Jaunimo organizacijos

Eil. Nr.

Organizacija

Vadovas

Interneto svetainė

El. paštas

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos

1

Alytaus kolegijos studentų atstovybė

Andrius Dubikovas

Alytaus kolegijos studentų atstovybė

prezidentas@atstovybe.lt

2

Alytaus miesto mokinių taryba

Karolina Slavinskaitė

Alytaus miesto mokinių tarybaskarolyte@gmail.com

skarolyte@gmail.com

3

Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas"

Lukas Stravinskas

 

 lukas.stravinskas@gmail.com

4

Asociacija „Nemunaičio stovykla"

Irena Motūzienė

Nemunaičio stovykla

nemunaicio.stov@gmail.com

5

Asociacija specialiosios kūrybos draugija Alytaus „Guboja"

Ilona Burinskienė

Asociacija specialiosios kūrybos draugija  „Guboja"

Ilona.burinskiene@gmail.com

6

Jaunimo klubas „Visiems"

Vilija Sušinskienė

Jaunimo klubas „Visiems"

vilija21@hotmail.com

7

Neformali šokių studija „Aušrinė"

Aušra Saulevičiūtė

Šokių studija „Aušrinė"

sauleviciute@gmail.com

8

Neformalus jaunino simfoninis orkestras „Svajonė"

Daiva Martikonytė

Jaunino simfoninis orkestras „Svajonė"

daivamart@gmail.com

9

VšĮ „Verslo angelas"

Vaclovas Goštautas

„Verslo angelas"

va@bioksas.lt

Pilietinės jaunimo organizacijos

1

Alytaus apskrities A. Juozapavičiaus šaulių rinktinės jaunieji šauliai

Skirmantas Valatkevičius

Lietuvos šaulių sąjunga

alytus.sauliusajunga@gmail.com

2

Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) Alytaus skyrius

Povilas Labukas

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija

povilaslabukas@gmail.com

3

Dainavos krašto vietovės ateitininkų valdyba

Almantas Geležius

Ateitininkų federacija

a.gelezius@ligonine.lt

4

Lietuvos blaivybės draugijos „Baltų ainiai" jaunimo federacijos Alytaus skyrius

Silvija Peštenienė

„Baltų ainių"   Alytaus miesto ir rajono skyrius

silvija.pesteniene@dtiltas.lt

5

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus komitetas, jaunimiečiai

Aldona Turauskytė

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

alytus@redcross.lt

6

Lietuvos sakaliukų sąjungos Alytaus skyrius

Rimantė Sinkevičiūtė - Adomaitienė

Lietuvos sakaliukų sąjunga

rimantess@gmail.com

7

Lietuvos skautijos padalinys tuntas „Pilėnai"

Kęstutis Arlauskas

Skautai

kestutisa@gmail.com

Politinės jaunimo organizacijos

1

Alytaus liberalus jaunimas

Paulė Naruševičiūtė

Alytaus liberalus jaunimas

paule.naruseviciute@gmail.com

2

Jaunųjų konservatorių lygos (JKL) Alytaus skyrius

Greta Radzevičiūtė

Jaunųjų konservatorių lyga

radzeviciute.greta7@gmail.com

3

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos (LSDJS) Alytaus miesto skyrius

Agnė Buzūnaitė

Jaunieji socialdemokratai

agnebuzunaite@gmail.com

Kitos įstaigos ir organizacijos

1

Alytaus dailės mokykla

Redas Diržys

Alytaus dailės mokykla

dailesm@daile.alytus.lm.lt

2

Alytaus muzikos mokykla

Aldona Vilkelienė

Alytaus muzikos mokykla

amm@muzika.alytus.lm.lt

3

VšĮ Alytaus jaunimo centras

Jūratė Treigienė

Alytaus jaunimo centras

direktore@ajc.lt

4

VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

Vidas Simanauskas

Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

akkcvidas@gmail.com

5

VšĮ „Tėviškės namai"

Eimantas Balaika

Tėviškės namai

info@teviskesnamai.lt

6

AMBC Atviros jaunimo erdvės

Rasa Raštikienė

AMBC atviros jaunimo erdvės

jaunimas@ambc.lt

7

VšĮ „Galiu kitaip"

Eduardas Sosunovičius

VšĮ „Galiu kitaip"

s.eduardas@gmail.com

 

Atnaujinta 2018-11-30