Visos veiklos sritys  >

 

Apklausa Apklausa

Alytaus miesto savivaldybė planuoja pagaminti nuolaidų kortelę senjorams. Mieli senjorai, kokioms paslaugoms pageidautumėte gauti nuolaidas?

Alytaus miesto savivaldybė facebook tinkle

Alytaus miesto savivaldybė youtube tinkle

Sporto renginiai

 

NAUJIENOS

« Atgal

Savivaldybė perka 1 ir 2 kambarių butus

Miesto savivaldybės administracija Alytaus mieste perka 1 ir 2 kambarių butus. Reikalingi geros techninės būklės, tvarkingi aštuoni  1 kambario butai ir šešiolika 2 kambarių butų, iš kurių trys  pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Butais naudosis šeimos, turinčios socialinio būsto nuomos teisę.

Butų esančių bendrabučio tipo, koridorių sistemos, mediniuose ar karkasiniuose namuose, įrengtų pusrūsiuose, palėpėse, prašome nesiūlyti.

„Pirkimo dokumentai išduodami Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriuje, 106 kab., 104 kab., Rotušės a. 4., jie paskelbti savivaldybės interneto portale www.alytus.lt/. Informacija teikiama tel. (8 315) 55 121, (8 315) 55 131, (8 315) 55 138.

Paraiškos su parduodamo turto dokumentais priimamos Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriuje, 106 kab., 104 kab., Rotušės a. 4, Alytuje, iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 10 val. darbo dienomis ir darbo valandomis."

Paraiškos su parduodamo turto dokumentais priimamos Alytaus miesto savivaldybės administracijos Investicinių projektų skyriuje, 106 kab., Rotušės a. 4, Alytuje, iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. 10 val. darbo dienomis ir darbo valandomis.

Kartu su paraiška reikia pateikti šiuos parduodamų butų dokumentus: nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka; kadastro duomenų bylos kopiją; buto energinio efektyvumo sertifikato kopiją; įgaliojimus patvirtinančius dokumentus, suteikiančius teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo, jei paraišką teikia ne pats savininkas, pažymą apie buto savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis (pateikia asmenys, siūlantys parduoti butą modernizuotame name).

Paraiškos su dokumentais pateikiamos lietuvių kalba ir užklijuotuose vokuose.

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su paraiškomis, vyks 2017 m. rugpjūčio 31 d. 11 val. Alytaus miesto savivaldybės administracijos 210 kab., Rotušės a. 4, Alytuje.

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.


Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

SKELBIMAI

Alytaus jaunimo centras (adresas Tvirtovės g. 3, LT-62116 Alytus, kodas 191057535) skelbia atranką anglų kalbos kursų mokytojo pareigybei užimti.

Alytaus jaunimo centras (adresas Tvirtovės g. 3, LT-62116 Alytus, kodas 191057535) skelbia atranką anglų kalbos kursų mokytojo pareigybei užimti. Darbo krūvis – 6 kontaktinės val. per savaitę, dėstyti suaugusiųjų mokymo programą. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti...

Alytaus miesto darnaus judumo plano parengimas

2017 m. rugpjūčio mėn. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Alytaus miesto darnaus judumo plano parengimo projekto sutartis. Projekto tikslas – parengti miesto darnaus judumo planą, kuris atspindėtų visų miesto susisiekimo naudotojų judumo poreikius. Projekto rezultatai – projekto įgyvendinimo laikotarpius bus parengtas Alytaus miesto darnaus judumo...

Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos administracija skelbia Odontologijos skyriaus vedėjo – gydytojo odontologo pareigų konkursą.

Pareiginis atlyginimas nuo 900 eurų, 30 % atlyginimo priedas už skyriaus vedėjo pareigų atlikimą, kintantys priedai už darbuotojo asmeninį darbo rezultatą ir kelionės priedas atvykstant daugiau kaip 25 km nuo įstaigos pagal VšĮ Alytaus poliklinikoje galiojančius darbo apmokėjimo nuostatus. 1. Bendrieji reikalavimai pretendentams: 1.1. pilietybė: Lietuvos Respublikos pilietis ar asmuo,...

Informacija apie išduotą licenciją

Alytaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad 2017 m. spalio 11 d. išdavė vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse – Dzūkų turtai 2017, kuris vyks 2017 m. spalio 14 d. S. Dariaus ir S. Girėno...

