Jaunimo iniciatyvos

  „Jaunimas – Alytaus jėga" – naujas požiūris į jūsų iniciatyvų realizavimą! Ne tik išgirsime, bet ir padėsime jas įgyvendinti.

  Jaunimo reikalų taryba skatina jaunimo iniciatyvas, jaunų žmonių užimtumą Alytaus mieste, jų aktyvų dalyvavimą bendruomenės gyvenime ir vykdo iniciatyvų konkursą.

  Ko siekiam?

  Skatinti naujos neorganizuotos iniciatyvos atsiradimą Alytaus mieste, mažinti jaunimo socialinę atskirtį, skatinti jaunimo dalyvavimą bendruomenės veikloje, savanorystę.

  Iniciatyvos kriterijai?

  * Iniciatyvos įgyvendinimo masiškumas ir originalumas;

  * Aiški tikslinė grupė ir jos įtraukimo į vykdomą iniciatyvą priemonės;

  * Iniciatyvos įgyvendinimo trukmė;

  * Pagrįsta partnerystė su kitomis organizacijomis ar įmonėmis;

  * Konkurse dalyvaujančių iniciatyvų kofinansavimo ir kitų finansinių šaltinių dydis;

  * Organizacijų ar neformalių jaunimo grupių tarpusavio bendradarbiavimas;

  * Niekur nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo įtraukimas į iniciatyvos organizavimą ir dalyvavimą;

  * Netradicinių erdvių išnaudojimas jaunimo iniciatyvai.

  Kokios iniciatyvos dalyvauja konkurse?

  Konkursui teikiama iniciatyva gali būti siekiama bendradarbiauti su kitomis valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir pelno siekiančiomis organizacijomis, dirbančiomis iniciatyvai naudingose srityse. Iniciatyvos paraiškoje turi būti aiškiai nurodytas esamas ar numatomas bendradarbiavimas ir pateiktos bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, pagrindžiančių bendradarbiavimą, kopijos.

  Konkursui teikiama iniciatyva turi būti įgyvendinama vadovaujantis jaunimo savanoriškumo, savarankiškumo, savivaldos ir kitais principais.

  Iniciatyvos įgyvendinimo vieta?

  Alytaus miestas!

  Kas gali įgyvendinti iniciatyvą?

  14-29 metų jaunimas, jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, neformalios jaunimo grupės ir kitos su jaunimu dirbančios organizacijos bei verslo subjektai. Neformalios jaunimo grupės paraišką teikia per nevyriausybines organizacijas arba biudžetines įstaigas, vykdančias veiklą Alytaus mieste. Ne mažiau kaip 2/3 iniciatyvos dalyvių turi būti jauni žmonės. Tiek pat dalyvių turi sudaryti alytiškiai.

  Finansavimas?

  Jeigu pareiškėjo iniciatyva neviršija 300 Eur, savivaldybė finansuoja iki 100 proc. iniciatyvos biudžeto lėšų. Tuo atveju, jeigu pareiškėjo iniciatyva viršija 300 Eur, savivaldybė finansuoja ne daugiau kaip 90 proc. iniciatyvos biudžeto lėšų. Paraiškos teikėjas privalo nurodyti kitus iniciatyvos finansavimo šaltinius.

  Kaip teikti paraišką?

  Norintys dalyvauti atrankoje turi užpildyti paraiškos formą (1 arba 2 priedai, 1 egz.) ir teikti kitus papildomus dokumentus. Jei paraiškos biudžetas siekia nuo 300 Eur iki 1000 Eur, pareiškėjas turi pildyti detalią paraišką (1 priedas). Tuo atveju, jeigu iniciatyva neviršija 300 Eur – pildomą supaprastintą paraišką (2 priedas).

  Kur?

  Paraiškas teikti spausdintu variantu (atnešus į savivaldybės administraciją) ir siųsti el. paštu dalia.kavolyniene@alytus.lt

  Kada?

  I ketv. iki kovo 31 d.

  II, III, IV ketv. paraiškos teikiamos iki ketvirčio antrojo mėnesio 10 d.

