Visos veiklos sritys  >

 

Apklausa Apklausa

Alytaus miesto savivaldybės naujienas dažniausiai sužinau:

Alytaus miesto savivaldybė facebook tinkle

 

Alytaus miesto savivaldybė youtube tinkle

Sporto renginiai

 NAUJIENOS

« Atgal

Su mūsų Vaižgantu

 

2019 – Lietuvos Respublikos Seimo paskelbti Vaižganto metais. Rugsėjo 9 d. Putinų gimnazijoje minint  Juozo Tumo-Vaižganto 150-ąsias gimimo metines parodytas literatūrinis spektaklis, kuris susilaukė šiltų vertinimų.

Besikuriančiam Putinų gimnazijos kultūriniam sambūriui kilo mintis rugsėjo 20 d. nuvykti į Kauną prie Vytauto Didžiojo bažnyčios, kur bus atidengtas paminklas Vaižgantui – lietuvių tautos „deimančiukų" ieškotojui.

Po literatūrinio dviejų aktorių spektaklio „Vaižgantas kaip Viešpaties diena" kalbamės su aktoriais Olita Dautartaite ir Petru Venslovu iš Kauno bei poetu, muziejininku, Vaižganto premijos laureatu Alfu Pakėnu.

Mokytojas Vytautas Bigaila. Kaip galėjote nepavargti tyrinėdamas poeto gyvenimą ir asmenybę? Kiek jūs metų dirbate muziejuje?

Alfas Pakėnas: 14 metų. Tiek Vaižgantas ten gyveno. Sekėsi, patiko – reikia tik mylėti subjektą ir objektą, kur dirbi. O Vaižgantas labai įvairus, įdomus rašytojas – reta tokių yra lietuvių literatūroje, labai plati asmenybė. Tiktai sunkiau jį ir jo gyvenimą tyrinėti. Jis yra ir rašytojas, ir kunigas, ir politikas, ir žurnalistas, ir publicistas. Taigi apie kiekvieną ta tema gali įvairiausius dalykus rašyti, kurti mokslo darbus. Kaip asmenybė labai spalvingas, įdomus, pilnatviškas – ne stiklinė vandens, o visas ežeras. Iš tikrųjų jo dvasios platumas – nuo ėjimo į Paryžiaus naktinį barą iki pamokslo sakymo. Jo pamokslai buvo labai kūrybiški, nenuobodūs, ne kaip kitų kunigų – vien tik sausa liturgija. Kiekvienas pamokslas turėjo temą. Visa tai ir traukia prie Vaižganto. Jaunimas žinotų, kas yra Vaižgantas, jeigu prieitų. Vaižgantas gali būti ir išmanusis telefonas, ir kompiuteris, ir televizorius, ir nereikėtų tų dalykų. Jis yra vaizdo kūrėjas, rašė vaizdais. Vaizdai yra greičiausiai pasiekiami skaitytojui, skaitytojo širdžiai. Tai mylėkime Vaižgantą. Dabar jam labai reikia meilės.

Mokytojas V. B. Kaip jums atrodė putiniškiai? Kokia jų reakcija? Kaip jus priima keliaujant po Lietuvą?

Olita Dautartaitė: Aš labai seniai mokykloj buvau. Teatras ar žodis nenufilmuojamas, jisai neturi tos energijos, kuri turi būti. Nei dailė, nei knyga, nei muzika, kuri pasilieka, kurią paskui klausaisi. Teatro ir žodžio menas yra gražus ir žavus. Aš jaučiau iš jūsų pulsavimą. Aš mačiau, kad jums per ilgu. Grįžau ir Juozui Tumui-Vaižgantui sakau: „Petrai (artistui), gal reikia šiek tiek nuimti žengiant į mokyklas?" Suprantu, jūs, jauni žmonės, nepratę išbūti, girdėti. Kodėl 45 minutes trunka pamoka ar paskaita? Kad paskui nebeveikia! Ir norėtum lyg, bet teatras, aišku, daugiau gali – čia ir skaitome, ir bandom neskaityti. Kartu tai buvo ir išbandymas,  man po daug laiko nebuvus mokykloje. Reiktų kažkiek žinoti, kaip iš scenos su jumis bendrauti. Turėjom džiaugsmo, kad galėjom atiduoti Vaižgantą jums – gimnazistams. Jūs buvote tą akimirką. Vakar diena buvo Vaižganto gimimo diena. 150 metų – tai yra kažkas tokio.

Galime norėti, nenorėti, bet tauta ant mūsų švietėjų poezijos, literatūros,  tautosakos šaknų laikosi. Nors dabar yra kompiuteriai ir visa kita, bet aš labai džiaugiuosi, kad mes buvom su jumis šią valandėlę kartu.

Mokytojas V.B. Mokiniai gal nežino, kad Jūsų garbingas vardas susijęs su Alytaus miesto vardu. Olita yra senovinis Alytaus pavadinimas. Senuose žemėlapiuose parašyta Olita.

