Visos veiklos sritys  >

 

Apklausa Apklausa

Alytaus miesto savivaldybės naujienas dažniausiai sužinau:

Alytaus miesto savivaldybė facebook tinkle

 

Alytaus miesto savivaldybė youtube tinkle

Sporto renginiai

 NAUJIENOS

« Atgal

Jubiliejinis advento - Kalėdų konkursas „Leliumoj“ sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus

 

Trečiadienį Alytaus kultūros centre netrūko vaikiško šurmulio ir dzūkiškos šnektos. Įvyko Alytaus miesto lopšelių-darželių, bendrojo ugdymo mokyklų bei neformaliojo ugdymo įstaigų tautosakos konkursas „Leliumoj".

Jau penktąjį kartą etnokultūros specialistas Giedrius Griškevičius kvietė ugdymo įstaigas dalyvauti konkurse, kurio tikslas – ugdyti jaunosios kartos domėjimąsi savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, skatinti moksleivius muzikinio folkloro šiandieninėms interpretacijoms.

Konkursą apjungia dvi liaudies rūšys - dainuojamoji ir pasakojamoji. Skambėjo Kalėdų laikotarpio autentiškos giesmės ir dainos, buvo sekami tautosakos kūriniai – pasakos, sakmės, mįslės, anekdotai, prietarai. Šiemet sulaukta rekordinio dalyvių skaičiaus – beveik 50 atlikėjų ir kolektyvų iš įvairių Alytaus ugdymo įstaigų. Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė kultūros centro direktorė Klaudija Aleksandravičiūtė, kuri dalyviams linkėjo sėkmės bei neprarasti susidomėjimo etnine kultūra. Šių metų komisiją sudarė: Reda Vokietaitienė, Danutė Šalaševičienė ir Laimutė Zavistauskienė, kurios negailėjo gražių žodžių mažiesiems dainorėliams ir džiaugėsi tokiu konkursu.

Komisijos sprendimu kiekvienoje kategorijoje buvo išrinkti originaliausi, autentiškiausi ir meniškiausi. Pirmoje kategorijoje (4-6 m.) už originaliausią atlikimą buvo apdovanotas lopšelio-darželio „Šaltinėlis" mišrus ansamblis, kurį paruošė vadovė Aušra Pajedaitė-Jarmalavičienė, už autentiškiausią atlikimą padėka atiteko lopšelio-darželio „Du Gaideliai" mišriam ansambliui bei vadovei Linai Miklaševičienei, už meniškiausią atlikimą – lopšelio-darželio „Linelis" mišriam ansambliui ir vadovei Laimai Labutytei. Taip pat padėkos ir prizai buvo skiriami pasakoriams. Autentiškiausia pasakore tapo Amelija Petrauskaitė iš lopšelio-darželio „Boružėlė" – paruošė vadovė Vilė Mikelionienė, išradingiausia – Simona Šerpenskaitė iš lopšelio-darželio „Du gaideliai" – paruošė auklėtoja Renata Komičienė ir išraiškingiausias - Nojus Varanauskas iš lopšelio-darželio „Obelėlė" – paruošė vadovė Egidija Pocienė.

Vyresniųjų kategorijoje (7-12 m.) autentiškiausias pasakorius Dominykas Pilvelis iš „Sakalėlio" pradinės mokyklos – vadovė Veneta Baliukonienė, išradingiausias pasakorius Nojus Mizara iš „Likiškėlių" progimnazijos – vadovė Asta Labutienė, išraiškingiausia pasakorė „Tarškučio" ansamblio narė Liepa Gudaitytė – vadovai Rima ir Leonidas Moisejenkai, meniškiausią dainą atliko vokalinės studijos „Bel Canto" Junior mišrus ansamblis – vadovė Aušra Pajedaitė-Jarmalavičienė, už autentiškiausią atlikimą apdovanotas muzikos mokyklos auklėtinis Markas Golcas – vadovė Jolanta Sabonienė, už originaliausią atlikimą padėkas pelnė „Tarškučio" ansamblis ir vokalinės studijos „Bel Canto" junior atlikėja Danielė Struckaitė.

Vyriausiųjų kategorijoje (13-18 m.) taip pat netrūko įspūdingų pasirodymų. Už autentiškiausią dainos atlikimą apdovanojimą pelnė „Šaltinių" progimnazijos ansamblis – vadovė Vaida Jarusevičienė, meniškiausiu tapo „Panemunės" progimnazijos ansamblis – vadovė Giedrė Petkevičienė, išradingiausiu pasakoriaus pasirodymu išrinktas „Putinų" gimnazijos moksleivės Miglės Tumynaitės – vadovė Laima Bautronienė, išraiškingiausiu pasakoriumi nominuotas Dzūkijos mokyklos moksleivis Kipras Gudaitis – vadovė Renata Dudzinskienė, o autentiškiausia Novilė Rasimavičiūtė iš „Volungės" progimnazijos.