  Iniciatyvos įvykdymas?

  Pasibaigus ketvirčiui, iki ketv. Pirmo mėnesio 3 dienos programų organizatoriai pateikia šiuos dokumentus: biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (3 priedas ), lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registrą (4 priedas), projekto veiklos vykdymo ataskaita (5 priedas).

   


 • Kontaktai
  Dalia Kavolynienė, vyriausioji specialistė
  Kultūros skyrius
  Telefonas: 8 (315) 55 112, mob. tel. +370 684 97043
  El. paštas: dalia.kavolyniene@alytus.lt
  Kabinetas: 416
 • Teisinė informacija
 • Veikla

  VEIKLA 2017 M.

  Jaunimo organizacijos susibūrė į forumą „Mes – ateitis"

  Balandžio 10 d. vyko Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas" organizuotas forumas – „Mes – ateitis!"

  Paskaitų cikle dalyvavo visų Alytaus jaunimo organizacijų delegatai: jaunimas iš Alytaus jaunųjų konservatorių lygos, Alytaus liberalaus jaunimo, Alytaus miesto mokinių tarybos, Alytaus šaulių sąjungos, Lietuvos skautijos, Alytaus kolegijos studentų atstovybės bei „Baltų ainių".
  Paskaitas vedė tarp Lietuvos organizacijų puikiai žinomi lektoriai: Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narė Aistė Eidukaitytė, ji pasakojo apie sėkmingą išorinę komunikaciją bei dažniausiai daromas jaunimo organizacijų klaidas socialinėje erdvėje. Taip pat tos pačios organizacijos valdybos narys Vladas Polevičius interaktyviai iš skirtingų organizacijų „lipdė" komandą bei mokė spręsti įvairius konfliktus, kilusius dėl skirtingų interesų ar socialinių fonų.

  Paskaitas taip pat vedė Gintarė Vikmonaitė – Lietuvos moksleivių sąjungos biuro narė, atsakinga už nacionalinę jaunimo politiką. Gintarė ugdė jaunųjų aktyvistų lyderystę bei motyvavo užsiimti visuomenine veikla. Forumo dalyviai taip pat aktyviai klausėsi Gerdos Vaičiūnaitės paskaitos, ji analizavo Alytaus jaunimo politikos situaciją ir mokė regioninės bei nacionalinės jaunimo politikų struktūros.

  Forumas vyko Alytaus miesto bendruomenės centre, projektas buvo finansuotas iš Alytaus miesto savivaldybės jaunimo iniciatyvoms skirtų lėšų.

   


   

  VEIKLA 2016 M.

   

  Alytaus jaunimo iniciatyvų įgyvendinimo galimybės ir jų finansavimo tvarka pristatyta išskirtinėje aplinkoje – Alytaus miesto sode.

  Susitikimo su miesto jaunimu metu diskutuota, kokios iniciatyvos galėtų būti įgyvendinamos šios programos pagalba. Sulaukta įvairių idėjų – nuo koncertų, įvairių pasirodymų, kūrybinių dirbtuvių iki kino peržiūrų po atviru dangumi, videožaidimų vakarų.

     

     

   

   

  Įgyvendinta jaunimo iniciatyva Nr. 1: „Vasaros uždarymas"

  Rugpjūčio 27 dieną iniciatyvaus jaunimo grupė ir Alytaus senamiesčio bendruomenė sukvietė visus į miesto sodą kartu smagiai palydėti vasarą renginyje „Vasaros uždarymas ‘16". Aikštelėje, esančioje šalia miesto sodo fontano, visos dienos metu skambėjo Alytaus jaunimo grupių muzikos garsai, vyko edukacinės veiklos, įvairios pramogos ir žaidimai. Vakare šventės pratęsimas vyko jau uždarose, visiems gerai žinomose erdvėse – menininkų kavinėje „Pušis" ir „Fenix" bare, kur klausytojų ausis ir akis džiugino net keturios skirtingos muzikinės grupės iš kitų Lietuvos miestų.

        

     

   

Atnaujinta: 2017-04-13