Informacija apie išduotą licenciją

Alytaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad 2017 m. spalio 10 d. išdavė vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse – Dzūkų turtai 2017, kuris vyks 2017 m. spalio 14 d. S. Dariaus ir S. Girėno...

INFORMUOJAME APIE PARENGTĄ TERITORIJOS PRIE PRAMONĖS G. 4, ALYTUJE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMĄ (TPD REG. NR. T00005172 KOREGAVIMAS).

Rengimo pagrindas – detalusis planas koreguojamas vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. DV-362 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir planavimo tikslų nustatymo". Planavimo darbų programa – patvirtinta 2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. DV-424 „Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo". Plano...

Dviračių trasų infrastruktūros įrengimas nuo Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje, Alytaus mieste

2017 m. rugsėjo mėn. pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo Dviračių trasų infrastruktūros įrengimo nuo Putinų g. žiedo Pramonės gatvėje, Alytaus mieste, projekto sutartis. Projekto tikslas – pagerinti dviratininkų ir pėsčiųjų susisiekimo sąlygas Alytaus mieste. Projekto rezultatai – projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti 750 m ilgio, 3 m pločio...

Kviečiame susipažinti su parengtu Alytaus miesto darnaus judumo planu

Rengimo pagrindas: Darnaus judumo mieste planų rengimo gairės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015-03-13 įsakymu Nr. 3-108 (1.5 E) „Dėl Darnaus judumo mieste planų rengimo gairių patvirtinimo" ir Alytaus miesto darnaus judumo plano parengimo 2017-02-09 sutartis Nr. SR-290(3.9). Plano organizatorė – Alytaus miesto savivaldybės administracija, Rotušės a. 4, LT-62504...

Dėl žemės sklypo Naujoji g. 132A, Alytuje, ribų keitimo ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo

Planuojama pradėti rengti žemės sklypo Naujojoje g. 132A, Alytuje, ribų keitimo ir tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano koregavimą (TPD reg. Nr. T00005132 koregavimas) ir sudaryti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį. Su detaliojo plano rengimo planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti pas plano rengėją architektę Gilutę Zimnickienę, S. Dariaus ir S. Girėno...

Informacija apie išduotą vienkartinę licenciją

Alytaus miesto savivaldybės administracija informuoja, kad 2017 m. spalio 5 d. išdavė vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse – Dzūkų turtai 2017, kuris vyks 2017 m. spalio 14 d. S. Dariaus ir S. Girėno...

Dėl žemės sklypo Ulonų g. 33/Varėnos g. 24, Alytuje, padalijimo į atskirus sklypus ir jų tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo

Planuojama pradėti rengti žemės sklypo Ulonų g. 33/Varėnos g. 24, Alytuje, padalijimo į atskirus sklypus ir jų tvarkymo bei naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano koregavimą (TPD reg. Nr. T00004902 koregavimas) ir sudaryti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį. Su detaliojo plano rengimo planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti pas plano rengėją (UAB „ACIB", Kareivių g....

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis (Volungės g. 28, LT-63182 Alytus) skelbia atranką laisvai maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialisto pareigybei užimti

Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Darbo krūvis – 0,75 etato. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: 1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą; 2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūrą ir vaikų maitinimo...

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis skelbia viešą konkursą laisvai direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybei užimti (0,75 etato)

Alytaus „Vilties" mokykla-darželis skelbia viešą konkursą laisvai direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybei užimti (0,75 etato) ALYTAUS „VILTIES" MOKYKLA-DARŽELIS Kodas 191055146, buveinės adresas Volungės g. 28, 63182 Alytus. Darbo pobūdis Organizuoja veiklos plano rengimą, koordinuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojų metodinę veiklą, kvalifikacijos...

Alytaus miesto teatras ieško trupės administratoriaus (-ės)

Alytaus miesto teatras ieško trupės administratoriaus (-ės) Darbo pobūdis: organizuoti Alytaus miesto teatro trupės veiklą Lietuvoje ir užsienyje; aktyviai dalyvauti planuojant teatro repertuarą; įgyvendinti teatro produktus ir paslaugas; rengti sutartis, renginių ir lankomumo ataskaitas; bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio teatrais ir kultūros įstaigomis; ...

Informacija apie atšaukiamą konkursą

Alytaus miesto savivaldybės administracija sprendimu (2017 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. DP-329-(4.26)) atšaukia konkursą, paskelbtą 2017 m. rugsėjo 28 d. į viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus pareigas. Skelbimo Nr. 49105.

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...