Dalinis dalyvavimas

  Alytaus miesto savivaldybė kviečia alytiškius pasinaudoti dalinio dalyvavimo programos pagalba susitvarkyti automobilių stovėjimo, vaikų žaidimų aikšteles ar kitus objektus. Norite tai padaryti, tačiau nežinote kaip?

  Praėjusiais metais Alytaus miesto savivaldybės taryba patvirtino taisykles, kuriose numatyta, kad daugiabučių namų bendrija, norėdama susitvarkyti aikšteles ir gauti dalinį finansavimą, turi pateikti prašymą savivaldybei. Prie jo  reikia pridėti bendrijos narių visuotinio susirinkimo protokolą, patvirtinantį bendrijos sprendimą remontuoti aikštelę (jeigu aikštelę ketinate praplėsti, savivaldybei pateikite ir aikštelės techninį projektą). Pateikus dokumentus, savivaldybės administracijos specialistai parengs darbų sąmatą.

   

  Automobilių stovėjimo aikšteles tokiu pat principu gali susitvarkyti ir Alytuje veikiančios įmonės, įstaigos ar organizacijos. Pirmasis žingsnis – įmonės, įstaigos, organizacijos vadovas turi įmonės vardu parašyti prašymą. Tolimesni veiksmai – tokie pat, kokie yra numatyti daugiabučių namų bendrijoms.

   

  Siekiant skatinti daugiabučių namų gyventojus aktyviau dalyvauti renovacijos procese – padidintas savivaldybės prisidėjimas tvarkant teritorijas prie renovuotų daugiabučių. Renovuotų daugiabučių namų įvažiavimo kelių, kiemų remontui ir kitiems infrastruktūros objektams savivaldybė skiria 60 proc., jeigu namo gyventojai skiria 40 proc. sąmatinės objekto vertės. Grupės renovuotų namų (ne mažiau kaip trims daugiabučiams namams), besinaudojančių bendra infrastruktūra, bendro naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbams savivaldybė skiria 90 proc., jeigu namų gyventojai skiria 10 proc. sąmatinės objekto vertės. Tačiau savivaldybės skiriama parama negali būti didesnė kaip 50 tūkst. eurų vienam objektui. Kitais atvejais savivaldybė skiria 50 proc., jeigu 50 proc. skiria fiziniai ar juridiniai asmenys.

   

  Vadovaujantis minėtomis taisyklėmis, pasirašius sutartį, fiziniai, juridiniai asmenys ar fizinių asmenų grupė sumoka rangovui atitinkamą procentą sutartyje numatytos sumos, tuomet pradedami vykdyti darbai. Savivaldybė atitinkamą finansuojamų darbų sumą perveda rangovui, kai darbų priėmimo – perdavimo aktą pasirašo visos sutarties šalys. Darbų eilė nustatoma pagal prašymų pateikimo datą.

   

  2015 m. dalinio dalyvavimo būdu Alytaus mieste aikšteles atsinaujino 20 daugiabučių namų bendrijų ir 15 įmonių. Iš viso darbų atlikta už 415 tūkst. eurų.


 • Kontaktai
  Mindaugas Matažinskas, vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas
  Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius
  Telefonas: (8 315) 55 165
  El. paštas: mindaugas.matazinskas@alytus.lt
  Kabinetas: 319
  Sigitas Stumbras, vyriausiasis specialistas
  Statybos skyrius
  Telefonas: (8 315) 55 187
  El. paštas: sigitas.stumbras@alytus.lt
  Kabinetas: 307
 • Teisinė informacija
 • Veikla

  Automobilių stovėjimo aikštelių, šaligatvių ir įvažiavimo kelių remontas dalinio dalyvavimo būdu 2016 m.

   

    Objekto pavadinimas Suma Eur
  1 DNSB Kaštonų g. 9 automobilių stovėjimo aikštelės remontas  3439,61
  2 DNSB Naujoji g. 20 automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas 17493,00
  Iš viso: 21232,61
  Alytaus miesto savivaldybės administracijos dalis: 10616,31

   

  Automobilių stovėjimo aikštelių, šaligatvių ir įvažiavimo kelių remontas dalinio dalyvavimo būdu 2015 m.

   

   

Atnaujinta: 2018-01-23

Kviečiame susitvarkyti automobilių stovėjimo, vaikų žaidimų aikšteles