Visos veiklos sritys  >

 

NAUJIENOS

Alytaus metų apdovanojimai 2020: teikite kandidatus!

 

Alytaus savivaldybė kviečia alytiškius iki 2019 m. lapkričio 24 d. siūlyti kandidatus Alytaus miesto savivaldybės Metų apdovanojimams. Jie bus suteikti įvairiose srityse miestui nusipelniusiems žmonėms ir įmonėms.

Kandidatų pavardes su jų nuopelnų aprašymu siųskite bendruomeninėms taryboms, kurios, įvertinusios, vėliau juos pateiks internetiniam balsavimui:

- Už aktyvią visuomeninę veiklą bus apdovanojama veikli, kūrybinga, drąsi asmenybė, patraukianti paskui save žmones, suburianti efektyviai dirbančias komandas, nevengianti iššūkių, prisitaikanti prie pokyčių ir atvira Alytaus miesto bendruomenei palankioms naujovėms. Siūloma visuomeninei konsultacinei grupei.

- Už labdaringą veiklą bus apdovanojamas Alytaus miesto bendruomenės narys, fizinis ar juridinis asmuo, kuris atliko Alytaus miesto bendruomenei naudingą darbą, negaudamas už tai užmokesčio, savo, įmonės arba organizacijos lėšomis, aktyvino savivaldybės socialinę, kultūrinę, sportinę, edukacinę, sveikatinimo ir kt. veiklą. Siūloma visuomeninei konsultacinei grupei.

- Už nuopelnus sveikatos apsaugai bus apdovanojamas Alytaus miesto savivaldybės įstaigos, nacionalinės ar tarptautinės organizacijos padalinio arba skyriaus darbuotojas, savanoris (fizinis asmuo), pasiekęs žymių laimėjimų savivaldybės gyventojų sveikatos apsaugos veikloje. Siūloma Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybai.

- Už nuopelnus kultūrai bus apdovanojama Alytaus miesto savivaldybės įstaiga / jos darbuotojas, nevyriausybinė organizacija / jos narys, pasiekę žymių laimėjimų skatinant bendruomenės kultūrinį aktyvumą ir kultūrinės veiklos kūrybiškumą, plėtojant aktyvią kultūros profesinę veiklą. Kandidatai siūlomi Alytaus kultūros ir meno tarybai.

- Už nuopelnus sportui bus apdovanojamas Alytaus mieste veikiančios sporto įstaigos darbuotojas, sportininkas, treneris ar komanda, nevyriausybinė organizacija / jos narys, pasiekę žymių laimėjimų aktyvinant savivaldybės gyventojų sportinį gyvenimą ar profesionalią sporto veiklą. Kandidatai siūlomi Kūno kultūros ir sporto tarybai.

- Už nuopelnus švietimui bus apdovanojama Alytaus miesto savivaldybėje veikianti valstybės ar savivaldybės įstaiga, jos darbuotojas, nevyriausybinė organizacija / jos narys, laisvasis mokytojas, mokslininkas ar mokslininkų grupė, pasiekę žymių laimėjimų savivaldybės gyventojų edukacinėje ar pedagogo profesinėje veikloje. Kandidatai siūlomi Alytaus miesto švietimo tarybai.

- Už nuopelnus vaiko gerovei bus apdovanojamas Alytaus miesto savivaldybėje veikiantis juridinis ar fizinis asmuo, savo iniciatyva ir pastangomis neatlygintinai padėjęs pagalbos reikalingam vaikui / vaikams, suteikęs prasmingą, veiksmingą materialinę, psichologinę ar moralinę pagalbą. Kandidatai siūlomi Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijai.

- Už iniciatyvą ir / ar Alytaus miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje apdovanojamas Alytaus mieste veikiantis juridinis ar fizinis asmuo, meno, sporto, švietimo, verslo ar kitų sričių laimėjimais garsinantis ir reprezentuojantis Alytų užsienio šalyse. Kandidatai siūlomi nevyriausybinių organizacijų tarybai.

- Už didvyriškus darbus ir išskirtinius poelgius apdovanojamas fizinis asmuo, pasižymėjęs savo drąsa ir didvyrišku poelgiu. Kandidatai siūlomi nevyriausybinių organizacijų tarybai.

Prie Alytaus miesto savivaldybės tarybos veikiančių bendruomeninių tarybų ir komisijų kontaktai kandidatams siūlyti:

Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisija –  pirmininkė Valė Gibienė; el. p. v.gibiene@gmail.com  

Nevyriausybinių organizacijų taryba – pirmininko pavaduotoja Roberta Samuolytė-Kisielienė; el. p. roberta.kisieliene@alytus.lt  

Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba – Ingrida Rutkauskienė, el. p. ingrida.rutkauskiene@alytus.lt 

Alytaus kultūros ir meno taryba – Vilmantas Dunderis, el. p.  vilmantas.dunderis@alytausmuziejus.lt

Kūno kultūros ir sporto taryba – pirmininkas Kęstutis Bernatavičius; el. p. dsalemana@gmail.com

Alytaus miesto švietimo taryba – pirmininkė Milda Kochanskienė; el. p.milda.kochanskiene@gmail.com;

Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba  -  Dalia Kavolynienė, el. p. dalia.kavolyniene@alytus.lt  

Taip pat kandidatus, nurodant jų nuopelnus, galima siūlyti Alytaus miesto savivaldybės Komunikacijos skyriui el. p. loreta.gaiziuviene@alytus.lt.

Apdovanojimus planuojama iškilmingai įteikti 2020 m sausio 24 d. šventinio vakaro metu.

Visa informacija dėl apdovanojimų už nuopelnus teikimo tvarkos yra:

http://www.ams.lt:8080/va/Default.aspx?Id=3&DocId=51046

 

Komunikacijos skyriaus informacija

 

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.


Komentuoti
areditas
Tai gal galite bendrą Google Docs sukurti? Būtų patogiau naudotis visiems.
   
Parašyta 19.11.15 17.21.

SKELBIMAI

Alytaus miesto savivaldybės administracija perka gyvenamąjį namą su žemės sklypu ir keturių kambarių butą

Perkančioji organizacija Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – savivaldybė), Rotušės a. 4, LT-6250 Alytus, tel. (8 315) 55 121, el. p. ramune.petuskaite@alytus.lt , įgyvendindama...

Informacija apie teritorijų planavimą

Planuojama pradėti žemės sklypo, esančio Pramonės g. 14A, ribų formavimo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimą (TPD reg. Nr. T00004864 keitimas). Su detaliojo plano rengimo...

Pritarta vieno buto gyvenamojo namo ir garažo Lelijų g. 61, Alytuje, rekonstravimo projektiniams pasiūlymams

Pritarta  v ieno buto gyvenamojo namo ir garažo Lelijų g. 61, Alytuje, rekonstravimo projektiniams pasiūlymams   Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Vieno buto gyvenamojo...

Alytaus miesto savivaldybė skelbia konkursą laisvai Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pareigybei užimti.

        Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą; 2. direktorius turi atitikti bent vieną iš šių...

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...