Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita

2019 m.

  

Patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto metinis pajamų planas sudaro 64 659,7 tūkst. eurų, iš jų 36 213,5 tūkst. eurų mokesčiai ir kitos pajamos (gaunamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos), 22 369,5 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto bei iždo ir 6 076,7 tūkst. eurų - metų pradžios lėšų likutis.

Iki 2019 m. liepos 1 d. gauta 35 934,6 tūkst. eurų (iš šio skaičiaus 6 076,7 tūkst. eurų metų pradžios likučio lėšos) – tai sudaro 55,6 proc. metinio pajamų plano. Iš jų:

mokesčių ir kitų pajamų gauta 18 021,0 tūkst. eurų – tai sudaro 49,8 proc. metinio pajamų plano.

 iš valstybės biudžeto gauta 11 836,9 tūkst. eurų – tai sudaro 52,9 proc. metinio pajamų plano.

2019 m. liepos 1 d. biudžetinėms įstaigoms išlaikyti bei kitoms priemonėms finansuoti panaudota 28 187,8 tūkst. eurų – tai sudaro 43,6 proc. metinio išlaidų plano.