Visos veiklos sritys  >

 

Kontaktai

Vytautas Grigaravičius

meras
Telefonas: (8 315) 55 100, mob. tel. +370 693 55005
El. paštas: vytautas.grigaravicius@alytus.lt
Kabinetas: 203

Valė Gibienė

mero pavaduotoja
Telefonas: (8 315) 55 168
El. paštas: vale.gibiene@alytus.lt
Kabinetas: 208

Tautvydas Tamulevičius

mero pavaduotojas
Telefonas: (8 315) 55 101
El. paštas: tautvydas.tamulevicius@alytus.lt
Kabinetas: 205

Vytautas Jastremskas

administracijos direktorius
Telefonas: (8 315) 55 102
El. paštas: vytautas.jastremskas@alytus.lt
Kabinetas: 206

Kontrolės ir audito tarnyba

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Arturas Juškauskas savivaldybės kontrolierius +370 620 24371 arturas.juskauskas@alytus.lt Gardino g. 37, Alytus LT-62154
Jolanta Kalvaitienė patarėja +370 687 15654 jolanta.kalvaitiene@alytus.lt Gardino g. 37, Alytus LT-62154
Laimutis Aliulis patarėjas +370 686 53258 laimutis.aliulis@alytus.lt Gardino g. 37, Alytus LT-62154
Ineta Sakavickienė vyriausioji patarėja +370 620 97632 ineta.sakavickiene@alytus.lt Gardino g. 37, Alytus LT-62154

Alytaus miesto savivaldybės administracija

Aplinkos apsaugos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Vida Mačernienė vedėja (8 315) 55 116, mob. tel. +370 620 24026 vida.macerniene@alytus.lt 329
Laima Mulmienė vedėjo pavaduotoja (8 315) 55 117, mob. tel. +370 620 24104 laima.mulmiene@alytus.lt 327
Rasmutė Paužienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 117, mob. tel. +370 608 13887 rasmute.pauziene@alytus.lt 328
Ramunė Zubrė vyriausioji specialistė (8 315) 55 117, mob. tel. +370 698 27047 ramune.zubre@alytus.lt 328

Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Vilma Bartusevičienė vedėja (8 315) 55 163 vilma.bartuseviciene@alytus.lt 317
Mindaugas Matažinskas vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas (8 315) 55 165 mindaugas.matazinskas@alytus.lt 319
Lydija Kračkienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 164 lydija.krackiene@alytus.lt 320
Gema Kazlauskienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 167 gema.kazlauskiene@alytus.lt 321
Renata Sušinskienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 167 renata.susinskiene@alytus.lt 321
Marius Palumickas vyriausiasis specialistas (8 315) 55 176 marius.palumickas@alytus.lt 325
Lina Plytnikienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 176 lina.plytnikiene@alytus.lt 319
Simona Žiūkaitė vyriausioji specialistė (8 315) 55 176 simona.ziukaite@alytus.lt 319
Rasa Zymonienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 167 rasa.zymoniene@alytus.lt 321
Loreta Pavilonytė – Krukonienė specialistė (8 315) 55 167 loreta.krukoniene@alytus.lt 321

Buhalterinės apskaitos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Aldona Sviderskienė vedėja (8 315) 55 160 aldona.sviderskiene@alytus.lt 422
Dalia Miglinienė vedėjo pavaduotoja (8 315) 55 143 dalia.migliniene@alytus.lt 428
Daivaras Radzevičius vedėjo pavaduotojas (8 315) 55 161 daivaras.radzevicius@alytus.lt 427
Valė Pliaugienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 114 vale.pliaugiene@alytus.lt 420
Daiva Ludavičienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 161 daiva.ludaviciene@alytus.lt 427
Lina Ragelienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 132 lina.rageliene@alytus.lt 407
Vilma Bautronienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 132 vilma.bautroniene@alytus.lt 407
Rita Žėčienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 130 rita.zeciene@alytus.lt 406
Laima Supranavičienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 114 laima.supranaviciene@alytus.lt 420
Jolanta Bružienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 130 jolanta.bruziene@alytus.lt 406
Ramunė Griškevičienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 137 ramune.griskeviciene@alytus.lt 408

Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Rimutė Jučienė vedėja (8 315) 55 197 rimute.juciene@alytus.lt 417
Snieguolė Čiginskienė vyriausioji vidaus auditorė (8 315) 55 197 snieguole.ciginskiene@alytus.lt 417

Civilinės metrikacijos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Birutė Valūnienė vedėja (8 315) 55 120 birute.valuniene@alytus.lt 113
Rūta Briliauskienė vedėjo pavaduotoja (8 315) 55 119 ruta.briliauskiene@alytus.lt 114
Regina Gutauskienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 122 regina.gutauskiene@alytus.lt 112
Aušra Vėsienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 162 ausra.vesiene@alytus.lt 8 langelis
Dalia Koriaginienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 162 dalia.koriaginiene@alytus.lt 7 langelis
Viktorija Ryliškienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 119 viktorija.ryliskiene@alytus.lt 114

Turto valdymo ir verslo skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Auksė Juonienė vedėja (8 315) 55 115, mob. tel. +370 626 56460 aukse.juoniene@alytus.lt 411
Lina Nalivaikienė vedėjos pavaduotoja (8 315) 55 138, mob. tel. +370 677 69574 lina.nalivaikiene@alytus.lt 421
Laimutė Baliukonienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 141, mob. tel. +370 682 85986 laimute.baliukoniene@alytus.lt 413
Danguolė Versockienė vyresnioji specialistė (8 315) 55 141, +370 620 24311 danguole.versockiene@alytus.lt 413
Inga Biekšienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 181, mob. tel. +370 614 68118 inga.bieksiene@alytus.lt 419
Andrė Zenevičienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 139, mob. tel. +370 620 24409 andre.zeneviciene@alytus.lt 418
Rasa Pikšilingienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 169, mob. tel. +370 686 10538 rasa.piksilingiene@alytus.lt 303
Rasa Abramavičiūtė vyriausioji specialistė (8 315) 55 139, +370 676 17057 rasa.abramaviciute@alytus.lt 418

Strateginio planavimo ir finansų skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Antanas Butkevičius vedėjo pavaduotojas (8 315) 55 150 antanas.butkevicius@alytus.lt 430
Angelė Skrodenienė vedėjo pavaduotoja (8 315) 55 148 angele.skrodeniene@alytus.lt 404
Diana Dumbliauskienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 149 diana.dumbliauskiene@alytus.lt 405
Raimonda Dirsienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 152 raimonda.dirsiene@alytus.lt 432
Jolita Majauskienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 148 jolita.majauskiene@alytus.lt 404
Romualda Poškevičienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 152 romualda.poskeviciene@alytus.lt 432
Sonata Asadauskienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 182 sonata.asadauskiene@alytus.lt 401
Palmyra Stankevičienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 149 palmyra.stankeviciene@alytus.lt 405
Mindaugas Vaikšnoras vyriausiasis specialistas (8 315) 55 182 mindaugas.vaiksnoras@alytus.lt 401

Informacinių ir ryšių technologijų skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Asta Guzienė vedėja (8 315) 55 155 asta.guziene@alytus.lt 220
Darius Kulbinskas vedėjo pavaduotojas (8 315) 55 155 vardas.pavarde@alytus.lt 220
Rasa Grėbliūnienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 155 rasa.grebliuniene@alytus.lt 220
Simas Nedzinskas vyriausiasis specialistas (8 315) 55 155 simas.nedzinskas@alytus.lt 220

