Visos veiklos sritys  >

 

Savaitės klausimas Savaitės klausimas

Kovo 11 d. – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Ar dalyvausite šiai progai skirtuose šventiniuose renginiuose?
% Balsai
58% 48
a. Taip
31% 26
b. Ne
11% 9
c. Dar nežinau

Viso balsų: 83

Balsavimas baigtas: 12.3.12 15.57.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

1. Ar deklaruojant naują gyvenamąją vietą ne savo bute reikalingas savininko sutikimas?

2. Kokiu būdu galėčiau deklaruoti savo gyvenamąją vietą?

3. Kokius dokumentus pateikti norint deklaruoti gyvenamąją vietą?

4. Ar galiu gauti pažymą apie savo pilnamečio šeimos nario deklaruotą gyvenamąją vietą?

5. Ar deklaruojant nepilnamečio vaiko išvykimą iš Lietuvos Respublikos užtenka pateikti gimimo liudijimą, jei vaikui yra išduotas pasas?

6. Ar reikia buto savininko sutikimo, norint kartu deklaruoti savo nepilnametį vaiką?

7. Ar deklaruojant gyvenamąją vietą yra nustatytas minimalus naudingas patalpos plotas, tenkantis vienam asmeniui?

8. Ar galima panaikinti gyvenančių bute asmenų deklaravimo duomenis?

9. Ar galima deklaruoti gyvenamąją vietą pagal įgaliojimą?

10. Ar galima tą pačią dieną deklaruoti gyvenamąją vietą  ir deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos?

11. Ar galima deklaruotis prie Alytaus miesto savivaldybės?

 

 

 

1. Ar deklaruojant naują gyvenamąją vietą ne savo bute reikalingas savininko sutikimas?

 

Deklaruojant gyvenamąją vietą savininko sutikimas reikalingas, išskyrus atvejus, kai deklaruojamas nepilnametis vaikas, kurio vienas iš tėvų jau yra deklaravęs savo gyvenamąją vieta toje gyvenamojoje patalpoje. Jeigu sudaryta raštiška nuomos, panaudos sutartis, kurioje būsto savininkas jau nurodė, kad galite tam tikrą laiką gyventi jo būste, tuomet galima deklaruoti nepateikiant atskiro savininko sutikimo. Tokia sutartis neprivalo būti patvirtinta notaro. 

 

2.  Kokiu būdu galėčiau deklaruoti savo gyvenamąją vietą?

 

Deklaruoti galima atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administracijos priimamąjį adresu Rotušės a. 4, Alytuje arba internetu www.epaslaugos.lt.

 

3. Kokius dokumentus pateikti norint deklaruoti gyvenamąją vietą?

 

Asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą įstaigai pateikia:

- pasą ar asmens tapatybės kortelę;

- deklaruojant nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, reikia turėti vaiko gimimo liudijimą (arba jo išrašą) ir pasą arba asmens tapatybės kortelę, jeigu vaikui toks dokumentas išduotas;

- pateikti patalpos ar pastato nuosavybę patvirtinančius dokumentus;

- nuomos ar panaudos sutartis, jei patalpa ne Jūsų nuosavybė.

 

4. Ar galiu gauti pažymą apie savo pilnamečio šeimos nario deklaruotą gyvenamąją vietą?

 

Pažyma gali būti išduodama tik gyvenamąją vietą deklaravusio asmens prašymu ar jo įgalioto asmens prašymu.

 

5. Ar deklaruojant nepilnamečio vaiko išvykimą iš Lietuvos Respublikos užtenka pateikti gimimo liudijimą, jei vaikui yra išduotas pasas?

 

Deklaruojant nepilnamečio  vaiko išvykimą iš Lietuvos Respublikos turi būti pateiktas vaikui išduotas galiojantis pasas arba asmens tapatybės kortelė ir gimimo liudijimas arba gimimo išrašas.

 

 

6.  Ar reikia buto savininko sutikimo, norint kartu deklaruoti savo nepilnametį vaiką?

 

Deklaruojant nepilnamečius vaikus, atskiro buto savininko sutikimo nereikia, nes vaikai deklaruojami prie vieno iš tėvų (įtėvių / globėjų / rūpintojų). Tai galima atlikti el. būdu www.epaslaugos.lt arba atvykus į Alytaus miesto savivaldybės administracijos priimamąjį adresu Rotušės a. 4, Alytuje.

 

7.  Ar deklaruojant gyvenamąją vietą yra nustatytas minimalus naudingas patalpos plotas, tenkantis vienam asmeniui?

 

Deklaruojant gyvenamąją vietą netaikomas ploto (kvadratūros) apribojimas.

 

8. Ar galima panaikinti gyvenančių bute asmenų deklaravimo duomenis?

 

Gyvenančių asmenų deklaravimo duomenų panaikinti negalima. Deklaravimo duomenys yra naikinami tik tais atvejais, kai jie yra neteisingi, kai asmenys gyvenamojoje patalpoje negyvena.

Asmeniui pačiam deklaruojant naują gyvenamosios vietos adresą, automatiškai pasinaikina ankstesnis gyvenamosios vietos adresas.

 

9. Ar galima deklaruoti gyvenamąją vietą pagal įgaliojimą?

 

Deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys.

 

10. Ar galima tą pačią dieną deklaruoti gyvenamąją vietą  ir deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos?

 

Per vieną dieną galima pateikti tik vieną gyvenamosios vietos ar išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją.

 

11.  Ar galima deklaruotis prie Alytaus miesto savivaldybės?

 

Tikslus šios paslaugos pavadinimas – įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą prie Alytaus miesto savivaldybės. Į šią apskaitą ribotam terminui, jeigu jie nėra deklaravę gyvenamosios vietos, gali būti įtraukiami tik benamiai, taip pat asmenys, palikę vaikų globos namus ar šeimyną, atliekantys bausmę pataisos įstaigose ar laikomi tardymo izoliatoriuose, bei tie, kurie teismo sprendimu gydomi specializuotose psichikos sveikatos įstaigose, taip pat asmenys, kurie ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos ir pateikia informaciją arba duomenis pagrindžiančius jų ekonominius, socialius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.

Šie asmenys privalo nurodyti faktinę savo gyvenamąją vietą.

 


Už pateiktą informaciją atsakinga Aušra Vėsienė, tel. (8 315) 55 162

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...