2017 m. biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymas

Patikslintas Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. biudžeto metinis pajamų planas sudaro 56 320,7 tūkst. eurų, iš jų 24 693,3 tūkst. eurų mokesčiai ir kitos pajamos (gaunamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos), 25 925,4 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto bei iždo ir 5 702,0 tūkst. eurų - metų pradžios lėšų likutis.

Iki 2017 m. spalio 1 d. gauta 40 850,2 tūkst. eurų (iš šio skaičiaus 5 702,0 tūkst. eurų metų pradžios likučio lėšos) – tai sudaro 72,5 proc. metinio pajamų plano. Iš jų:

mokesčių ir kitų pajamų gauta 18 681,2 tūkst. eurų – tai sudaro 75,7 proc. metinio pajamų plano. Iš šio skaičiaus 37,6 tūkst. eurų – žemės nuomos mokesčio įplaukos;

iš valstybės biudžeto gauta 16 467,0 tūkst. eurų – tai sudaro 63,5 proc. metinio pajamų plano.

Iki 2017 m. spalio 1 d. biudžetinėms įstaigoms išlaikyti bei kitoms priemonėms finansuoti panaudota 32 543,8 tūkst. eurų – tai sudaro 57,8 proc. metinio išlaidų plano.

Atnaujinta 2017-10-04