Vidaus administravimo skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Giedrius Šimas vedėjas (8 315) 55 140 giedrius.simas@alytus.lt 216
Jūratė Grinienė vedėjo pavaduotoja (8 315) 55 146 jurate.griniene@alytus.lt 326
Irena Bubėnaitė vyresnioji specialistė (8 315) 55 128 irena.bubenaite@alytus.lt 115
Auksė Levandavičienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 142 aukse.levandaviciene@alytus.lt 306
Lina Michalkevičienė vyresnioji specialistė (8 315) 55 106 lina.michalkeviciene@alytus.lt 207
Laima Kairienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 173 laima.kairiene@alytus.lt Priimamojo 5 langelis
Angelė Mažeikienė archyvarė (8 315) 55 173 angele.mazeikiene@alytus.lt Priimamojo 1 langelis
Edita Butkevičienė vyresnioji specialistė (8 315) 55 133 alytus@alytus.lt priimamasis
Elena Bražinskienė specialistė (8 315) 55 129 elena.brazinskiene@alytus.lt 326
Svetlana Vrubliauskienė vyresnioji specialistė (8 315) 55 133 svetlana.vrubliauskiene@alytus.lt priimamasis
Eglė Kupčinskienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 195 egle.kupcinskiene@alytus.lt Priimamojo 6 langelis
Virginija Auruškevičienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 142 virginija.auruskeviciene@alytus.lt 306
Aida Maldonienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 111 aida.maldoniene@alytus.lt Informacija
Asta Čepulė vyriausioji specialistė (8 315) 55 172 asta.cepule@alytus.lt Priimamojo 2 langelis
Darius Elsneris specialistas (8 315) 55 129 darius.elsneris@alytus.lt 303A

Investicinių projektų skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Neringa Rinkevičiūtė vedėja (8 315) 55 136 neringa.rinkeviciute@alytus.lt 103
Ineta Dimšienė vedėjo pavaduotoja (8 315) 55 131 ineta.dimsiene@alytus.lt 104
Ingrida Leskevičienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 131 ingrida.leskeviciene@alytus.lt 104
Ramunė Vyšniauskaitė vyriausioji specialistė (8 315) 55 171 ramune.vysniauskaite@alytus.lt 101
Vilmantas Pajada vyriausiasis specialistas (8 315) 55 193 vilmantas.pajada@alytus.lt 104
Ramunė Petuškaitė vyriausioji specialistė (8 315) 55 121 ramune.petuskaite@alytus.lt 106
Gintarė Karčiauskaitė specialistė (8 315) 55 121 gintare.karciauskaite@alytus.lt 106

Miesto ūkio skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Palmira Raškauskienė vedėja (8 315) 55 113 palmira.raskauskiene@alytus.lt 315
Algimantas Tarasevičius vedėjo pavaduotojas (8 315) 55 125 algimantas.tarasevicius@alytus.lt 309
Vitas Krakauskas vyresnysis specialistas (8 315) 55 126 vitas.krakauskas@alytus.lt 314
Arvydas Kavaliauskas vyriausiasis specialistas (8 315) 55 124 arvydas.kavaliauskas@alytus.lt 313
Algis Ulčickas vyriausiasis specialistas (8 315) 55 126 algis.ulcickas@alytus.lt 314
Vida Intukienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 196 vida.intukiene@alytus.lt 315
Arvydas Povilaitis vyriausiasis specialistas (8 315) 55 134 arvydas.povilaitis@alytus.lt 312
Jūratė Zelenė vyriausioji specialistė (8 315) 55 134 jurate.zelene@alytus.lt 303

Kultūros skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Vilma Liaukuvienė vedėja (8 315) 55 185 vilma.liaukuviene@alytus.lt 414
Daina Čečkauskienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 112 daina.ceckauskiene@alytus.lt 416
Dalia Kavolynienė vyriausioji specialistė 8 (315) 55 112, mob. tel. +370 684 97043 dalia.kavolyniene@alytus.lt 416
Nerijus Abromaitis vyriausiasis specialistas (8 315) 55 112, mob. +370 613 02434 nerijus.abromaitis@alytus.lt 416

