Visos veiklos sritys  >

 

NAUJIENOS

« Atgal

Savivadybėje – seminaras įtraukties ugdymo ir vaiko socialinio elgesio gerinimo tema

 2019 m. gegužės 21 d. 12 val. Alytaus miesto savivaldybėje vyks seminaras „Įtraukusis ugdymas ir vaiko socialinio elgesio gerinimas". Jo metu knygą „Kaip pagerinti vaikų socialinė elgesį" pristatys Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pavaduotoja švietimui ir metodiniams darbui, vykdanti direktoriaus funkcijas, Silvija Peštenienė. Apie įtraukaus ugdymo naudą autizmo sutrikimų turintiems vaikams  pasakos  ir įtraukiojo ugdymo procese dalyvaujančių komandos narių funkcijas ir reikšmę kalbės taikomosios elgesio terapijos mokymų koordinatorė Giedrė Skaisgirytė. Specialioji pedagogė Renata Greimaitė pristatys mokymo praktiką, prioritetus ir pasirengimą mokyti moksleivius su autizmo spektro sutrikimais, o žmonių su negalia teisių aktyvistė Kristina Dūdonytė palies įtraukios mokyklos kūrimo temą.

Nuo XX a. antrosios pusės požiūris į negalią ėmė keistis,  kai kiekvieno individo teisės, nesvarbu, kokia yra jo/jos negalia, buvo vis labiau pripažįstamos ir gerbiamos. Šiandien įtraukties principai tampa visuomeninio gyvenimo taisykle, todėl pedagogams vis dažniau tenka susidurti su vaikais, turinčiais negalių ar raidos sutrikimų (autizmo spektro sutrikimas, įvairiapusis raidos sutrikimas, mišrus raidos sutrikimas, Dauno sindromas, įvairūs emociniai raidos sutrikimai ir kt.), tokius vaikus  nelengva mokyti, suvaldyti, dėl to kyla daug streso, nesusikalbėjimo, abipusių  nesusipratimų.

Pagal Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją kiekvienas vaikas turi išskirtinę išsilavinimo teisę, o įtrauktis geriausiai paruošia vaiką su negalia tolimesniam gyvenimui. Įtrauktis suteikia vertingos patirties kitiems vaikams, besimokantiems toje pačioje aplinkoje, leidžia geriau suprasti bendrą žmonių būklę, paruošdama juos galimoms pasekmėms ateityje.

Įtraukties neįmanoma pasiekti be tinkamo pasiruošimo. Daugeliu atvejų pats geriausias pedagogas nepasieks norimo rezultato be nuoseklaus planavimo, visos komandos (auklėtojų/mokytojų, pagalbos specialistų, auklėtojo/mokytojo padėjėjo, tėvų ir kt.) bendro darbo.

Mūsų tikslas – pasiūlyti idėjų, kuo kiekvienas komandos narys gali prisidėti prie įtraukties, akcentuojant mokytojo padėjėjo  svarbą.

                                                                        Giedrė Sklaisgirytė

Tėvams bei globėjams, auginantiems vaikus su autizmo spektro sutrikimu, mokytojams, dirbantiems, bendrojo lavinimo mokyklose, svarbu nuolat domėtis naujovėmis bei mokslinių tyrimų rezultatais švietimo srityje.   Įtraukiojo ugdymo sėkmė priklauso nuo bendruomenės pasirengimo, gebėjimo kurti saugią bei palaikančią aplinką, nuo tėvų, specialistų bei mokytojų glaudaus bendradarbiavimo.  Mokyklų bendruomenėms ypač svarbu vykdyti programas, kurios skatintų vaikų su autizmo spektro sutrikimu socialinę, elgesio bei akademinę pažangą, tačiau tokios praktikos  dar retai įgyvendinamos. Šio pranešimo tikslas yra supažindinti su moksliniais tyrimais pagrįstomis praktikomis bei jų metodika. Tokios praktikos taikymas mokyklose padėtų vaikų su autizmo spektro sutrikimu ugdymui Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose.

                                                             Renata Greimaitė

Knyga „Kaip pagerinti vaikų socialinį elgesį" – tai išsamus ir nesudėtingai įgyvendinamas ugdymo planas 3–7 metų vaikams, padėsiantis pedagogams lavinti vaikų bendravimo įgūdžius, reikalingus norint kurti bendradarbiavimu grįstus socialinius santykius. Leidinio autoriai Stephanny Freeman, Tanya Paparella, Gazi Begum ir Kristen Hayashida autoriai mano, kad knygoje apžvelgiama praktinė veikla gali padėti ne tik specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems, bet ir visiems kitiems vaikams.

                                                               Silvija Peštenienė

 

2010-ais metais Lietuva ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, kuri įpareigoja užtikrinti žmonėms su negalia  teisę mokytis kartu su visais, jų poreikiams pritaikant visas sąlygas. 2016 metais Jungtinės Tautos pakvietė pasaulio šalis užtikrinti įtraukų ir lygiateisį kokybišką švietimą ir skatinti mokymosi visą gyvenimą galimybes visiems. Šį kvietimą kaip šalių švietimo tikslą iki 2030 m. Pasaulio švietimo forume paskelbė Pasaulinė kultūros ir švietimo organizacija UNESCO, o Jungtinės Tautos jį įtraukė į Tvaraus vystymosi darbotvarkę, kurią įgyvendinti įsipareigojo ir Lietuva.

Gera mokykla – tai kokybiškai įtrauki mokykla, kurioje kiekvienas vaikas yra svarbus, kurioje sudarytos sisteminės sąlygos visiems vaikams mokytis drauge, ugdymas vyksta be atskirties ir diskriminacijos, kai  aplinka derinama prie vaiko gebėjimų, o ne vaikas – prie standarto.

                                                                        Kristina Dūdonytė

Renginio programa

 

Renginio organizatorių informacija

 

 

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.


Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

SKELBIMAI

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje bus svarstomas Alytaus piliakalnio su gyvenviete klausimas

2019 m. spalio 23 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje Nr. 28 numatoma svarstyti: Alytaus...

Išnuomojamos negyvenamosios patalpos Alytuje

Alytaus miesto savivaldybė išnuomoja 231,47 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas esančias Vilties g. 28A, Alytuje: pirmame aukšte esančias patalpas, pažymėtas plane nuo 11-1 iki 11-4 ir 11-30,...

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...