Visos veiklos sritys  >

 

Savaitės klausimas Savaitės klausimas

Kovo 11 d. – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Ar dalyvausite šiai progai skirtuose šventiniuose renginiuose?
% Balsai
58% 48
a. Taip
31% 26
b. Ne
11% 9
c. Dar nežinau

Viso balsų: 83

Balsavimas baigtas: 12.3.12 15.57.

Civilinė metrikacija

1. Ar galima prašymą įregistruoti santuoką pateikti internetu?

2. Ar prašymą įregistruoti santuoką gali pateikti vienas asmuo arba įgalioti asmenys?

3. Ar galima pateikti prašymą įregistruoti santuoką Alytaus mieste, jei abu būsimi sutuoktiniai registruoti kitur arba deklaravę išvykimą iš Lietuvos?

4. Kokie dokumentai reikalingi, pateikiant prašymą įregistruoti santuoką?

5. Kokie dokumentai reikalingi, jei būsimas sutuoktinis yra užsienio valstybės pilietis?

6. Ką reikia daryti ir kokius dokumentus pateikti Lietuvoje, įregistravus santuoką užsienio valstybėje?

7.  Ar santuokos sudarymo metu moteris gali pasirinkti vyro pavardę su galūne –a?

8. Ar ištekėjusi už užsieniečio moteris gali pasirinkti originalią jo pavardę su raide W?

9. Esu susituokusi ir išsituokusi užsienio valstybėje, Lietuvoje šių dokumentų nesu pateikusi.

10. Ką reikia daryti ir kokius dokumentus pateikti Lietuvoje, jei vaikas gimė užsienio valstybėje?

11. Ką reikia daryti ir kokius dokumentus pateikti Lietuvoje, jei Lietuvos Respublikos pilietis mirė užsienio valstybėje?

12. Kokiu būdu galima pateikti prašymą metrikacijos paslaugoms gauti?

 

 

 

1. Ar galima prašymą įregistruoti santuoką pateikti internetu?

 

 Negalima, prašymai įregistruoti santuoką pateikiami asmeniškai, abiem būsimiems sutuoktiniams atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą, kurioje jie pageidauja registruoti santuoką.

 

2. Ar prašymą įregistruoti santuoką gali pateikti vienas asmuo arba įgalioti asmenys?

 

Negali, prašymai įregistruoti santuoką pateikiami asmeniškai abiem būsimiems sutuoktiniams atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą, kurioje jie pageidauja registruoti santuoką.

 

3. Ar galima pateikti prašymą įregistruoti santuoką Alytaus mieste, jei abu būsimi sutuoktiniai registruoti kitur arba deklaravę išvykimą iš Lietuvos?

 

Prašymas įregistruoti santuoką pateikiamas tam Civilinės metrikacijos skyriui, kuriame pageidaujama registruoti santuoką. Santuoką galima registruoti bet kuriame Civilinės metrikacijos skyriuje, nepriklausomai nuo deklaruotos gyvenamosios vietos.

 

4. Kokie dokumentai reikalingi, pateikiant prašymą įregistruoti santuoką?

 

Pateikiant prašymą įregistruoti santuoką būtina turėti galiojančius asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.

 

5. Kokie dokumentai reikalingi, jei būsimas sutuoktinis yra užsienio valstybės pilietis?

 

Jei norintis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, civilinės metrikacijos įstaigai paduodamas prašymą įregistruoti santuoką privalo pateikti savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių. Taip pat dokumentus, patvirtinančius gimimą, jeigu santuoka ne pirma – santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

 

6. Ką reikia daryti ir kokius dokumentus pateikti Lietuvoje, įregistravus santuoką užsienio valstybėje?

 

Įregistravus santuoką užsienio valstybėje, ją reikia įtraukti į apskaitą Lietuvoje. Tai padaryti galite bet kuriame Civilinės metrikacijos skyriuje pateikę prašymą, santuokos įregistravimą patvirtinantį dokumentą (santuokos liudijimą, santuokos sudarymo įrašo išrašą, formą B pagal Konvenciją ar kitą dokumentą) bei abiejų sutuoktinių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

Jei duomenų apie sutuoktinius ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Lietuvos Respublikos Gyventojų registre, civilinės metrikacijos įstaiga, siekdama įsitikinti ar apskaita nepažeis santuokos sudarymo sąlygų, gali paprašyti pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.

