Asmenų aptarnavimas

Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus

el. paštas info@alytus.lt

Priimamojo darbo laikas

pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Aida Maldonienė yra  atsakinga už pirminės informacijos asmenims teikimą. Tel. (8 315)  55 111.

 

Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. DV-866 patvirtintų, „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Alytaus miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo" 8 punktu,  administracija nustato  dvi papildomas asmenų prašymų priėmimo valandas per savaitę pasibaigus institucijos darbo dienos laikui – pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 17.00 iki 18.00 valandos. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

 

 

Priimamajame įrengta pageidavimų dėžutė asmenims, anonimiškai pageidaujantiems raštu pareikšti savo nuomonę apie aptarnavimo kokybę ir pateikti savo pageidavimus ir pasiūlymus.

Asmenys apie aptarnavimo kokybę savo nuomonę gali pareikšti elektroniniu paštu info@alytus.lt arba internetu:

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimo anketa

 

Vidaus administravimo skyrius, siekdamas išsiaiškinti miesto savivaldybės administracijoje teikiamų paslaugų kokybę, atliko anketinę gyventojų apklausą. Rezultatai

 

 

interesantus į priėmimą iš anksto registruoja Vidaus administravimo skyriaus specialistas teikiantis pirminę informaciją žodžiu, telefonu (tel. 8 315 55 111). Taip pat interesantai į priėmimą pas merą gali registruotis elektroniniu paštu arba naudodamiesi elektronine paslaugų sistema.

 

 


Priėmimo laikas:

Giedrius Šimas

Evelina Šerpenskaitė

Romualdas Paulauskas

Pirmadienį 9.00–12.00 val. ir 17.00 – 18.00 val.
Ketvirtadienį 9.00-12.00 val. ir 17.00-18.00 val.

Pirminė valstybės garantuojama teisinė pagalba

Alytaus miesto gyventojams nemokamai teikiama valstybės garantuojama pirminė teisinė pagalba (toliau -  pirminė teisinė pagalba) (vienam asmeniui tuo pačiu klausimu vieną kartą iki 1 valandos trukmės) ir ją sudaro:

1. teisinė informacija;

2. teisinės konsultacijos;

3. valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas;

4. patarimai dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimo.

Pirminė teisinė pagalba finansuojama iš valstybės  biudžeto.

Priėmimo vieta. Pirminė teisinė pagalba teikiama Alytaus miesto savivaldybės priimamajame (Rotušės a. 4, Alytus)
Pirmadienį 9.00–12.00 val. ir 17.00 – 18.00 val.
Ketvirtadienį 9.00-12.00 val. ir 17.00-18.00 val.

Išvardytą teisinę pagalbą nemokamai teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos teisininkai:

Romualdas Paulauskas, Teisės skyriaus vyr. specialistas, tel. (8 315) 55 179

Evelina ŠerpenskaitėTeisės skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 315) 55 154
Besikreipiantis pirminės teisinės pagalbos asmuo turi turėti asmens dokumentą.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis.

Papildomą informaciją apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti interneto tinklalapyje www.teisinepagalba.lt.


  • Alytaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, aptarnaujančių asmenis vieno langelio principu, darbo grafikas

 

Paslaugos teikimo darbo vietos (langelio, esančio savivaldybės priimamaja-me) Nr.

Struktūrinio padalinio pavadinimas, valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas, pavardė, pareigos

Darbo diena

Darbo laikas

 Paslaugų pavadinimas

1

2

3

4

5

6

Vidaus administravimo skyriaus vyresn. specialistė

Angelė Mažeikienė

I

II

III

IV

V

13.00-16.00

13.00-16.00

13.00-16.00

8.00-12.00

8.00-12.00

Archyvinių dokumentų kopijų, išrašų iš likviduotų įmonių archyvo išdavimas,  jų nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas.

Metodinė ir tarnybinė pagalba juridiniams asmenims, likviduojantiems Alytaus miesto savivaldybėje registruotą įmonę ir likviduojamos įmonės dokumentų priėmimas.

Prašymų išduoti pažymas, kad likviduotos įmonės dokumentai yra perduoti saugoti miesto savivaldybei, priėmimas.

5

Vidaus administravimo skyriaus vyr. specialistė

Jūratė Budzilienė

I

II

III

IV

V

8.00-11.00

8.00-11.00

8.00-11.00

13.00-16.00

13.00-15.00

Prašymų dėl archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų iš dokumentų, esančių savivaldybės ir likviduotų įmonių archyve, priėmimas.

