Visos veiklos sritys  >

 

Apklausa Apklausa

Alytaus miesto savivaldybė planuoja pagaminti nuolaidų kortelę senjorams. Mieli senjorai, kokioms paslaugoms pageidautumėte gauti nuolaidas?

Alytaus miesto savivaldybė facebook tinkle

Alytaus miesto savivaldybė youtube tinkle

Sporto renginiai

 

NAUJIENOS

« Atgal

Savivaldybė perka 1 ir 2 kambarių butus

Miesto savivaldybės administracija Alytaus mieste perka 1 ir 2 kambarių butus. Reikalingi geros techninės būklės, tvarkingi aštuoni  1 kambario butai ir šešiolika 2 kambarių butų, iš kurių trys  pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Butais naudosis šeimos, turinčios socialinio būsto nuomos teisę.

Butų esančių bendrabučio tipo, koridorių sistemos, mediniuose ar karkasiniuose namuose, įrengtų pusrūsiuose, palėpėse, prašome nesiūlyti.

„Pirkimo dokumentai išduodami Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriuje, 106 kab., 104 kab., Rotušės a. 4., jie paskelbti savivaldybės interneto portale www.alytus.lt/. Informacija teikiama tel. (8 315) 55 121, (8 315) 55 131, (8 315) 55 138.

Paraiškos su parduodamo turto dokumentais priimamos Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriuje, 106 kab., 104 kab., Rotušės a. 4, Alytuje, iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 10 val. darbo dienomis ir darbo valandomis."

Paraiškos su parduodamo turto dokumentais priimamos Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriuje, 106 kab., Rotušės a. 4, Alytuje, iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 10 val. darbo dienomis ir darbo valandomis.

Kartu su paraiška reikia pateikti šiuos parduodamų butų dokumentus: nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka; kadastro duomenų bylos kopiją; buto energinio efektyvumo sertifikato kopiją; įgaliojimus patvirtinančius dokumentus, suteikiančius teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo, jei paraišką teikia ne pats savininkas, pažymą apie buto savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis (pateikia asmenys, siūlantys parduoti butą modernizuotame name).

Paraiškos su dokumentais pateikiamos lietuvių kalba ir užklijuotuose vokuose.

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, vyks 2017 m. rugpjūčio 31 d. 11 val. Alytaus miesto savivaldybės administracijos 210 kab., Rotušės a. 4, Alytuje.

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.


Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

SKELBIMAI

Alytaus Jotvingių gimnazija skelbia viešą konkursą laisvai direktoriaus pavaduotojo ugdymo aprūpinimui pareigybei užimti.

Alytaus Jotvingių gimnazija skelbia viešą konkursą laisvai direktoriaus pavaduotojo ugdymo aprūpinimui pareigybei užimti.  ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJA Kodas 191056586, buveinės adresas Topolių g. 20, 63319 Alytus.  Darbo pobūdis Vykdyti gimnazijos ūkinius ir techninius darbus, tvarkyti įstaigos materialinį turtą, organizuoti techninio personalo darbą, koordinuoti darbų...

Skelbiama atranka Alytaus miesto savivaldybės administracijos pakaitinio vyriausiojo specialisto pareigybei užimti.

Skelbiama atranka Alytaus miesto savivaldybės administracijos pakaitinio vyriausiojo specialisto  pareigybei užimti.  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Savivaldybės administracijos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.  2. Lygis – A. 3. Kategorija – 11. II. PASKIRTIS  4. Savivaldybės gydytojo pareigybė reikalinga įgyvendinant...

Informacija apie viešinamą projektą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Alytaus pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Sveikatos tako iki Jurgiškių gatvės rekonstravimas. Planuojamos ūkinės veiklos adresas – Alytaus pėsčiųjų ir dviračių takas nuo Sveikatos tako iki Jurgiškių gatvės. Projektavimo terminas – 2017 m. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – Alytaus miesto savivaldybės administracija, Rotušės a. 4, LT-62504 ...

Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos administracija skelbia Odontologijos skyriaus vedėjo – gydytojo odontologo pareigų konkursą.

Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos administracija skelbia Odontologijos skyriaus vedėjo – gydytojo odontologo pareigų konkursą. Pareiginis atlyginimas – nuo 970 eurų, 30% priedas prie pareiginio atlyginimo už skyriaus vedėjo pareigų atlikimą, kintantys priedai už darbuotojo asmeninį darbo rezultatą ir kelionės priedas atvykstant daugiau 25 km nuo įstaigos pagal VšĮ Alytaus...

Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos administracija skelbia Vaikų ligų skyriaus vedėjo – vaikų ligų gydytojo pareigų konkursą.

Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos administracija skelbia Vaikų ligų skyriaus vedėjo – vaikų ligų gydytojo pareigų konkursą. Pareiginis atlyginimas – nuo 850 eurų, 30% priedas prie pareiginio atlyginimo už skyriaus vedėjo pareigų atlikimą, kintantys priedai už darbuotojo asmeninį darbo rezultatą ir kelionės priedas atvykstant daugiau 25 km nuo įstaigos pagal VšĮ Alytaus...

Informacija apie priimtą sprendimą dėl „Pietinio pramonės rajono (Dailidės baseinas) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių Alytaus mieste statyba“ leistinumo poveikio aplinkai požiūriu

Informacija apie priimtą sprendimą dėl „Pietinio pramonės rajono (Dailidės baseinas) paviršinių nuotekų surinkimo ir valymo įrenginių Alytaus mieste statyba" leistinumo poveikio aplinkai požiūriu 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas - UAB „Dzūkijos vandenys", adresas: Pulko g. 75, LT-62135 Alytus, įm. kodas 149566841, tel. (8 315) 73 470, (8 700) 55 510, faksas (8 315) 55 586, el....

VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras ieško bendrosios praktikos slaugytojos darbui su pacientais

  VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras terminuotai darbo sutarčiai ieško bendrosios praktikos slaugytojos darbui su pacientais palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje. Reikalingas aukštasis medicininis išsilavinimas. Darbas 1,0 etato darbo krūviu, slenkančiu darbo grafiku. Dokumentus pateikti iki 12.15 d. imtinai. Telefonas pasiteiravimui 77440, el. p. ...

Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla (Volungės g. 2, LT-63181 Alytus, kodas 191056629) skelbia atranką laisvai anglų kalbos mokytojo pareigybei užimti.

Darbo krūvis –  18 kontaktinių valandų Darbo sutarties rūšis  – terminuota (iki 2017–2018 mokslo metų pabaigos) Darbo pradžia  – 2018 m. sausio 2 d.   Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui : Asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (2011-03-17 Nr. XI-1281) 48 straipsnyje...

Dėl Alytaus Artojų g., Lelijų g., Šienpjovių g. adresų pakeitimo

Informuojame, kad vadovaujantis Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu (toliau –Tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos...

Informacija apie parengtą detaliojo plano koregavimo dokumentą

Informuojame, jog yra parengtas Teritorijos, esančios tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių, detaliojo plano koregavimo (TPD reg. Nr. T00074401 koregavimas) dokumentas. Planuojama teritorija: tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių, Alytuje. Teritorijos plotas: ~8,7000 ha. Planavimo pagrindas: Alytaus miesto...

Dėl Alytaus miesto bendrojo plano keitimo

  Informuojame, kad pradedamas rengti Alytaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas. Planavimo pagrindas – Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T-193 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimo Nr. T-307 „Dėl įpareigojimo koreguoti Alytaus miesto bendrojo plano sprendinius", pakeitimo". Planuojama...

Informacinis pranešimas apie parengtą detaliojo plano koregavimo dokumentą

Informuojame, jog yra parengtas Teritorijos, esančios tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių, detaliojo plano koregavimo (TPD reg. Nr. T00074401 koregavimas) dokumentas. Planuojama teritorija: tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių, Alytuje. Teritorijos plotas: ~8,7000 ha. Planavimo...

INFORMACIJA apie atrankos išvadą dėl UAB „Eilana“ Pramonės g. 1, Alytuje planuojamos ūkinės veiklos- panaudotų plastikų ir degiųjų atliekų perdirbimo pirolizės būdu poveikio aplinkai vertinimo.

  Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas – UAB „Eilana", Tverečiaus g. 10-48, LT-10217 Vilnius, tel.: 8 686 72532. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Panaudotų  plastikų ir degiųjų  atliekų perdirbimas pirolizės būdu. Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Pramonės  g.1, Alytus. Atsakingos institucijos – Aplinkos apsaugos agentūros 2017-11-24 priimta atrankos...

Informacija apie išduotą vienkartinę licenciją

Alytaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad mažajai bendrijai „Lietungė", įmonės kodas 303015156, Juodalaukių k. 12, Zarasų r. išdavė vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose, Alytaus kalėdinėje mugėje, kuri vyks 2017 m. gruodžio 23 d.  Alytaus sporto ir rekreacijos centre Naujojoje g....

Skelbiamas konkursas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybei užimti.

Skelbiamas konkursas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybei užimti. I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 12. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga koordinuoti skyriaus Švietimo organizavimo bei Mokyklų...

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...