Olita Dautartaitė: Bet kai vardą krikšto tėvas parinko, nežinojo. Mes nuo Šiaurės Lietuvos.

Mokytojas V. B: Ką reiškia aktoriui prakaituoti?

Petras Venslovas: Labai negražu. Turiu atsiprašyti, kad išprakaitavau labai. Kai užsivelki  tokią kamziulką (paltinė medžiaga, su ja karšta), tai jeigu ne jūs, tai ir neprakaituotum. Vis tiek esi atsakingas tokiam gražiam jaunimui. Tikrai labai smagu, kai kažkaip atsiliepia. Neturim priemonių tam patikrinti, kaip atsiliepia. Virpesiais jaučiame, ar salė tuo gyvena, ar negyvena. Decibelais neišmatuosi, bet mūsų širdys pasako, ar jos bendros ar ne. Ar Vaižgantas kažką reiškia tiems, kurie ten, ar tiems, kurie čia? Tikrai galime su Olita tik pasidžiaugti. Ne veltui buvo kelionė. Mūsų gerbiamas laureatas kartu šiandien atvažiavo. Jis nekalbėjo, nes jau viską pasakė. Jis redagavo Vaižganto knygas. Daug Vaižgantui atidavė tame muziejuje. Alfas ir šiandien čia yra. Jis procese dalyvavo, labai padėjo kuriant scenarijų ir pan. Tai didelė šventė mums.

Mokytojas V. B. Kodėl mums verta važiuoti rugsėjo 20 d. į Kauną prie Vytauto Didžiojo bažnyčios? Ką mes pamatysime, kai atidengs paminklą?

Petras Venslovas: Valdininkams daugiau nereikia. Sudarydami su Alfu scenarijų užrašėm, kad meras kalbės. Na, bus keli sakiniai jam parašyti, bet ar jis kalbės ar atsiųs kitą klerką, tai dar  neaišku. Nėra taip, kad visiems reikėtų. Kažkada, kai buvau jaunas tėvelis, Venslovas mane pamokė: „Neužsiimk aritmetika. Svarbu, kad darai, ir viskas, neskaičiuok. Ir Vaižgantas pinigų neskaičiavo, neskaičiuok, kiek tu ten duodi ar neduodi." Klerkams neaišku, bet gal vienas kitas ateis, tai vyksta ne dėl jų. Alfas darė dėl Lietuvos, dėl žmonių, kuriems Vaižgantas svarbus. A. Patackas internete parašė apie Vaižganto „Dėdes ir dėdienes": jis iškėlė aukščiausią žmogaus esybę, jautimą ir tai išrašė. Šis kūrinys ypač išaukštintas. Amžiną atilsį A. Patackui, jis nusimanė, kas yra žmogaus esmė. Už tai ir mes atsakingi, ir mums reikia kažkaip prisiliesti prie šio kūrinio ar prie Vaižganto žodžių. Kiek galėjom, norėjom švariomis rankomis prisiliesti ir tikrai pasidžiaugti, kad jis buvo iš kartos į kartą. Jau 150 gimtadienis. Alfas tampa laureatu, ačiū Dievui. Vis tiek išeini – širdis plaka kitu ritmu. Kitaip negali būti teatro mene.

Edvinas Švipas. Kokios emocijos užplūsta, kai skaitot J. Tumo-Vaižganto užrašus, darbus? Kaip jūs suvokiat, kokia Lietuva buvo anksčiau ir kokia dabar? Ar labai skiriasi nuo Putinų tiek dvasiniais dalykais, tiek materialinėmis vertybėmis?

Alfas Pakėnas: Labai priartėja anie laikai, nes Vaižgantas taip vaizdžiai rašė, taip įtikinamai, kad ir „Dėdės ir dėdienės", ir „Pragiedruliai" atrodo yra chrestomatija ir tarsi gąsdina, ir tarsi atstumia, kad galbūt neįdomu. Neįdomu yra tik tiek ir dėl to jaunimui, kad nežino, kas tai yra Vaižgantas. Jo kūrybos audinys labai yra tankus ir nelengva prasiskverbti pro jį. „Dėdes ir dėdienes" turbūt skaitėt, žinot. Kai prasiskverbi pro jį ir turi šiek tiek kantrybės ir meilės Vaižgantui, tada pajunti teksto malonumą. Visa jo kūryba susideda iš vaizdų. Vaižgantas – labai prieštaringa asmenybė. Kiekvienas talentingas rašytojas yra aktualus. Netalentingi prapuola ir tik kartais būna prisimenami. Vaižgantas yra vienas iš skaitomiausių ir mylimiausių rašytojų.

 

Pašnekovų mintis užrašė Putinų gimnazijos IV c klasės abiturientė

Karolina Klimaitė

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.


Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

SKELBIMAI

Išnuomojamos negyvenamosios patalpos Alytuje

Alytaus miesto savivaldybė išnuomoja 231,47 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas esančias Vilties g. 28A, Alytuje: pirmame aukšte esančias patalpas, pažymėtas plane nuo 11-1 iki 11-4 ir 11-30, (115,62 kv. m); antrame aukšte esančias patalpas, pažymėtas plane nuo 11-44 iki 11-48 (115,85 kv. m). Prašyme turi būti nurodytos konkrečios patalpos, kurias pageidaujama išsinuomoti. Nuomos...

Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo teritorijos, esančios tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių, detaliojo plano koregavimui rengti (TPD reg. Nr. T00074401 koregavimas)

Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo teritorijos, esančios tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių, detaliojo plano koregavimui rengti (TPD reg. Nr. T00074401 koregavimas) Informuojame, kad priimtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo patvirtinta planavimo darbų programa vietovės lygmens teritorijų planavimo...

Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo teritorijos, esančios tarp Saulės g., Merkinės g., administracinės miesto ribos ir Nemuno upės detaliajam planui rengti.

Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo teritorijos, esančios tarp Saulės g., Merkinės g., administracinės miesto ribos ir Nemuno upės detaliajam planui rengti.   Informuojame, kad priimtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo patvirtinta planavimo darbų programa vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentui – teritorijos, esančios...

Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo Putinų kvartalo bei Panemunės kvartalo dalies detaliojo plano koregavimui rengti (aktualu žemės sklypui A. Jonyno g. 29A) (TPD reg. Nr. T00006082 koregavimas)

Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo Putinų kvartalo bei Panemunės kvartalo dalies detaliojo plano koregavimui rengti (aktualu žemės sklypui A. Jonyno g. 29A) (TPD reg. Nr. T00006082 koregavimas) Informuojame, kad priimtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo patvirtinta planavimo darbų programa vietovės lygmens teritorijų planavimo...

Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo teritorijos, esančios tarp Rotušės a. ir Savanorių g. Alytuje, detaliojo plano keitimui rengti (TPD reg. Nr. T00005599 keitimas)

Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo teritorijos, esančios tarp Rotušės a. ir Savanorių g. Alytuje, detaliojo plano keitimui rengti  (TPD reg. Nr. T00005599 keitimas)  Informuojame, kad priimtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo patvirtinta planavimo darbų programa vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentui – teritorijos,...

Dėl teritorijos, esančios tarp Saulės g., Merkinės g., administracinės miesto ribos ir Nemuno upės detaliojo plano rengimo.

Informuojame, kad priimtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pradėti rengti teritorijos, esančios tarp Saulės g., Merkinės g., administracinės miesto ribos ir Nemuno upės  detalųjį planą (2019 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. DV-822). Planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Rotušės a. 4, Alytus, tel. (8 315) 55...

Visuomenės informavimas apie numatomą įvažiavimo kelio iš Savanorių gatvės su automobilių stovėjimo vietomis Alytaus mieste statybą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – šalia Savanorių g. Alytaus mieste statybos projektas. Planuojamos ūkinės veiklos adresas – Alytus m., Alytaus m. sav., sklypo kadastrinis Nr. 1101/7001:56. Statinio naudojimo paskirtis: 8.1 susisiekimo komunikacijos - kelias. Projektavimo terminas -  2019 m. Statytojas - Alytaus miesto savivaldybė, Rotušės a. 4, 62504 Alytus, el. p. ...

VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS APSKRITIES S. KUDIRKOS LIGONINĖ skelbia konkursą Radiologijos skyriaus vedėjo-gydytojo radiologo pareigoms eiti

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai   būti Lietuvos Respublikos pilietis arba  turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo"...

Visuomenės informavimas apie numatomą Alytaus miesto Topolių gatvės atkarpos nuo Kaštonų g. iki Statybininkų g., Alytaus m. sav., įrengiant automobilių stovėjimo vietas dešinėje gatvės pusėje, rekonstravimo projektavimą.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Topolių gatvės Alytaus mieste rekonstravimo projektas. Planuojamos ūkinės veiklos adresas - Topolių g., Alytus m., Alytaus m. sav. Statinio naudojimo paskirtis: 8.2 susisiekimo komunikacijos (gatvės). Projektavimo terminas -  2019 m. Statytojas - Alytaus miesto savivaldybė, Rotušės a. 4, 62504 Alytus, el. p. info@alytus.lt, tel. nr. 8 315 55 111....

Visuomenės informavimas apie numatomą A. Juozapavičiaus gatvės, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, Alytuje rekonstravimo projektavimą.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – A. Juozapavičiaus gatvės, Alytuje rekonstrukcija. Planuojamos ūkinės veiklos adresas - A. Juozapavičiaus g., Alytus m., Alytaus m. sav (takas prasideda nuo Ežerėlio g. ir baigiasi ties Druskininkų g., Normandijos-Nemuno g., Takniškių gatvių žiedine sankryža). Statinio naudojimo paskirtis: 8.2. gatvės. Projektavimo terminas -  2019 m. Statytojas...

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...