2017 m. biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymas

                     

                        Patikslintas Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto metinis pajamų planas sudaro 56 237,4 tūkst. eurų, iš jų 24 693,3 tūkst. eurų mokesčiai ir kitos pajamos (gaunamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos), 25 842,1 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto bei iždo ir 5 702,0 tūkst. eurų - metų pradžios lėšų likutis.

                        Iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. gauta 35 350,1 tūkst. eurų (iš šio skaičiaus 5 702,0 tūkst. eurų metų pradžios likučio lėšos) – tai sudaro 62,9 proc. metinio pajamų plano. Iš jų:

                        mokesčių ir kitų pajamų gauta 14 529,7 tūkst. eurų – tai sudaro 58,8 proc. metinio pajamų plano. Iš šio skaičiaus 18,5 tūkst. eurų – žemės nuomos mokesčio įplaukos;

                        iš valstybės biudžeto gauta 15 118,4 tūkst. eurų – tai sudaro 58,5 proc. metinio pajamų plano.

                       Iki 2017 m. rugpjūčio 1 d. biudžetinėms įstaigoms išlaikyti bei kitoms priemonėms finansuoti panaudota 26 451,7 tūkst. eurų – tai sudaro 47,0 proc. metinio išlaidų plano.

Atnaujinta 2017-08-14