Visos veiklos sritys  >

 

Apklausa Apklausa

Ar pritartumėte Alytaus mieste Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga trispalvę iškelti Vasario 16-ąją ir laikyti ją iki pat Kovo 11-osios?

Alytaus miesto savivaldybė facebook tinkle

Alytaus miesto savivaldybė youtube tinkle

Sporto renginiai

 

Alytaus miesto savivaldybės Neįgaliųjų reikalų komisija kviečia į susitikimą tėvus, auginančius intelekto sutrikimų turinčius vaikus. Susitikimas vyks 2018 m. sausio 30 d. 17.30 val. Alytaus dailiųjų amatų mokykloje, adresu S. Dariaus ir S. Girėno g. 27. Telefonas pasiteirauti (8 315) 56 661.

 

NAUJIENOS

« Atgal

Nauji ugdymo organizavimo modeliai Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje

 

Alytaus šv. Benedikto gimnazija 2017 m. teikė paraišką ir gavo finansavimą projektui „Kuriu pamokas ir savo ateitį pats" įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto – visuomenės švietimo ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimo 09.2.1-ESFA-K-728 ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimo priemonę.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių pasiekimus diegiant naujus ugdymo proceso organizavimo modelius: mokinių vedamas pamokas bei karjeros konsultavimo, pozityvios jaunimo raidos skatinimo sistemą.

Projekto partneriai: Vilniaus Salininkų ir Gargždų ,,Vaivorykštės" gimnazijos. Projekto trukmė 2 metai.

Projekto metu bus organizuojami mokėjimo mokytis, pozityvios jaunimo raidos ir profesinio orientavimo skatinimo, mąstymo žemėlapių naudojimo pamokoje bei ugdomojo vadovavimo mokymai. Mokymus ves ne tik profesionalūs lektoriai, bet ir konsultuojančios mokyklos – Gagždų gimnazijos – pedagogai, jau keletą metų sėkmingai taikantys inovatyvius mokymąsi aktyvinančius metodus.

 Alytaus šv. Benedikto gimnazijos informacija

 

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.


Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

SKELBIMAI

Alytaus jaunimo centras (adresas Tvirtovės g. 3, LT-62116 Alytus, kodas 191057535) skelbia atranką breiko studijos mokytojo pareigybei užimti.

    Darbo krūvis – 4 kontaktinės val. per savaitę. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Pretendentas pateikia šiuos dokumentus: 1. prašymą...

Alytaus jaunimo centras (adresas Tvirtovės g. 3, LT-62116 Alytus, kodas 191057535) skelbia atranką dailės studijos (suaugusiems) mokytojo pareigybei užimti.

  Darbo krūvis – 8 kontaktinės val. per savaitę, dėstyti suaugusiųjų mokymo programą. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Pretendentas pateikia...

Alytaus jaunimo centras (adresas Tvirtovės g. 3, LT-62116 Alytus, kodas 191057535) skelbia atranką gatvės šokių studijos mokytojo pareigybei užimti.

  Darbo krūvis – 16 kontaktinių val. per savaitę. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: asmuo, siekiantis dirbti mokytoju (toliau – pretendentas), turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Pretendentas pateikia šiuos dokumentus: 1. prašymą...

Kviečiame dalyvauti sprendimų priėmime dėl mokyklų tinklo pertvarkos

   Alytaus mokyklų tinklo pertvarkos tikslas - užtikrinti gerėjančius mokinių pasiekimus bei ugdymo rezultatus ir ekonomišką bei racionalų lėšų savivaldybės mokyklų pastatams išlaikyti naudojimą. Šiuo metu vienam moksleiviui tenkantis plotas sudaro 12,7  kv. metro ir yra didesnis nei Vilniuje, Marijampolėje, Kaune. Per pastaruosius 12 metų mokyklų skaičius sumažėjo tik...