 

7. Ar santuokos sudarymo metu moteris gali pasirinkti vyro pavardę su galūne –a?

 

Santuokos registravimo metu moteris gali pasirinkti sutuoktinio pavardę, tačiau jai suteikiama moteriška pavardės forma (su galūne –ė). Originali pavardė su galūne -a gali būti suteikta, jei sutuoktinis yra užsienio valstybės pilietis.

 

8. Ar ištekėjusi už užsieniečio moteris gali pasirinkti originalią jo pavardę su raide W?

 

Civilinės būklės aktų įrašai sudaromi lietuvių kalba, nelietuviškos raidės W, X ir Q Lietuvos Respublikos piliečių varduose ir pavardėse, sudarant jų civilinės būklės aktus, nerašomos.

 

9. Esu susituokusi ir išsituokusi užsienio valstybėje, Lietuvoje šių dokumentų nesu pateikusi. Dabar noriu vėl registruoti santuoką ir man reikalinga pažyma, patvirtinanti kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą. Ar Lietuvoje išduotoje pažymoje mano šeiminis statusas būtų netekėjusi?

 

Lietuvos Respubikos piliečiai visus civilinės būklės aktus, įregistruotus užsienio valstybėse po 1990 m. kovo 11 d., privalo įtraukti į apskaitą Lietuvoje.

Norėdama gauti pažymą, patvirtinančią kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, pirmiau apskaitai Lietuvoje turite pateikti savo santuokos ir ištuokos dokumentus, sudarytus užsienyje, o rašydama prašymą naujai santuokai įregistruoti, turite nurodyti šeiminę padėtį – išsituokusi, pažymoje taip pat turi būti nurodyta šeiminė padėtis – išsituokusi.

Už melagingų duomenų pateikimą numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

 

10. Ką reikia daryti ir kokius dokumentus pateikti Lietuvoje, jei vaikas gimė užsienio valstybėje?

 

Vaikui gimus užsienio valstybėje, jo gimimą reikia įtraukti į apskaitą Lietuvoje. Tai padaryti galite bet kuriame Civilinės metrikacijos skyriuje pateikę prašymą ir užsienio valstybės institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį gimimo įregistravimą (gimimo liudijimą, gimimo įrašo išrašą, formą A pagal Konvenciją ar kitą dokumentą) bei abiejų tėvų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip.

 

11. Ką reikia daryti ir kokius dokumentus pateikti Lietuvoje, jei Lietuvos Respublikos pilietis mirė užsienio valstybėje?

 

Lietuvos Respublikos piliečiui mirus užsienio valstybėje, jo mirtį reikia įtraukti į apskaitą Lietuvoje. Tai padaryti galite bet kuriame Civilinės metrikacijos skyriuje pateikę prašymą ir mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinantį dokumentą (mirties liudijimą, mirties įrašo išrašą, formą C pagal Konvenciją ar kitą dokumentą) bei jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą

Užsienio valstybėse išduoti dokumentai, patvirtinantys mirties faktą, gali būti nelegalizuoti ar nepatvirtinti pažyma (Apostille), tačiau turi būti išversti į lietuvių kalbą.

 

12. Kokiu būdu galima pateikti prašymą metrikacijos paslaugoms gauti?

 

Prašymai gauti metrikacijos paslaugas, išskyrus prašymą įregistruoti santuoką, pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai pateikiami asmeniškai, per atstovą arba elektroniniu būdu Metrikacijos paslaugų informacinėje sistemoje MEPIS  https://mepis.registrucentras.lt/. Prisijungti prie MEPIS galima per savo elektroninę bankininkystę.

Prašymai įregistruoti santuoką pateikiami asmeniškai abiem būsimiems sutuoktiniams atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą, kurioje jie pageidauja registruoti santuoką.

 


Už pateiktą informaciją atsakinga Birutė Valūnienė, tel. (8 315) 55 120

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus industrial park

 

 

Alytaus TIC

 

 

 

 

Infostatyba

 

 

 

Alytaus kultūros ir komunikacios centras

 

 

 

 

 

Turizmo informacija
 

Visuomenės sveikatos biuras

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Daugiau nuorodų...