Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita

2018 m.

 

                                           Patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto metinis pajamų planas sudaro 63 002,5 tūkst. eurų, iš jų 36 070,8 tūkst. eurų mokesčiai ir kitos pajamos (gaunamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos), 23 215,2 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto bei iždo ir 3 716,5 tūkst. eurų - metų pradžios lėšų likutis.

                        Iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. gauta 37 713,1 tūkst. eurų (iš šio skaičiaus 3 716,5 tūkst. eurų metų pradžios likučio lėšos) – tai sudaro 59,9 proc. metinio pajamų plano. Iš jų:

                        mokesčių ir kitų pajamų gauta 20 678,8 tūkst. eurų – tai sudaro 57,3 proc. metinio pajamų plano.

                        iš valstybės biudžeto gauta 13 317,8 tūkst. eurų – tai sudaro 57,4 proc. metinio pajamų plano.

                       2018 m. rugpjūčio 1 d. biudžetinėms įstaigoms išlaikyti bei kitoms priemonėms finansuoti panaudota 29 101,9 tūkst. eurų – tai sudaro 46,2 proc. metinio išlaidų plano.