Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita

2018 m.

 

      

                    

                        Patikslintas Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto metinis pajamų planas sudaro 63 407,4 tūkst. eurų, iš jų 36 125,5 tūkst. eurų mokesčiai ir kitos pajamos (gaunamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos), 23 565,4 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto bei iždo ir 3 716,5 tūkst. eurų - metų pradžios lėšų likutis.

                        Iki 2018 m. gruodžio 1 d. gauta 55 213,0 tūkst. eurų (iš šio skaičiaus 3 716,5 tūkst. eurų metų pradžios likučio lėšos) – tai sudaro 87,1 proc. metinio pajamų plano. Iš jų:

                        mokesčių ir kitų pajamų gauta 32 195,3 tūkst. eurų – tai sudaro 89,1 proc. metinio pajamų plano.

                        iš valstybės biudžeto gauta 19 301,2 tūkst. eurų – tai sudaro 81,9 proc. metinio pajamų plano.

                      2018 m. gruodžio 1 d. biudžetinėms įstaigoms išlaikyti bei kitoms priemonėms perduotas   46 392,9 tūkst. eurų finansavimas – tai sudaro 73,2 proc. metinio išlaidų plano.