Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita

2018 m.

 

      

                        Patikslintas Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto metinis pajamų planas sudaro 63 100,8 tūkst. eurų, iš jų 36 070,8 tūkst. eurų mokesčiai ir kitos pajamos (gaunamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos), 23 313,5 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto bei iždo ir 3 716,5 tūkst. eurų - metų pradžios lėšų likutis.

                        Iki 2018 m. spalio 1 d. gauta 45 326,5 tūkst. eurų (iš šio skaičiaus 3 716,5 tūkst. eurų metų pradžios likučio lėšos) – tai sudaro 71,8 proc. metinio pajamų plano. Iš jų:

                        mokesčių ir kitų pajamų gauta 26 297,4 tūkst. eurų – tai sudaro 72,9 proc. metinio pajamų plano.

                        iš valstybės biudžeto gauta 15 312,6 tūkst. eurų – tai sudaro 65,7 proc. metinio pajamų plano.

                       2018 m. spalio 1 d. biudžetinėms įstaigoms išlaikyti bei kitoms priemonėms finansuoti panaudota 35 644,2 tūkst. eurų – tai sudaro 56,5 proc. metinio išlaidų plano.