 Metodinė pagalba miesto savivaldybės švietimo ir kitoms savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančioms įstaigoms, dokumentacijos planų, dokumentų registrų sąrašų, bylų apyrašų ir bylų (dokumentų) nurašymo aktų rengimo klausimais ir jų derinimo.

Metodinė ir tarnybinė  pagalba juridiniams asmenims, likviduojantiems Alytaus miesto savivaldybėje registruotą įmonę  ir likviduojamos įmonės dokumentų priėmimas, pažymų, kad likviduotos įmonės dokumentai perduoti saugoti miesto savivaldybei, išdavimas.

3

Teisės skyriaus

vyr. specialistas

Evelina Šerpenskaitė

Giedrius Šimas

Romualdas Paulauskas

 

I

 

 

 

IV

9.00–12.00

ir

17.00–18.00

 

9.00–12.00

ir

17.00 – 18.00

 

Nemokamos valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas.

Priima 317 kabinete

Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus

vyr. specialistė Lina Plytnikienė

 

I

 

III

13.00–14.00

 

13.00–14.00

Konsultavimas, dokumentų priėmimas, leidimų statyti, rekonstruoti gyvenamuosius namus bei jų priklausinius, specialiuosius architektūrinius reikalavimus,  išdavimas.

Priima 319 kabinete

Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė Simona Žiūkaitė

 

V

10.00–12.00

Konsultavimas miesto estetinio įvaizdžio formavimo klausimais, išorinės reklamos įrengimo projektų derinimas ir leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimas. 

Priima 319 kabinete

Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistė

Vilma Bartusevičienė

II

 

V

10.00 – 12.00

 

9.00 – 12.00

Adresų suteikimas ir keitimas, nuosavybės teisių atkūrimas į žemę. Klausimai, susiję su žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimu (projektų rengimas)

 

Priima 320 kabinete

 

Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistė 

Lydija Kračkienė

I

 

 

III

11.00–12.00

 

 

11.00–12.00

1. Konsultavimas, prašymų leisti rengti detalųjį planą, priėmimas, planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarčių išdavimas.

2. Konsultavimas, prašymų sąlygų sąvadui gauti priėmimas, parengtų teritorijų planavimo sąlygų sąvadų išdavimas.

3. Rašytinio pritarimo statinio projektui išdavimas.

Priima 319 kabinete

 

Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyr. specialistas

Marius Palumickas

II

 

V

11.00–12.00

 

10.00-11-00

Konsultavimas, dokumentų priėmimas, leidimų statyti, rekonstruoti ypatingus ir neypatingus negyvenamuosius pastatus ir inžinerinius statinius išdavimas.

Priima 316 kabinete

Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Matažinskas

II

 

10.00–12.00

 

Klausimai susiję su Alytaus miesto bendruoju planu (žemės

 sklypų paskirties, naudojimo būdo keitimu).

Klausimai susiję su statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinių reikalavimų nustatymu.

Priima 329 kabinete

Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė

Laima Mulmienė

Vida Mačernienė

II

 

III

14.00–16.00

 

9.00 – 10,00

Konsultavimas, prašymų priėmimas ir leidimų kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas.

Konsultavimas ir prašymų priėmimas atliekų tvarkymo, nustatytos vietinės rinkliavos bei lengvatų klausimais.

Priima 328 kabinete

Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė

Ramunė Zubrė

I

9.00–11.00

Miesto gyventojų, organizacijų, įmonių, įstaigų konsultavimas apželdinimo

klausimais.

Priima 327 kabinete

Aplinkos apsaugos skyriaus vyr. specialistė

Rasma Paužienė

 

III

 

9.00–10.00

Konsultavimas ir prašymų priėmimas atliekų tvarkymo, nustatytos vietinės rinkliavos bei lengvatų klausimais.

3

 

Turto valdymo ir verslo skyriaus vyr. specialistė

Danguolė Versockienė

II

 

 

9.00–11.30

 

 

Konsultavimas savivaldybės gyvenamųjų patalpų, socialinio būsto nuomos, privatizavimo ir kitais būsto klausimais, dokumentų priėmimas ir išdavimas.

