Visos veiklos sritys  >

 

NAUJIENOS

Miesto vadovai lankėsi šv. Brunono parapijos namuose

Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius, mero pavaduotoja Valė Gibienė ir Švietimo skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas apsilankė šv. Brunono Kverfurtiečio parapijoje Alytuje. Šv. Brunono parapija – vyskupo dekretu įkurta penktoji parapija Alytaus mieste. Parapijos namai įkurti Putinų g. 20, buvusiame Panemunės pagrindinės mokyklos pradinių klasių pastate. Šiuo metu pastatas rekonstruojamas, parengtas Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčios statybų projektas.

Svečius sutiko ir apie parapijos namus pasakojo kunigas klebonas Valdas Simanaitis bei Alytaus šv. Angelų Sargų parapijos klebonas dekanas, garbės kanauninkas Arūnas Užupis. Parapijos namuose lankosi per 100 bendruomenės narių – jaunimo, suaugusiųjų ir visuomeninių organizacijų, vyksta konferencijos, paskaitos, stovyklos. Parapijos namuose katalikišką veiklą vykdo skautų, „Caritas" organizacijos, kitos draugijos. Mišių metu koplyčia būna pilna žmonių, parapijiečiai visada randa gerą žodį, užuojautą, pagalbą.
Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijoje įrengtos 2 šarvojimo salės, konferencijų salė, jaunimo susirinkimų salė, klebonija, po rekonstrukcijos planuojama įrengti piligrimų centrą.

 

Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus informacija

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.


Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

SKELBIMAI

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...