2016 m.

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ

  • Iždo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

Už pateiktą informaciją atsakinga Palmyra Stankevičienė, tel. (8 315) 55 149.


  • Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

Už pateiktą informaciją atsakinga Sonata Asadauskienė, tel. (8 315) 55 182.


  • Alytaus miesto savivaldybės administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

Už pateiktą informaciją atsakinga Dalia Miglinienė, tel. (8 315) 55 143.


  • Privatizavimo fondo tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

Už pateiktą informaciją atsakinga Dalia Miglinienė, tel. (8 315) 55 143.


ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

  • Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys:

Už pateiktą informaciją atsakinga Dalia Miglinienė, tel. (8 315) 55 143.