2017 m. biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymas

              

                        Patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto metinis pajamų planas sudaro 53 732,5 tūkst. eurų, iš jų 24 674,9 tūkst. eurų mokesčiai ir kitos pajamos (gaunamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos), 23 355,6 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto bei iždo ir 5 702,0 tūkst. eurų - metų pradžios lėšų likutis.

                        Iki 2017 m. kovo 1 d. gauta 12 862,4 tūkst. eurų (iš šio skaičiaus 5 702,0 tūkst. eurų metų pradžios likučio lėšos) – tai sudaro 23,9 proc. metinio pajamų plano. Iš jų:

                        mokesčių ir kitų pajamų gauta 3 377,6 tūkst. eurų – tai sudaro 13,7 proc. metinio pajamų plano. Iš šio skaičiaus 8,9 tūkst. eurų – žemės nuomos mokesčio įplaukos;

                        iš valstybės biudžeto gauta 3 782,8 tūkst. eurų – tai sudaro 16,2 proc. metinio pajamų plano.

                       Iki 2017 m. kovo 1 d. biudžetinėms įstaigoms išlaikyti bei kitoms priemonėms finansuoti panaudota 4 251,2 tūkst. eurų – tai sudaro 7,9 proc. metinio išlaidų plano.

Atnaujinta 2017-03-03