2017 m. biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymas

Patikslintas Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto metinis pajamų planas sudaro 56 157,2 tūkst. eurų, iš jų 24 702,4 tūkst. eurų mokesčiai ir kitos pajamos (gaunamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos), 25 752,8 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto bei iždo ir 5 702,0 tūkst. eurų - metų pradžios lėšų likutis.

                        Iki 2017 m. gruodžio 1 d. gauta 49 952,9 tūkst. eurų (iš šio skaičiaus 5 702,0 tūkst. eurų metų pradžios likučio lėšos) – tai sudaro 89,0 proc. metinio pajamų plano. Iš jų:

                        mokesčių ir kitų pajamų gauta 22 814,6 tūkst. eurų – tai sudaro 92,4 proc. metinio pajamų plano. Iš šio skaičiaus 309,5 tūkst. eurų – žemės nuomos mokesčio įplaukos;

                        iš valstybės biudžeto gauta 21 436,4 tūkst. eurų – tai sudaro 83,2 proc. metinio pajamų plano.

                       Iki 2017 m. gruodžio 1 d. biudžetinėms įstaigoms išlaikyti bei kitoms priemonėms finansuoti panaudota 42 022,5 tūkst. eurų – tai sudaro 74,8 proc. metinio išlaidų plano.

Atnaujinta 2017-12-05