Visos veiklos sritys  >

 

ALYTAUS SENIŪNAITIJOS

Seniūnaičių sueiga

2018 m. balandžio 24 d. 17.30 val. savivaldybės 201 kab. vyks seniūnaičių sueiga.

Preliminari sueigos darbotvarkė:

1. Dėl sueigos pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo.

2. Dėl sueigos darbotvarkės tvirtinimo.

3. Dėl atstovų delegavimo į Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos konsultacinę darbo grupę.

4. Dėl kitų klausimų.

Savivaldybės administracija

 

Atnaujinta: 2018-04-26