2018 m.

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

  • Iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

Už pateiktą informaciją atsakinga Palmyra Stankevičienė, tel. (8 315) 55 149.


  • Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys
  • 2018 metų konsolidavimo kalendorius
  • Alytaus miesto savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2018 metų konsolidavimo schemai parengti sąrašas
  • Alytaus miesto savivaldybės 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, Konsolidavimo ataskaitos

Už pateiktą informaciją atsakinga Sonata Asadauskienė, tel. (8 315) 55 182.


  • Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

Už pateiktą informaciją atsakinga Dalia Miglinienė, tel. (8 315) 55 143. 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

  • Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

Už pateiktą informaciją atsakinga Dalia Miglinienė, tel. (8 315) 55 143.