 

 

4

Turto valdymo ir verslo skyriaus vyr. specialistė

Rasa Abramavičiūtė

 

Turto valdymo ir verslo skyriaus vyr. specialistas

Mantas Lisauskas

 

 

II

 

 

IV

14.00–16.00

 

 

9.00-11.00

Konsultavimas leidimų verstis mažmenine, didmenine  nefasuotų naftos produktų, suskystintų naftos dujų prekyba, prekiauti ir teikti paslaugas miesto viešosiose vietose.

Leidimų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, patikslinto naujo leidimo išdavimas, dublikato išdavimas, taksi veiklos kontrolė.

 

Licencijų verstis mažmenine tabako gaminių, alkoholinių gėrimų išdavimo dokumentų  priėmimas ir išdavimas.

 

4

Turto valdymo ir verslo skyriaus vyr. specialistė

Laima Baliukonienė

III 9,00–11,30 Konsultavimas savivaldybės gyvenamų patalpų, socialinio būsto (bendrabučių) nuomos, kitais būsto klausimais, dokumentų priėmimas ir išdavimas.

3

4

Turto valdymo ir verslo skyriaus vyr. specialistė

Jurgita Bajerčienė

I

III

14.00–18.00

13.00-17.00

1.Gautų skundų ir pranešimų dėl gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų ir savivaldybės paskirtų administratorių veiklos nagrinėjimas.

2. Gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų pirmininkų informavimas, konsultavimas aktualiais klausimais.

3

Miesto ūkio skyriaus

vyr. specialistas

 

III

 

 

13.00-16.30

 

 

Konsultacijų teikimas techninių paslaugų klausimais gyventojams ir daugiabučių namų savininkų bendrijoms.

Pastato šilumos įrenginių atjungimas nuo šilumos perdavimo tinklų ir pastatų šildymo būdo keitimas, rašytinio pritarimo pastato paprastojo remonto projektui (aprašui) pertvarkant pastato inžinerines sistemas (šildymo, dujotiekio, elektros tiekimo) išdavimas, konsultavimas daugiabučių namų savininkų bendrijų ir gyventojų techninių paslaugų klausimais.

4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

Miesto ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Eglė Kupčinskienė


 

 

Miesto ūkio skyriaus

vyr. specialistas

Arvydas

Kavaliauskas

 

 

Miesto ūkio skyriaus

Vyr. specialistė

Vida Intukienė

Vyr. specialistas

Vitas Krakauskas

 


 

Miesto ūkio skyriaus

Vyr.specialistas

Algis Ulčickas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

 

 

 

III

 

 

 

 

 

III

13.00–

 

16.30

 

 

 

13.00–16.30

 

 

 

 

13.00–16.30

 

 

 

 

 

 

 

13.00–16.30

Prašymų dėl kapaviečių tvarkymo ir priežiūros nagrinėjimas.

Leidimų stovėti kelio ženklo „P" (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas.

Leidimų važiuoti didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais savivaldybės keliais išdavimas.

 

 

 

Leidimo atlikti kasinėjimo darbus Alytaus miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje (gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose), atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas. Prašymų, susijusių su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas. Dėl aikštelių, įvažiavimų į kiemus remonto dalinio dalyvavimo būdu.

 

Pažymų apie teritorijos sutvarkymą išdavimas.Komunalinių objektų remonto ir priežiūros–mechanizuotos gatvių valymo vasarą  ir žiemą kontrolė, šaligatvių valymo, žaliųjų plotų šienavimo, medžių pjovimo ir genėjimo kontrolė.

 

 

 

Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis Alytaus mieste išdavimas.

Leidimų laikyti ūkinės paskirties gyvūnus išdavimas.Apšvietimo tinklų remonto ir priežiūros kontrolė.

 

Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyr. specialistas Mindaugas Vaikšnoras

I

III

10.00–12.00

10.00–12.00

(rugsėjo ir spalio mėnesiais)

Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas.

Priima 415 kabinete

Sporto ir rekreacijos skyriaus vyr. specialistė Daiva Jakubauskienė

III

 

IV

10.00–12.00

 

11.00-12.00

Konsultavimas sporto klausimais.

Priima 416 kabinete

Kultūros skyriaus vyr. specialistė Daina Čečkauskienė

II

 

IV

13.00–14.00

 

13.00–14.00

Konsultavimas kultūrinės veiklos, renginių organizavimo klausimais.

