Alytaus miesto savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų aprašymai". Paslaugos teikimo dokumentai saugomi byloje Nr. 14.48

 • Veiksmų sekos schema

Atnaujinta 2017-09-08

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.