Visos veiklos sritys  >

 

Apklausa Apklausa

Artėja Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Ar dalyvausite šiai dienai paminėti skirtuose šventiniuose renginiuose?
% Balsai
1 00% 1
a. Taip
0% 0 b. Ne
0% 0 c. Dar nežinau

Viso balsų: 1

Alytaus miesto savivaldybė facebook tinkle

Alytaus miesto savivaldybė youtube tinkle

Sporto renginiai

 


NAUJIENOS

Neįgalieji lankėsi lėlių teatre ,,Aitvaras“

Kovo 22 d. popietę VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro Neigaliųjų dienos centro lankytojai vyko į Alytaus lėlių teatrą ,,Aitvaras". Teatre juos pasitiko šio teatro aktorė Jūratė Kundrotienė, kuri vedė edukacinę programą. Neįgalieji buvo supažindinti su lėlių teatro specifika, lėlių...

Mokymai įtėviams, globėjams (rūpintojams)

Balandžio 6 d. Alytaus vaikų globos namuose A. Juozapavičiaus g. 33 pradedami globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymai pagal GIMK (globėjų (rūpintojų) mokymo ir konsultavimo) programą.  Visus, norinčius šeimoje globoti vaikus ar tapti įtėviais, kviečiame prisijungti.  Dėl išsamesnės...

Ministras Pirmininkas S. Skvernelis: „Kelio Alytus – Kaunas rekonstrukcijos darbai turėtų būti baigti 2024 m.“

  Šiandien Alytuje vieši Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. Vizitą Dzūkijos sostinėje  svečias pradėjo apsilankymu Alytaus profesinio rengimo centre, kur kartu su Alytaus miesto savivaldybės meru Vytautu Grigaravičiumi, Seimo nariais Robertu Šarknicku ir...

Naujo gamybinio pastato verslui projektas

Alytuje įgyvendinama dar viena iniciatyva, skatinanti investuotojų pritraukimą į miestą. 2017 metais miesto savivaldybės tarybai pritarus skirti lėšas, buvo pradėtas rengti gamybinio pastato, kurį ketinama perleisti investuotojui, projektas. Tokiu būdu naujo verslo pradžia pagreitėtų daugiau nei...

Olimpinio švietimo forumas: visi skirtingi, bet stiprūs kartu

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) įgyvendina olimpinio švietimo programas ir projektus, skirtus olimpinių idėjų ir vertybių sklaidai Lietuvoje ir olimpinių vertybių puoselėjimui. Ketvirtą kartą į Kauno „Žalgirio" areną buvo pakviesta per 400 dalyvių – Lietuvos darželių auklėtojai,...

Kviečiame gyventojus pasitarti dėl vaikų žaidimų aikštelių įrengimo

Šiemet planuojame įrengti 15 vaikų žaidimų aikštelių mikrorajonuose, kur daugiausia daugiabučių. Juose po daugelio metų atsiras pirmosios savivaldybės įrengtos aikštelės. Praeitais metais kartu su gyventojais išrinkta 10 vietų aikštelėms įrengti, šiemet numatomos dar 5 vietos. Pernai numatyta,...

Į Alytų atvyksta Amerikos džiazo virtuozai „The Myrna Clayton Experience“

Gegužės 10 d. Alytuje lankysis Amerikos džiazo meistrai „The Myrna Clayton Experience". Alytaus miesto teatre atlikėjai surengs nemokamą koncertą. Taip pat JAV džiazo ambasadoriai praves nemokamas meistriškumo pamokas Alytaus muzikos mokyklos moksleiviams. „The Myrna Clayton Experience"...

Verslo misija iš Taivano 2018-04-17

  Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiantis Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network), bendradarbiaudamas su tinklo partneriais Taivane – Taivano išorės prekybos plėtros taryba (angl. Taiwan External Trade Development Council - TAITRA), š.m. balandžio 17 d....

Nemokamos paskaitos šeimoms ir poroms, planuojančioms ar jau besilaukiančioms kūdikio

Visas šeimas ir poras, planuojančias ar jau besilaukiančias kūdikio, kviečiame į nemokamas paskaitas tėvystės ir motinystės mokykloje „Mažulis". Jos vyks VšĮ Alytaus poliklinikos 243 kab. (II aukštas). 1. 2018-04-06, 2018-05-11 16.30 val. Nėštumas. Ko reikia išmokti šį laikotarpį? Moters...

