2017 m. biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymas

             

                

                        Patikslintas Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto metinis pajamų planas sudaro 54 201,0 tūkst. eurų, iš jų 24 674,9 tūkst. eurų mokesčiai ir kitos pajamos (gaunamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos), 23 824,1 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto bei iždo ir 5 702,0 tūkst. eurų - metų pradžios lėšų likutis.

                        Iki 2017 m. balandžio 1 d. gauta 16 506,4 tūkst. eurų (iš šio skaičiaus 5 702,0 tūkst. eurų metų pradžios likučio lėšos) – tai sudaro 30,5 proc. metinio pajamų plano. Iš jų:

                        mokesčių ir kitų pajamų gauta 5 879,0 tūkst. eurų – tai sudaro 23,8 proc. metinio pajamų plano. Iš šio skaičiaus 11,2 tūkst. eurų – žemės nuomos mokesčio įplaukos;

                        iš valstybės biudžeto gauta 4 925,4 tūkst. eurų – tai sudaro 20,7 proc. metinio pajamų plano.

                       Iki 2017 m. balandžio 1 d. biudžetinėms įstaigoms išlaikyti bei kitoms priemonėms finansuoti panaudota 8 029,9 tūkst. eurų – tai sudaro 14,8 proc. metinio išlaidų plano.

                           

              

Atnaujinta 2017-04-04