Visos veiklos sritys  >

 

Paskatinimai ir apdovanojimai

2016 metų valstybės tarnautojų paskatinimai ir apdovanojimai

 

2016 m. IV ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatinti 153 valstybės tarnautojai:
1 – už labai gerą darbą, 4 asmeninių jubiliejų proga, 2 – už gerą ilgametį darbą Savivaldybėje, 1 už profesionalų pareigų atlikimą ir kvalifikuotą darbą, 145 – valstybinės šventės proga.

 

2016 m. III ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatintas 1 valstybės tarnautojas už tarptautinio jaunimo projekto įgyvendinimą ir Alytaus miesto vardo garsinimą Europos Sąjungos šalyse.

2016 m. II ketvirtį Alytaus  miesto savivaldybėje buvo paskatintas 1 valstybės tarnautojas valstybinės šventės proga.

2016 m. I ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatinta 2 valstybės tarnautojai:

1 – už labai gerą darbą, 1 –  valstybinės šventės proga.

 

2017 m. I ketvirtį Alytaus miesto savivaldybėje buvo paskatinta 12 valstybės tarnautojų:


3 – labai gerai įvertinus valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą kalendoriniais metais;

6 –  asmeninių jubiliejų proga;

2 – už ilgametį ir sąžiningą darbą Savivaldybėje;

1 –  už atliktą vienkartinę ypatingos svarbos užduotį.