Informacija apie parengtą detalųjį planą

Parengtas „Teritorijos, esančios tarp A. Sakalausko g., Alovės g., Ulonų g. ir miško Alytuje, detalusis  planas" Projekto rengimo pagrindas : Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. DV-81 „Dėl detaliojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo ". Detaliojo plano organizatorius : Alytaus miesto savivaldybės administracijos...

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą laisvai Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigybei užimti.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą. 2. Direktorius turi atitikti bent vieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-07-01 įsakymu Nr. V-1194 patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 4.2 papunkčio reikalavimą,...

VŠĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras viešojo konkurso būdu išnuomoja patalpas

,,Alytaus kultūros ir komunikacijos centras viešojo konkurso būdu išnuomoja 31,98  m² ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Pramonės g. 1B, Alytuje. Pradinis nuompinigių dydis 0,98 Eur už 1 m² per mėnesį. Nuomos terminas – 5 metai. Patalpų naudojimo paskirtis – kultūrinei ir ugdymo veiklai vykdyti. Pastaba. Paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario 1 d. 10.00 val. Pramonės g. 1B,...

Skelbiamas konkursas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybei užimti.

Skelbiamas konkursas Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybei užimti.  I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 12.  II. PASKIRTIS 4. Skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė reikalinga koordinuoti skyriaus Švietimo organizavimo bei...

Informacija apie teritorijų planavimo komisijos posėdį

Informuojame, kad 2018-01-24, 316 kab. 11 val. vyksiančiame Alytaus miesto savivaldybės teritorijų planavimo komisijos posėdyje bus svarstoma: Teritorijos, esančios Pramonės g. 16, Alytuje, žemės sklypų formavimo pastatų eksploatavimui  ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano korektūros koregavimas (koreguojama žemės sklypo Pramonės g. 16C statybos riba ir statybos zona). ...

Dėl Alytaus miesto Lelijų g., A. Juozapavičiaus g., Jiezno g. adresų pakeitimo

   Informuojame, kad vadovaujantis Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092, Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašu (toliau –Tvarkos aprašas),...

Alytaus „Vilties“ mokykla-darželis (Volungės g. 28, LT-63182 Alytus) skelbia konkursą pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo pareigoms užimti

Alytaus „Vilties" mokykla-darželis (Volungės g. 28, LT-63182 Alytus) skelbia konkursą pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo pareigoms užimti Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: 1. aukštasis išsilavinimas ir mokytojo kvalifikacinė kategorija; 2. išmanyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti; 3. mokėti savarankiškai...

2018 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos Seimo priimti Alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai, kuriais siekiama mažinti alkoholinių gėrimų prieinamumą ir vartojimą:

  2018 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos Seimo priimti Alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai, kuriais siekiama mažinti alkoholinių gėrimų prieinamumą ir vartojimą: 1) Trumpinamas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas mažmeninės prekybos vietose – jose bus leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais pirmadienį – šeštadienį nuo 10 val. iki 20 val.,...

Informacija apie teritorijų planavimą

Planuojama pradėti rengti teritorijos, esančios tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių detaliojo plano koregavimą (TPD reg. Nr. T00074401 koregavimas). Aktualu žemės sklypui Kaštonų g. 11A, Alytuje. Su detaliojo plano rengimo planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti pas plano rengėją (UAB „ACIB", Kareivių g. 6-618, Vilnius, tel. (8 614) 99 300)....

Informacija apie teritorijų planavimą

Planuojama pradėti rengti Putinų kvartalo bei Panemunės kvartalo dalies detaliojo plano koregavimą (TPD reg. Nr. T00006082 koregavimas). Aktualu žemės sklypui Šaltinių g. 8A, Alytuje. Su detaliojo plano rengimo planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti pas plano rengėją (UAB „ACIB", Kareivių g. 6-618, Vilnius, tel. (8 614) 99 300). Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki...

Dėl Slėnio g. adresų pakeitimo

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Adresų formavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo", Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar...

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...