Priima 415 kabinete Sporto ir rekreacijos skyriaus vyr. specialistė Daiva Jakubauskienė

III

IV

10,00 – 12,00

11,00 – 12,00

Konsultavimas sporto klausimais

7

Civilinės metrikacijos skyriaus

vyr. specialistė

Dalia Koriaginienė

I

II

III

IV

V

8.00-17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00-15.45

Pietų pertrauka

12.00–12.45

1. Gyvenamosios vietos deklaravimas ir išvykstančių iš Lietuvos Respublikos asmenų deklaracijų priėmimas.

2. Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.

3. Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

4. Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas,

5. Pažymų apie šeimos sudėtį išdavimas, kai pažymą reikia pateikti aukštosioms mokykloms ir kitoms švietimo įstaigoms dėl socialinių garantijų.

6. Konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.

8

Civilinės metrikacijos skyriaus

vyr. specialistė

Aušra Vėsienė

I

II

III

IV

V

8.00-17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00-15.45

Pietų pertrauka

12.00–12.45

1. Gyvenamosios vietos deklaravimas ir išvykstančių iš Lietuvos Respublikos asmenų deklaracijų priėmimas.

2. Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas.

3. Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

4. Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas.

5. Pažymų apie šeimos sudėtį išdavimas, kai pažymą reikia pateikti aukštosioms mokykloms ir kitoms švietimo įstaigoms dėl socialinių garantijų.

6. Konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.

9

Civilinės metrikacijos skyriaus

vyr. specialistė

Viktorija Ryliškienė

I

II

III

IV

V

8:00–17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–12.00

Pietų pertrauka

12.00–12.45

1. Gimimo registravimas.

2. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą.

3. Tėvystės pripažinimo, nustatymo ir nuginčijimo registravimas.

4. Konsultavimas gimimo, tėvystės pripažinimo, nustatymo ir nuginčijimo, registravimo ir užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimo į apskaitą klausimais.

9

Civilinės metrikacijos skyriaus

vyr. specialistė

Viktorija Ryliškienė

I

II

III

IV

V

8.00-17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00-15.45

Pietų pertrauka

12.00–12.45

5. Mirties registravimas.

6. Konsultavimas mirties registravimo ir užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimo į apskaitą klausimais.

10

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo

pavaduotoja

Rūta Briliauskienė

I

II

III

IV

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

Pietų pertrauka

12.00–12.45

1. Prašymų įregistruoti santuoką priėmimas.

2. Bažnyčios nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą, santuokos liudijimo išdavimas.

3. Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą.

4. Santuokos nutraukimo registravimas, ištuokos liudijimo išdavimas.

5. Užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimas į apskaitą.

6. Įvaikinimo registravimas.

7. Konsultavimas santuokos sudarymo, santuokos nutraukimo, užsienyje įregistruotos santuokos ir santuokos nutraukimo įtraukimo į apskaitą ir įvaikinimo registravimo klausimais.

11

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Birutė Valūnienė

II

III

IV

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

Pietų pertrauka

12.00–12.45

1. Civilinės būklės akto įrašo papildymas. pakeitimas, ištaisymas.

2. Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas.

3. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas.

4. Pažymų apie šeiminę padėtį išdavimas asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.

5. Konsultavimas civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo, atkūrimo, anuliavimo, pažymų išdavimo asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje ir kitais skyriaus veiklos kompetencijos klausimais.

12

Civilinės metrikacijos skyriaus

vyr. specialistė

Viktorija Ryliškienė

Rūta Briliauskienė

I

II

III

IV

V

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–17.00

8.00–12.00

Pietų pertrauka

12.00–12.45

1. Pakartotinių liudijimų išdavimas.

2. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas.

3. Asmens vardo, pavardės, tautybės keitimas.

4. Konsultavimas civilinės būklės aktų įrašų ir liudijimų išdavimo, asmens vardo, pavardės, tautybės keitimo klausimais.

 


Naujoji g. 48, LT-62381 Alytus.

Tel. (8 315) 56 660, faks. (8 315) 56 666

Mob.tel. +370 610 30921, +370 618 13723, +370 682 59005.

 

Interesantus priima

pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Dokumentai Socialinių išmokų ir socialinės paramos klausimais priimami

pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

 

Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.


  • Žiniasklaidos atstovai aptarnaujami vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2016 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. DV-220 patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės viešosios informacijos teikimo visuomenės informavimo priemonių atstovams taisyklių nustatyta tvarka.

 


  • Lietuvos Respublikos Seimo narys

 

 


Už pateiktą informaciją atsakinga Aida Maldonienė, tel. (8 315) 55 111

 

 

 

Atnaujinta 2019-09-13