Verslo misija iš Taivano 2018-04-17

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose veikiantis Europos įmonių tinklas (angl. Enterprise Europe Network), bendradarbiaudamas su tinklo partneriais Taivane – Taivano išorės prekybos plėtros taryba (angl. Taiwan External Trade Development Council - TAITRA), š.m. balandžio 17 d. organizuoja...

Alfonso Šuliausko jubiliejinė kūrybos darbų paroda

Kovo 28 d. 17 val. Alytaus kraštotyros muziejuje atidaroma Alfonso Šuliausko, gimusio Alytaus rajono Arminų kaime, jubiliejinė retrospektyvinė kūrybos darbų paroda, skirta jo 80-osioms gimimo metinėms. Simboliška, kad ji atidaroma Alytuje. Per visą gyvenimą dailininkas sukūrė apie du...

Dėl nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų – į savo gydymo įstaigą

Esu draustas privalomuoju sveikatos draudimu ir turiu teisę pats rinktis gydymo įstaigas bei gydytojus, tai kodėl turėjau susimokėti už gydytojo paslaugas, kai sunegalavęs kreipiausi ne į savo polikliniką? Tai klausimas, į kurį panašių Vilniaus teritorinė ligonių kasa gauna gana daug, o komentarų...

Socialinė iniciatyva vienišiems Alytaus miesto senjorams

Tapo tradicija kiekvieną pavasarį organizuoti socialines gerumo akcijas, todėl ir šiemet tęsiama bendruomenės gražių darbų idėja. Vieniši Alytaus miesto senjorai sulauks Velykų su gausa dovanų – net 4 akcijomis. Akcija „Švarūs langai" – bus valomi vienišų senelių namų langai, kad gėris,...

Alytaus miesto savivaldybės administracija perka 1 ir 2 kambarių butus

Perkančioji organizacija Alytaus miesto savivaldybės administracija (toliau – savivaldybė), Rotušės a. 4, LT-6250 Alytus, tel. (8 315) 55 121, el. p. gintare.karciauskaite@alytus.lt , didindama savivaldybės socialinio būsto fondą, siekdama išplėsti galimybes aprūpinti būstu asmenis ir šeimas,...

Savaitgalį ASRC – EYBL krepšinio turnyras

EYBL krepšinio turnyras startuos šį penktadienį Alytaus sporto ir rekreacijos centre! Jis vyks 2018 m. kovo 23–26 d., dalyvaus 8 komandos: 2 iš Lietuvos, 2 iš Lenkijos, 1 iš Rusijos, 2 iš Estijos ir 1 iš Čekijos. Dėl komandų gausos turnyro dalyviai turės  šitose varžybose sužaisti  po 5...

SKELBIMAI

« Atgal

Skelbiama atranka Alytaus miesto savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus pakaitinio vyriausiojo specialisto pareigybei užimti.

