Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita

2019 m.

  

Patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto metinis pajamų planas sudaro 64 709,6 tūkst. eurų, iš jų 36 207,5 tūkst. eurų mokesčiai ir kitos pajamos (gaunamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos), 22 425,4 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto bei iždo ir 6 076,7 tūkst. eurų - metų pradžios lėšų likutis.

Iki 2019 m. birželio 1 d. gauta 30 061,8 tūkst. eurų (iš šio skaičiaus 6 076,7 tūkst. eurų metų pradžios likučio lėšos) – tai sudaro 46,5 proc. metinio pajamų plano. Iš jų:

mokesčių ir kitų pajamų gauta 14 860,2 tūkst. eurų – tai sudaro 41,0 proc. metinio pajamų plano.

iš valstybės biudžeto gauta 9 124,9 tūkst. eurų – tai sudaro 40,6 proc. metinio pajamų plano.

2019 m. birželio 1 d. biudžetinėms įstaigoms išlaikyti bei kitoms priemonėms finansuoti panaudota 20 843,1 tūkst. eurų – tai sudaro 32,2 proc. metinio išlaidų plano.