Visos veiklos sritys  >

 

Apklausa Apklausa

Alytaus miesto savivaldybės naujienas dažniausiai sužinau:

Alytaus miesto savivaldybė facebook tinkle

 

Alytaus miesto savivaldybė youtube tinkle

Sporto renginiai

 NAUJIENOS

« Atgal

AKVA iniciatyva „Pakelk akis“: šalikais pasipuošė miesto skulptūros

„Pakelk akis" – sako Alytaus kultūros vadybos akademija (AKVA) – ar jau pastebėjai miestu keliaujančią šventinę dvasią ir pasipuošusias miesto skulptūras? Šiltais šalikais jau „apkabintos" keturios skulptūros „Jaunystė", „Patrimpas", „Vartai" ir Sveikatingumo skvero angelas. Artimiausiu metu pasipuoš ir skulptūra „Narvelis gegutei".

Kartu su bendruomenėmis AKVA įgyvendina iniciatyvą „Pakelk akis", jos pagrindinė idėja – įtraukiant bendruomenes, prisidėti prie miesto kalėdinės nuotaikos kūrimo ir atkreipti alytiškių bei miesto svečių dėmesį į Alytuje esančias skulptūras, jas papuošti spalvingais šalikais bei pakviesti trumpai sustoti šventiniame šurmulyje ir kasdieniuose darbuose, įkvėpti bei pakėlus akis apsižvalgyti aplink.

Prie Alytaus kultūros vadybos akademijoje gimusios iniciatyvos noriai prisijungė Alytaus kultūros centras, Alytaus miesto teatras, Vingio gatvės 6-ojo namo gyventojai, Alytaus S. Kudirkos ligoninė ir Teatro stiprinimo fondas.

Bendruomenės atrinko skulptūras, gamino šalikus, organizavo puošybą. Už paramą medžiagomis, iš kurių buvo gaminami šalikai, dėkojame UAB „KIRPTĖ", už techninę pagalbą juos kabinant – UAB „MONTUOTOJAS".

Skulptūroms, pasitinkančioms didžiąsias metų šventes kitaip – Vilniaus gatvėje esančiam ,,Patrimpui" (autoriai J. Meškelevičius ir A. Mainelis) ir skulptūrai ,,Vartai" (autorius V. Narutis) esančiai Jaunimo parke šalikus pagamino AKVA nariai. Pastaroji skulptūra miestiečiams turbūt yra geriau žinoma arkliukų vardu, nes šiai skulptūrai autorius panaudojo netradicines medžiagas ir šiuolaikiškai interpretavo senovės lietuvių pomėgį puošti namų stogus stilizuotomis žirgų galvomis.

Š. Šimylyno skulptūrai „Jaunystė", esančiai Kauno gatvėje, šaliką ruošė visas Kultūros centro kolektyvas, vieni prisidėjo mintimis, kiti darbais. Alytaus kultūros centro bendruomenė džiaugiasi šia proga, leidusia susiburti bendrai veiklai, ir  nekantrauja, kada važiuodami Kauno gatve galės pamojuoti jau nebešąlančiai skulptūrai.

Taip pat Alytaus kultūros centras prie šios iniciatyvos paragino prisijungti ilgamečius įstaigos draugus – Alytaus S.Kudirkos ligoninę, jai padėjo gaminti šaliką. Šiuo dviejų bendradarbiaujančių įstaigų pagamintu šaliku Alytaus S.Kudirkos ligoninė papuošė ligoninės Sveikatingumo skvere esančią skulp­to­riaus Sau­liaus Lam­pic­ko su­kur­tą an­ge­lo, ne­šan­čio van­de­nį, skulp­tū­rą.

Visai netrukus šaliku bus apgaubta ir Jaunimo parke esanti Kęstučio Musteikio skulptūra ,,Narvelis gegutei". Šaliką šiai skulptūrai gamino Vingio gatvės 6-ojo namo bendruomenė. Jis buvo mezgamas ne vieną dieną, kaimynai karpė medžiagos juosteles, vėliau jas nėrė į bendrą šaliką, daug savo rankų darbo čia įdėjo gydytoja Birutė Maciulevičienė.

Vingio g. 6 namo bendruomenė toliau kuria naujas iniciatyvas ir gruodžio 14 dieną 11:30val. šalia šios skulptūros organizuoja edukacinį užsiėmimą, skirtą kalbėti apie gyvūnų teises.

Šventinė šalikų akcija „Pakelk akis"  nėra pirmoji AKVA organizuojama akcija, per šių metų Alytaus miesto gimtadienio šventės metu Alytaus kultūros vadybos akademija kvietė miesto gyventojus ir svečius prisijungti ir dalyvauti pozityvumo akcijoje ,,Šypsotis lengva".

Alytus ruošiasi priimti kultūros karūną. 2022 metais miestas taps Lietuvos kultūros sostine. Projekto ,,Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus"  paruošiamieji darbai jau prasidėję, o rengėjai siekia, kad kultūra pasiektų kiekvieną ir miesto gyventojai būtų ne tik kultūros produkto vartotojai, tačiau ir kūrėjai.

