2017 m. biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymas

Patikslintas Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto metinis pajamų planas sudaro 54 201,0 tūkst. eurų, iš jų 24 674,9 tūkst. eurų mokesčiai ir kitos pajamos (gaunamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos), 23 824,1 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto bei iždo ir 5 702,0 tūkst. eurų - metų pradžios lėšų likutis.
Iki 2017 m. birželio 1 d. gauta 26 335,4 tūkst. eurų (iš šio skaičiaus 5 702,0 tūkst. eurų metų pradžios likučio lėšos) – tai sudaro 48,6 proc. metinio pajamų plano. Iš jų:

  • mokesčių ir kitų pajamų gauta 10 441,4 tūkst. eurų – tai sudaro 42,3 proc. metinio pajamų plano. Iš šio skaičiaus 14,7 tūkst. eurų – žemės nuomos mokesčio įplaukos;
  • iš valstybės biudžeto gauta 10 192,0 tūkst. eurų – tai sudaro 42,8 proc. metinio pajamų plano.

Iki 2017 m. birželio 1 d. biudžetinėms įstaigoms išlaikyti bei kitoms priemonėms finansuoti panaudota 16 080,2 tūkst. eurų – tai sudaro 29,7 proc. metinio išlaidų plano.

                           

              

Atnaujinta 2017-06-05