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2. Lygis — A.
3. Kategorija — 10.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti nematerialaus, ilgalaikio materialaus, biologinio turto, atsargų apskaitą ir vykdyti jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities – buhalterinės apskaitos funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, vadybos ir verslo administravimo arba ekonomikos krypties išsilavinimą.
7. Būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Vietos savivaldos, Buhalterinės apskaitos, Biudžeto sandaros įstatymais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (toliau –VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis.
8.Gebėti:
8.1. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
8.2. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
9. Mokėti:
9.1.valdyti, kaupti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9.2. dirbti „Microsoft Office" programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
10. Vadovaudamasis VSAFAS  ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko jam priskirtos srities buhalterinę apskaitą:
10.1. suveda į informacinę apskaitos sistemą visas ūkines operacijas, susijusias su nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio turto ir atsargų judėjimu (pajamuoja pagal perdavimo-priėmimo aktus, nurašo pagal nurašymo aktus, suveda ir pakeičia  duomenis pagal atsakingų ir kitų asmenų pateiktą informaciją ir kt.);
10.2. atspausdina iš apskaitos sistemos ilgalaikio turto perdavimo naudoti veikloje aktus ir turto atidavimo naudoti aktus (taikoma ūkiniam inventoriui), pateikia tuos aktus pasirašyti atsakingiems asmenims;
10.3. tvarko gauto pagal panaudos, nuomos ir pasaugos sutartis turto apskaitą nebalansinėse sąskaitose pagal sutartis;
10.4. tvarko ūkinio inventoriaus apskaitą nebalansinėse sąskaitose pagal atsakingus asmenis ir buvimo vietas;
10.5. teikia visą informaciją, susijusią su nematerialiuoju, ilgalaikiu materialiuoju, biologiniu turtu ir atsargomis, reikalingą finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui, vedėjo pavaduotojui;
10.6. skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą;
10.7. pildo ilgalaikio turto korteles;
10.8. rengia nematerialiojo, ilgalaikio materialiojo, biologinio turto ir atsargų inventorizacijos aprašus pagal atsakingus asmenis, atskirais atvejais pagal turto buvimo vietas;
10.9. išsiunčia raštus apie inventorizaciją įstaigoms, kurioms turtas yra perduotas panaudos pagrindais;
10.10. sutikrina inventorizacijos aktus ir sudaro pastabų suvestinę;
10.11. sudaro ir teikia  turto statistines ataskaitas Turto valdymo ir verslo skyriui;
10.12. suformuoja mėnesio, ketvirčio apskaitos registrus, sutikrina apskaitos duomenis pagal detaliausius požymius;
10.13. sudaro kiekvieno objekto nebaigtos statybos bylą, kaupiant joje atliktų darbų aktų kopijas nuo statybos pradžios;
10.14. tvarko nebaigtos statybos objektų apskaitą pagal finansavimo šaltinius;
10.15. baigus statyti objektą, su savivaldybės administracijos tarnautoju, atsakingu už projekto vykdymo priežiūrą, suderina  nebaigtos statybos objekto vertę, sukauptą per visą statybos laikotarpį;
10.16. jeigu buvo atlikti rekonstrukcijos, remonto darbai turto, kurį apskaito kitos savivaldybės biudžetinės įstaigos, išbraukia tą objektą iš nebaigtos statybos ir išsiunčia aktus (kopijas) kartu su Buhalterine pažyma tai įstaigai;
10.17. baigus statyti objektą, surašo buhalterinę pažymą ir perkelia turtą į kitas turto grupes;
10.18. VSAKIS derina gauto ir perduoto turto sumas ir su juo susijusias finansavimo sumas;
10.19. rengia ir suveda į VSAKIS metinio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamojo rašto formas, susijusias su ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu, atsargomis (pagal 8, 12, ir 13 VSAFAS).
11. Atlieka jam priskirtos srities einamąją (operatyvinę) finansų kontrolę:
11.1. kiekvieną ūkinę operaciją priskiria lėšų šaltiniui, programai, priemonei, valstybės funkcijai ir ekonominės klasifikacijos išlaidų straipsniui;
11.2. kiekvienai ūkinei operacijai surašo buhalterinį įrašą, priskiriant debeto ir kredito sąskaitas ir sumas;
11.3 sutikrina kiekvieno gauto apskaitos dokumento privalomus rekvizitus ir sumas.
12. Surašo ir pasirašo buhalterines pažymas  jam priskirtos srities  klausimais.
13. Bendrauja ir bendradarbiauja su atsakingais asmenimis, Turto valdymo ir verslo skyriumi, įstaigomis, kurioms perduotas turtas panaudos pagrindais, turto įsigijimo, apskaitos, naudojimo, nurašymo ir kitais klausimais.
14. Kaupia, sistemina, analizuoja ir rengia įvairią informaciją apie jam priskirtos srities apskaitos duomenis skyriaus vedėjui, kontroliuojančioms institucijoms ir savivaldybės vadovams.
15. Dalyvauja savivaldybės komisijų ir darbo grupių, sudarytų administracijos direktoriaus įsakymu, darbe.
16. Pagal nustatytus reikalavimus archyvuoja jam priskirtos srities buhalterinius dokumentus.
17. Tvirtina jam priskirtos srities dokumentų kopijas.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal skyriaus kompetenciją tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir uždaviniai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

19. Vyriausiasis specialistas  tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

________________________


   Dokumentai teikiami iki  2018 m. kovo 30 d. įskaitytinai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu portalas.vtd.lt:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis ir elektroninio pašto adresas;
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;
3. Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Informuojame, kad vadovaujantis Atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo nuostatomis įsigaliojusiomis nuo 2015 m. lapkričio 2 d. pretendentas norintis dalyvauti konkurse turi būti išlaikęs bendrųjų gebėjimų testą.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Virginija Auruškevičienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė,  tel. (8 315 ) 55 142,
el. p. virginija.auruskeviciene@alytus.lt


 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...