Dėkojame visiems šauniems atlikėjams ir lauksime susitikimo „Tramtatulio" konkurse.

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.


Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

SKELBIMAI

Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1265 patvirtinto pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo nuostatomis, sudaryta Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis su (duomenys neskelbtini) dėl teritorijos, esančios tarp Pušyno g. 45A ir Pušyno g....

Alytaus miesto savivaldybės administracija perka gyvenamąjį namą su žemės sklypu ir keturių kambarių butą

Perkančioji organizacija Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – savivaldybė), Rotušės a. 4, LT-6250 Alytus, tel. (8 315) 55 121, el. p. ramune.petuskaite@alytus.lt , įgyvendindama Šeimai artimos aplinkos sukūrimo Alytaus mieste projektą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu"...

Informacija apie teritorijų planavimą

Planuojama pradėti žemės sklypo, esančio Pramonės g. 14A, ribų formavimo ir naudojimo režimo nustatymo detaliojo plano keitimą (TPD reg. Nr. T00004864 keitimas). Su detaliojo plano rengimo planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriuje, adresu: Rotušės a. 4, Alytuje, 316 ir 320 kab., tel. (8 315) 55 165 ir (8 315) 55 164. Pasiūlymus dėl...

Pritarta vieno buto gyvenamojo namo ir garažo Lelijų g. 61, Alytuje, rekonstravimo projektiniams pasiūlymams

Pritarta  v ieno buto gyvenamojo namo ir garažo Lelijų g. 61, Alytuje, rekonstravimo projektiniams pasiūlymams   Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Vieno buto gyvenamojo namo ir garažo Lelijų g. 61, Alytuje, rekonstravimo projektas. Planuojamos ūkinės veiklos adresas - Lelijų g. 61, Alytus m., Alytaus m. sav.. Statinio naudojimo paskirtis: gyvenamosios...

Pritarta paslaugų paskirties pastato (automatinės automobilių plovyklos) ir kitos paskirties inžinerinio pastato (automobilių savitarnos plovyklos) Pramonės g. 2A, Alytuje statybos projektiniams pasiūlymams

  Pritarta  paslaugų paskirties pastato (automatinės automobilių plovyklos) ir kitos paskirties inžinerinio pastato (automobilių savitarnos plovyklos) Pramonės g. 2A, Alytuje statybos  projektiniams pasiūlymams  Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - paslaugų paskirties pastato (automatinės automobilių plovyklos) ir kitos paskirties inžinerinio pastato...

Alytaus miesto savivaldybė skelbia konkursą laisvai Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pareigybei užimti.

        Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą; 2. direktorius turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: 2.1.  turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio...

Alytaus miesto savivaldybė skelbia konkursą laisvai Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigybei užimti.

        Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą; 2. direktorius turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: 2.1.  turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio...

Dėl teritorijos, esančios tarp Pušyno g. 45A ir Pušyno g. 35, detaliojo plano koregavimo rengimo (TPD reg. Nr. T00006237 koregavimas)

Dėl teritorijos, esančios tarp Pušyno g. 45A ir Pušyno g. 35, detaliojo plano koregavimo rengimo (TPD reg. Nr. T00006237 koregavimas) Informuojame, kad priimtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pradėti rengti teritorijos, esančios tarp Pušyno g. 45A ir Pušyno g. 35, detaliojo plano koregavimą (2020 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. DV-9). Planavimo...

Informacija apie teritorijų planavimą

Planuojama pradėti teritorijos, esančios tarp Pulko, Gardino ir A. Baranausko gatvių, Alytuje, detaliojo plano koregavimo rengimą (TPD reg. Nr. T00005182 koregavimas) . Su detaliojo plano rengimo planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriuje, adresu: Rotušės a. 4, Alytuje, 316 ir 320 kab., tel. (8 315) 55 165 ir (8 315) 55 164....

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla, kodas 193313549, Birutės g. 26, LT-62151 Alytus, tel. (8 315) 74437, el. p. mokykla@senamiestukas.lt, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti (1 etatas).

  Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla, kodas 193313549, Birutės g. 26, LT-62151 Alytus, tel. (8 315) 74437, el. p. mokykla@senamiestukas.lt, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti (1 etatas). Pareigybės paskirtis –  tiesiogiai pavaldaus personalo darbo organizavimas ir priežiūra, materialinių išteklių naudojimo planavimas bei kontrolė, darbų saugos,...

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...