Socialinės paramos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Sonata Dumbliauskienė vedėja (8 315) 56 662, mob. tel. +370 688 80649 sonata.dumbliauskiene@alytus.lt 3, Naujoji g. 48,
Akvilė Voverienė vedėjo pavaduotoja (8 315) 56 663, mob. tel. +370 620 24 681 akvile.voveriene@alytus.lt 1
Roberta Samuolytė-Kisielienė vedėjo pavaduotoja Telefonas: (8 315) 56 661, mob. tel. +370 673 49698 roberta.kisieliene@alytus.lt 5
Danutė Bujakauskienė vyresnioji specialistė (8 315) 56 660 danute.bujakauskiene@alytus.lt 8
Danutė Gutauskienė vyresnioji specialistė (8 315) 56 667 danute.gutauskiene@alytus.lt 13
Vida Lisauskienė vyresnioji specialistė (8 315) 56 668 vida.lisauskiene@alytus.lt 6
Virginija Kazlauskienė vyriausioji specialistė (8 315) 56 667 virginija.kazlauskiene@alytus.lt 13
Daina Sviderskienė vyriausioji specialistė (8 315) 56 660 daina.sviderskiene@alytus.lt 10
Rima Ničajienė vyresnioji specialistė (8 315) 56 667 rima.nicajiene@alytus.lt 12
Vida Piščikienė vyriausioji specialistė (8 315) 56 669 vida.piscikiene@alytus.lt 9
Jūratė Budzilienė vyresnioji specialistė (8 315) 56 664 jurate.budziliene@alytus.lt 7
Elena Rudnickienė vyresnioji specialistė (8 315) 56 667 elena.rudnickiene@alytus.lt 12
Lina Petrauskienė vyresnioji specialistė (8 315) 56 660 lina.petrauskiene@alytus.lt 11
Rasa Baigytė vyriausioji specialistė (8 315) 56 660 rasa.baigyte@alytus.lt 1
Remigija Akuockaitė vyriausioji specialistė (8 315) 56 660 remigija.akuockaite@alytus.lt 4
Donata Ambrulevičienė socialinių išmokų specialistė (8 315) 56 664 donata.ambruleviciene@alytus.lt 7
Ineta Pliaugaitė vyriausioji specialistė (8 315) 56 660 ineta.pliaugaite@alytus.lt 4
Aušra Vansauskienė socialinių išmokų specialistė 8 (315) 56 668 ausra.vansauskiene@alytus.lt 6
Daiva Sredzinskienė socialinių išmokų specialistė (8 315) 56 660 daiva.sredzinskiene@alytus.lt 11
Kristina Škarnulienė vyriausioji specialistė (8 315) 56 660 kristina.skarnuliene@alytus.lt 2
Gražina Kiguolienė socialinių išmokų specialistė (8 315) 56 660 grazina.kiguoliene@alytus.lt 8

Sporto ir rekreacijos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Adomas Andrušaitis vedėjas (8 315) 55 153 adomas.andrusaitis@alytus.lt 415
Daiva Jakubauskienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 153 daiva.jakubauskiene@alytus.lt 415

Švietimo skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Rimvyda Ališauskienė vedėja (8 315) 55 177, mob. tel. +370 676 41646 rimvyda.alisauskiene@alytus.lt 423
Romualdas Zdanavičius vyriausiasis specialistas (8 315) 55 186 romualdas.zdanavicius@alytus.lt 426
Dalia Milkevičienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 184 dalia.milkeviciene@alytus.lt 410
Audronė Ardaravičienė sekretorė referentė (8 315) 55 174 svietimas@alytus.lt 423
Vergilija Galbuogienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 180 vergilija.galbuogiene@alytus.lt 409
Rima Mockevičienė Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (8 315) 55 175, mob. tel. +370 672 38213 rima.mockeviciene@alytus.lt 425
Jurgita Masionienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 180 jurgita.masioniene@alytus.lt 409
Eduardas Ingelevičius vyriausiasis specialistas (8 315) 55 184 eduardas.ingelevicius@alytus.lt 410
Daiva Pasaravičienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 186 daiva.pasaraviciene@alytus.lt 426

