Biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita

2018 m.

 

                        Patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto metinis pajamų planas sudaro 61 336,0 tūkst. eurų, iš jų 35 753,6 tūkst. eurų mokesčiai ir kitos pajamos (gaunamos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos), 21 865,9 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto bei iždo ir 3 716,5 tūkst. eurų - metų pradžios lėšų likutis.

                        Iki 2018 m. birželio 1 d. gauta 28 088,8 tūkst. eurų (iš šio skaičiaus 3 716,5 tūkst. eurų metų pradžios likučio lėšos) – tai sudaro 45,8 proc. metinio pajamų plano. Iš jų:

                        mokesčių ir kitų pajamų gauta 14 926, 7 tūkst. eurų – tai sudaro 41,7 proc. metinio pajamų plano.

                        iš valstybės biudžeto gauta 9 445,6 tūkst. eurų – tai sudaro 43,2 proc. metinio pajamų plano.

                       2018 m. birželio 1 d. biudžetinėms įstaigoms išlaikyti bei kitoms priemonėms finansuoti panaudota 18 308,2 tūkst. eurų – tai sudaro 29,8 proc. metinio išlaidų plano.