Pradėjus vykdyti projekto ,,Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus" įgyvendinimo programos 2019–2023 metų priemonių planą, vasario mėnesį startavo ,,Alytaus kultūros vadybos akademija – AKVA". Jau beveik metus veikianti akademija subūrė miesto bendruomenių atstovus, žmones, pri­klau­san­čius skir­tin­goms am­žiaus gru­pėms, dir­ban­čius įvai­rio­se pro­fe­si­nė­se sri­ty­se (ar­chi­tek­tai, tei­si­nin­kai, mo­ky­to­jai, stu­den­tai ir kt. – nuo gim­na­zis­to iki dok­to­ran­to) ben­dram tikslui: su­jun­giant kul­tū­ri­nę edu­ka­ci­ją, kū­ry­bą ir va­dy­bą pri­si­dė­ti prie Aly­taus mies­to kul­tū­ri­nio gy­ve­ni­mo ge­ri­ni­mo.

AKVA informacija


 

Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.


Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

SKELBIMAI

Alytaus miesto savivaldybė skelbia konkursą laisvai Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktoriaus pareigybei užimti.

        Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą; 2. direktorius turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: 2.1.  turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio...

Alytaus miesto savivaldybė skelbia konkursą laisvai Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigybei užimti.

        Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui: 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą; 2. direktorius turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: 2.1.  turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio...

Dėl teritorijos, esančios tarp Pušyno g. 45A ir Pušyno g. 35, detaliojo plano koregavimo rengimo (TPD reg. Nr. T00006237 koregavimas)

Dėl teritorijos, esančios tarp Pušyno g. 45A ir Pušyno g. 35, detaliojo plano koregavimo rengimo (TPD reg. Nr. T00006237 koregavimas) Informuojame, kad priimtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas pradėti rengti teritorijos, esančios tarp Pušyno g. 45A ir Pušyno g. 35, detaliojo plano koregavimą (2020 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. DV-9). Planavimo...

Informacija apie teritorijų planavimą

Planuojama pradėti teritorijos, esančios tarp Pulko, Gardino ir A. Baranausko gatvių, Alytuje, detaliojo plano koregavimo rengimą (TPD reg. Nr. T00005182 koregavimas) . Su detaliojo plano rengimo planavimo tikslų dokumentais galima susipažinti Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriuje, adresu: Rotušės a. 4, Alytuje, 316 ir 320 kab., tel. (8 315) 55 165 ir (8 315) 55 164....

Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla, kodas 193313549, Birutės g. 26, LT-62151 Alytus, tel. (8 315) 74437, el. p. mokykla@senamiestukas.lt, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti (1 etatas).

  Alytaus Senamiesčio pradinė mokykla, kodas 193313549, Birutės g. 26, LT-62151 Alytus, tel. (8 315) 74437, el. p. mokykla@senamiestukas.lt, skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigoms užimti (1 etatas). Pareigybės paskirtis –  tiesiogiai pavaldaus personalo darbo organizavimas ir priežiūra, materialinių išteklių naudojimo planavimas bei kontrolė, darbų saugos,...

Informacija apie parengtą Putinų kvartalo bei Panemunės kvartalo dalies detaliojo plano koregavimą (TPD reg. Nr. T00006082 koregavimas).

Informuojame, kad parengtas Putinų kvartalo bei Panemunės kvartalo dalies detaliojo plano koregavimas (TPD reg. Nr. T00006082 koregavimas). Planavimo organizatorius – Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Rotušės a. 4, Alytus. Strateginio poveikio aplinkai vertinimas (SPAV): neatliekamas.   Planavimo pagrindas:   2019-08-30...

Pritarta numatomiems Vaivorykščių gatvės kapitalinio remonto Alytaus m., Alytaus m. sav., projektiniams pasiūlymams

  Pritarta  numatomiems  Vaivorykščių gatvės kapitalinio remonto Alytaus m., Alytaus m. sav.,  projektiniams pasiūlymams Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Vaivorykščių gatvės Alytaus mieste kapitalinio remonto projektas. Planuojamos ūkinės veiklos adresas - Vaivorykščių g., Alytus m., Alytaus m. sav. Statinio naudojimo paskirtis: 8.2 susisiekimo...

Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo žemės sklypų tarp Artojų, Pramonės ir Putinų gatvių Alytuje formavimo bei jų tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymo detaliojo plano koregavimui rengti (TPD reg. Nr. T00006114 koregavimas).

Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo žemės sklypų tarp Artojų, Pramonės ir Putinų gatvių Alytuje formavimo bei jų tvarkymo ir naudojimo režimų nustatymo detaliojo plano koregavimui rengti (TPD reg. Nr. T00006114 koregavimas) .   Informuojame, kad priimtas Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo patvirtinta planavimo darbų programa...

Visuomenės informavimas apie numatomą Vėtrungės gatvės Alytaus mieste kapitalinio remonto projektavimą

Visuomenės informavimas apie numatomą   Vėtrungės gatvės Alytaus mieste kapitalinio remonto projektavimą  Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Vėtrungės gatvės Alytaus mieste kapitalinio remonto projektas. Planuojamos ūkinės veiklos adresas - Vėtrungės g., Alytus m., Alytaus m. sav. Statinio naudojimo paskirtis: 8.2 susisiekimo komunikacijos...

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...