Teisės skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Svetlana Delekienė vedėja (8 315) 55 103 svetlana.delekiene@alytus.lt 213
Romualdas Paulauskas vyriausiasis specialistas (8 315) 55 179 romualdas.paulauskas@alytus.lt 215
Jolanta Mocevičiūtė vyriausioji specialistė (8 315) 55 154 jolanta.moceviciute@alytus.lt 214
Evelina Šerpenskaitė vyriausioji specialistė (8 315) 55 154 evelina.serpenskaite@alytus.lt 214

Vaiko teisių apsaugos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Žaneta Abromaitienė vedėja (8 315) 55 910, mob. tel. +370 616 74838 zaneta.abromaitiene@alytus.lt Gardino g. 37, LT-62154 Alytus
Rima Kundrotienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 916, mob. tel. +370 610 30915 rima.kundrotiene@alytus.lt Gardino g. 37, LT-62154 Alytus
Agnė Malakauskaitė vyriausioji specialistė (8 315) 55 912, mob. +370 610 30872 agne.malakauskaite@alytus.lt Gardino g. 37, LT-62154 Alytus
Violeta Kazlauskaitė vyriausioji specialistė (8 315) 55 912, mob. tel. +370 610 30964 violeta.kazlauskaite@alytus.lt
Rasa Kazlauskienė pakaitinė vyriausioji specialistė (8 315) 55 914, mob. tel. +370 610 30936 rasa.kazlauskiene@alytus.lt Gardino g. 37
Vaida Tankovskienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 911 vaida.tankovskiene@alytus.lt Gardino g. 37
Jūratė Buškevičienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 914 jurate.buskeviciene@alytus.lt Gardino g. 37

Viešosios tvarkos skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Jonas Muzikevičius vedėjas (8 315) 55 194 jonas.muzikevicius@alytus.lt 105
Rasa Ogulevičienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 123 rasa.oguleviciene@alytus.lt 101
Dalius Česynas vyresnysis specialistas (8 315) 55 123 dalius.cesynas@alytus.lt 101
Vitas Černiauskas vyriausiasis specialistas (8 315) 55 123 vitas.cerniauskas@alytus.lt 307
Rima Savulionienė vyresnioji specialistė (8 315) 55 128 rima.savulioniene@alytus.lt 315
Deivis Raguckas vyresnysis specialistas deivis.raguckas@alytus.lt

Viešųjų pirkimų skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Rasa Vitkauskienė vedėja (8 315) 55 151 rasa.vitkauskiene@alytus.lt 431
Filomena Violeta Vyšniauskienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 127 filomena.vysniauskiene@alytus.lt 403
Vida Šerkšnienė vedėjo pavaduotoja (8 315) 55127 vida.serksniene@alytus.lt 403
Justina Puleikytė vyriausioji specialistė (8 315) 55 127 justina.puleikyte@alytus.lt 402

Vidaus ūkio skyrius

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas El. paštas Kabinetas
Violeta Stanionienė vedėja (8 315) 55 159 violeta.stanioniene@alytus.lt 308
Daiva Kručkauskienė vyriausioji specialistė (8 315) 55 255 daiva.kruckauskiene@alytus.lt 325
Irena Vieraitienė specialistė (8 315) 55 255 irena.vieraitiene@alytus.lt 325
Artūras Česynas vairuotojas (8 315) 55 156
Romas Bružikas vairuotojas (8 315) 55 156
Donatas Kasperiūnas vairuotojas (8 315) 55 156
Rimantas Kliučininkas budėtojas (8 315) 55 157
Petras Sviderskas budėtojas (8 315) 55 157
Giedrius Dusevičius budėtojas (8 315) 55 157
Virginijus Cibulskas budėtojas (8 315) 55 157
Vytautas Bražinskas darbininkas
Giedrius Januškevičius elektrikas
Vidutė Bendorienė valytoja
Anelė Zieniuvienė valytoja
Audrutė Truncienė valytoja
Birutė Karalienė valytoja
Regina Veselgienė valytoja