Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita

2019 m.

  

Patikslintas Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto metinis pajamų planas sudaro 64 916,8 tūkst. eurų, iš jų 36 231,5 tūkst. eurų mokesčiai ir kitos pajamos (gaunamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos), 22 608,6 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto bei iždo ir 6 076,7 tūkst. eurų - metų pradžios lėšų likutis.
Iki 2019 m. spalio 1 d. gauta 47 522,7 tūkst. eurų (iš šio skaičiaus 6 076,7 tūkst. eurų metų pradžios likučio lėšos) – tai sudaro 73,2 proc. metinio pajamų plano.

Iš jų:
mokesčių ir kitų pajamų gauta 27 117,1 tūkst. eurų – tai sudaro 74,8 proc. metinio pajamų plano.
iš valstybės biudžeto gauta 14 328,9 tūkst. eurų – tai sudaro 63,3 proc. metinio pajamų plano.
2019 m. spalio 1 d. biudžetinėms įstaigoms išlaikyti bei kitoms priemonėms finansuoti panaudota 38 763,9 tūkst. eurų – tai sudaro 59,7 proc. metinio išlaidų plano.