Nekilnojamas turtas

ŽS1 - Adresų suteikimas, keitimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF)).

ŽS11 - Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas.

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (koreguoti deklaracijos duomenis forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC, PDF),

suderinti valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos duomenis – 3 priede ( DOC, PDF)).

ŽS12 - Lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamojo turto mokesčių suteikimas.

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF), juridinių asmenų – 4 priede ( DOC PDF)).

ŽS14 - Valstybinės žemės nuomos mokesčių mokėtojų (fizinių ir juridinių asmenų) paklausimų ir raštų dėl mokesčio apskaičiavimo priėmimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF), juridinių asmenų – 4 priede ( DOC PDF)).

ŽS15 - Prašymų, leisti pradėti rengti žemės sklypo planą, pertvarkyti nekilnojamojo turto registre įregistruotus žemės sklypus, ir tvirtinti žemės sklypo perdalijimo projektus, nagrinėjimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas ( DOC PDF) (fizinių asmenų prašymo leisti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), fizinių asmenų prašymo pertvarkyti nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą forma – 3 priede ( DOC PDF), fizinių asmenų prašymo tvirtinti žemės sklypo perdalijimo projektą forma – 4 priede ( DOC PDF), fizinių asmenų prašymo padidinti žemės sklypą, kai nėra galimybės suformuoti atskiro sklypo, forma – 5 priede ( DOC PDF), atitinkamos atstovaujančių asmenų prašymo formos – 6 ( DOC PDF), 7 ( DOC PDF), 8 ( DOC PDF), 9 ( DOC PDF) prieduose, juridinių asmenų prašymo leisti rengti žemės sklypo planą, prilyginamą detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, forma – 10 priede ( DOC PDF), juridinių asmenų prašymo padidinti žemės sklypą, kai nėra galimybės suformuoti atskiro sklypo, forma – 11 priede ( DOC PDF)).

ŠS1 - Informacijos teikimas apie švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų patalpų nuomą
KŪS1 - Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, pratęsimas, sustabdymas, sustabdymo panaikinimas, panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus
ETS8 - Savivaldybės gyvenamųjų patalpų privatizavimo (išsipirkimo) prašymų nagrinėjimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF)).

ETS9 - Piliečių prašymų atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF)).

ETS10 - Informacijos teikimas dalyvavimo turto privatizavimo viešuose aukcionuose klausimais

Pateikiamas rekomenduotinos formos prašymas (fizinių asmenų prašymo forma pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo 2 priede ( DOC PDF), atstovaujančių asmenų – 3 priede ( DOC PDF)).

ETS11 - Savivaldybės turto pagal panaudos sutartį suteikimas arba panaudos sutarties atnaujinimas naujam terminui