Visos veiklos sritys  >

 

Apklausa Apklausa

Ar pritartumėte Alytaus mieste Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga trispalvę iškelti Vasario 16-ąją ir laikyti ją iki pat Kovo 11-osios?

Alytaus miesto savivaldybė facebook tinkle

Alytaus miesto savivaldybė youtube tinkle

Sporto renginiai

 


NAUJIENOS

« Atgal

Savivaldybė perka 1 ir 2 kambarių butus

Miesto savivaldybės administracija Alytaus mieste perka 1 ir 2 kambarių butus. Reikalingi geros techninės būklės, tvarkingi aštuoni  1 kambario butai ir šešiolika 2 kambarių butų, iš kurių trys  pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Butais naudosis šeimos, turinčios socialinio būsto nuomos teisę.

Butų esančių bendrabučio tipo, koridorių sistemos, mediniuose ar karkasiniuose namuose, įrengtų pusrūsiuose, palėpėse, prašome nesiūlyti.

„Pirkimo dokumentai išduodami Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriuje, 106 kab., 104 kab., Rotušės a. 4., jie paskelbti savivaldybės interneto portale www.alytus.lt/. Informacija teikiama tel. (8 315) 55 121, (8 315) 55 131, (8 315) 55 138.

Paraiškos su parduodamo turto dokumentais priimamos Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriuje, 106 kab., 104 kab., Rotušės a. 4, Alytuje, iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 10 val. darbo dienomis ir darbo valandomis."

Paraiškos su parduodamo turto dokumentais priimamos Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriuje, 106 kab., Rotušės a. 4, Alytuje, iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 10 val. darbo dienomis ir darbo valandomis.

Kartu su paraiška reikia pateikti šiuos parduodamų butų dokumentus: nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka; kadastro duomenų bylos kopiją; buto energinio efektyvumo sertifikato kopiją; įgaliojimus patvirtinančius dokumentus, suteikiančius teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo, jei paraišką teikia ne pats savininkas, pažymą apie buto savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis (pateikia asmenys, siūlantys parduoti butą modernizuotame name).

Paraiškos su dokumentais pateikiamos lietuvių kalba ir užklijuotuose vokuose.

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, vyks 2017 m. rugpjūčio 31 d. 11 val. Alytaus miesto savivaldybės administracijos 210 kab., Rotušės a. 4, Alytuje.

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.


Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

SKELBIMAI

Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1236 patvirtinto pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo nuostatomis, sudaryta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis su Dariumi Mažeika dėl teritorijos, esančios tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos,...

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia nereikalingo savivaldybės turto pardavimo viešąjį prekių aukcioną:

1. Vandens rezervuarai, 3 vnt. po 70 m 3 (inventoriniai Nr. 302010051, 302010051/1, 302010051/2, įsigijimo metai – 2014). Pradinė vieneto pardavimo kaina 1 454,00 Eur . 2. Telefono stotis „Alcatel 4100" (inventorinis Nr. 013074, įsigijimo metai – 1996). Pradinė pardavimo kaina 123,00 Eur . 3. Braižytuvas (ploteris) „HP DesignJet 500 AO PS Color Printer" (inventorinis Nr. 013502,...

Informacija apie teritorijų planavimą

Planuojama pradėti rengti teritorijos tarp Vilties g., Žuvinto g. ir Kauno g. – Jaunimo parko Alytaus mieste ribų formavimo ir naudojimo bei apsaugos reglamentų nustatymo detaliojo plano keitimo rengimą (TPD reg. Nr. T00006219 keitimas). Su detaliojo plano rengimo planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriuje, adresu: Rotušės a. 4, Alytuje,...

Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo Putinų kvartalo ir Panemunės kvartalo dalies detaliojo plano koregavimui rengti (TPD reg. Nr. T00006082 koregavimas).

 Informuojame, kad priimtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo patvirtinta planavimo darbų programa vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentui – Putinų kvartalo ir Panemunės kvartalo dalies detaliojo plano koregavimui rengti (TPD reg. Nr. T00006082 koregavimas) (2018-02-09 įsakymas Nr. DV-185).

Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo teritorijos tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių detaliojo plano koregavimui rengti (TPD reg. Nr. T00074401 koregavimas).

Informuojame, kad priimtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo patvirtinta planavimo darbų programa vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentui – teritorijos tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių detaliojo plano koregavimui rengti (TPD reg. Nr. T000074401 koregavimas) (2018-02-09 įsakymas Nr. DV-187).  

Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1236 patvirtinto pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo nuostatomis, sudaryta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis su UAB „Indasta" dėl Putinų kvartalo ir Panemunės kvartalo dalies detaliojo...

Informacija apie viešinama projektą

  Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Gamybos ir pramonės pastato (makaronų gamyklos) Fortų g. 9, Alytuje nauja statyba. Planuojamos ūkinės veiklos adresas - Fortų g. 9, Alytus, sklypo kadastrinis Nr. 1101/0001:33, Alytaus m. . Statinio naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės paskirties pastatai (7.8.). Projektavimo terminas - 2018 m. Statytojas: AB „Kauno grūdai" įm....

VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras skelbia konkursą, Padalinio vedėjo socialiniams reikalams, pareigoms užimti.

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Pareigybė –Padalinio vedėjas socialiniams reikalams, (toliau-vedėjas) yra pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas.  II. PASKIRTIS 2. Vadovo pareigybė reikalinga organizuoti socialinių paslaugų teikimą, produktyvų socialinės globos padalinio darbuotojų darbą.  III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 3. Vedėjas...

Informacija apie teritorijų planavimą

Rengiamas „Teritorijos, esančios tarp Vilties, Vingio ir Naujosios gatvių, Alytuje, detaliojo plano koregavimas"  Projekto rengimo pagrindas : Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. DV-313 „Dėl detaliojo plano koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo" .   Detaliojo plano organizatorius : Alytaus miesto...

Alytaus miesto savivaldybės administracija atšaukia konkursą

Alytaus miesto savivaldybės administracija atšaukia konkursą, paskelbtą 2018 m. sausio 22 d. į Alytaus „Drevinuko" mokyklos-darželio direktoriaus pareigas ir konkursą, paskelbtą 2018 m. vasario 5 d. į Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigas.

Skelbiama atranka Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus pakaitinio vyriausiojo specialisto pareigybei užimti.

Skelbiama atranka Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus pakaitinio vyriausiojo specialisto  pareigybei užimti. I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Lygis — A. 3. Kategorija — 10. II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė...

Informacija apie teritorijų planavimo komisijos posėdį

Informuojame, kad 2018-02-09, 316 kab. 11 val. vyksiančiame Alytaus miesto savivaldybės teritorijų planavimo komisijos posėdyje bus svarstoma: Teritorijos, esančios tarp S. Dariaus ir S. Girėno, Savanorių gatvių ir Rotušės a. detaliojo plano korektūros koregavimas (koreguojama statybos riba ir statybos zona). Aiškinamasis raštas Brėžinys

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigybei užimti.

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai Alytaus miesto pedagoginės Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą ir atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: 1.1. turėti pedagogo (arba specialiojo pedagogo) kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 1.2. turėti magistro laipsnį,...

Informacija apie viešinama projektą

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Vienbučio gyvenamojo namo A. Žmuidzinavičiaus g. 3, Alytuje nauja statyba. Planuojamos ūkinės veiklos adresas - A. Žmuidzinavičiaus g. 3, Alytuje . Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai (6.1.). Projektavimo terminas - 2018 m. Statytojas: Andrius Bondarevas. Projektuotojas:  UAB „Prusta", įm....

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...