2018 m. biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymas

                        Patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto metinis pajamų planas sudaro 61 044,4 tūkst. eurų, iš jų 35 753,6 tūkst. eurų mokesčiai ir kitos pajamos (gaunamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos), 21 574,3 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto bei iždo ir 3 716,5 tūkst. eurų - metų pradžios lėšų likutis.

                        Iki 2018 m. vasario 1 d. gauta 6 912,8 tūkst. eurų (iš šio skaičiaus 3 716,5 tūkst. eurų metų pradžios likučio lėšos) – tai sudaro 11,3 proc. metinio pajamų plano. Iš jų:

                        mokesčių ir kitų pajamų gauta 1 782,7 tūkst. eurų – tai sudaro 5,0 proc. metinio pajamų plano.

                        iš valstybės biudžeto gauta 1 413,6 tūkst. eurų – tai sudaro 6,6 proc. metinio pajamų plano.

                       2018 m. vasario 1 d. biudžetinėms įstaigoms išlaikyti bei kitoms priemonėms finansuoti panaudota 1 074,9 tūkst. eurų – tai sudaro 1,8 proc. metinio išlaidų plano.

Atnaujinta 2018-02-09